Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

Numer: 
797

Wykład dotyczy wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (podstawowej doktryny rozwoju Unii Europejskiej) w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówione zostaną najpierw dwa skutki działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływające na środowisko naturalne i będące zarazem jednymi z głównych przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych.

Główna, trzecia część wykładu zostanie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, czyli zmianie podejścia do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnym i niekonwencjonalnym źródłom energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”.

 

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 10:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Wykład poświęcony zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, tj. nowoczesnemu podejściu do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki