Warstwowa budowa lasu

Numer: 
623

Uczestnicy zajęć nauczą się rozróżniać warstwy (piętra) lasu, a także przyporządkować gatunki roślin i zwierząt do poszczególnych warstw.

Termin: 
środa, 27 Września, 2023 - 09:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Uczestnicy zajęć nauczą się rozróżniać warstwy (piętra) lasu, a także przyporządkować gatunki roślin i zwierząt do poszczególnych warstw.
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce spotkania: 
ul. Braci Leśnej 3
05-090 Sękocin Stary
Zajęcia terenowe, w środku kompleksu leśnego - wymagany jest odpowiedni strój do lasu.
Online
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki