Wiek skał skorupy ziemskiej a skamieniałości

Numer: 
682

Od XVII wieku ustalenie następstwa wiekowego skał skorupy ziemskiej, tj. budowa tabeli stratygraficznej, odbywa się w znaczącym stopniu na podstawie skamieniałości, czyli zachowanych w skałach w różnej formie szczątków roślin i zwierząt. Pamiętamy przy tym o zasadzie, odkrytej przez N. Steno (1669 r.), że wyżej zalegające warstwy zawsze są młodsze od tych, na których się znajdują. Zasada jest słuszna w zastosowaniu do skał o położeniu nie naruszonym. Wśród skamieniałości największe znaczenie mają skamieniałości przewodnie, których ewolucja trwała w krótkim odcinku dziejów Ziemi i które miały możliwie szerokie rozprzestrzenienie geograficzne. Chronologia wydarzeń w okresie od 600 milionów lat temu do współczesnych czasów oparta jest na ewolucji takich zwierząt jak trylobity, graptolity, głowonogi, konodonty oraz licznych mikroorganizmów (małżoraczki, otwornicy, radiolarii). Podczas lekcji-warsztatów można się dowiedzieć jak powstała tabela stratygraficzna – kalendarz dziejów Ziemi oraz poznać i dotknąć najważniejszych zwierząt bezkręgowych, na podstawie których tabela powstała.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
środa, 27 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas lekcji-warsztatów można się dowiedzieć jak powstała tabela stratygraficzna – kalendarz dziejów Ziemi oraz poznać najważniejsze zwierzęta bezkręgowe, na podstawie których powstała tabela.
dr
Tatiana
Woroncowa-Marcinowska
Miejsce spotkania: 
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki