Uczeń – Inny, Odmienny (kulturowo) nie znaczy Obcy

Numer: 
716

Celem zajęć jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, a także umiejętności w zakresie okazywania szacunku i akceptacji wobec inności (odmienności) w jej poszczególnych wymiarach. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, czym jest tolerancja i dlaczego warto mieć kolegów z różnych kultur. Uczniowie poznają ogólne zasady komunikacji międzykulturowej, a także poszczególne etapy procesu adaptacji kulturowej. Jednocześnie nauczą się, jakie działania mogą sami podejmować w ramach edukacji międzykulturowej. Uczestnicy warsztatów poznają również wybrane biografie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Termin: 
wtorek, 21 Września, 2021 - 09:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Celem warsztatu jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji i komunikacji międzykulturowej.
Organizator: 
dr
Joanna
Stepaniuk
Miejsce spotkania: 
Spotkanie zdalne (online, w czasie rzeczywistym) na Google Meet
Online