Umarli potrafią mówić, czyli co mówią kości…

Numer: 
744

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników warsztatów z metodyką badań dawnych populacji szkieletowych. Zaprezentowane zostaną metody oceny płci, wieku, metody rekonstrukcji wysokości i masy ciała. Przybliżone i analizowane na zajęciach będą także wybrane, możliwe do uchwycenia ma materiale kostnym, patologie, wyznaczniki stresu środowiskowego. Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z ludzkim materiałem szkieletowym, a także zapoznać się – od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – ze specyfiką badań dawnych populacji ludzkich.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 13:00
Czas trwania: 
105 minut
Opis skrócony: 
Zaprezentowane zostaną metody oceny płci, wieku, metody rekonstrukcji wysokości i masy ciała na podstawie materiału kostnego osób zmarłych.
Dodatkowe informacje: 
Klasa zostanie podzielona na dwie części – połowa odbędzie lekcję „Osad czynny pod lupą”, a połowa „Umarli potrafią mówić, czyli co mówią kości…”.
dr
Anna
Myszka
Miejsce spotkania: 
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Stacjonarne