Wirusy - nieproszeni goście

Numer: 
634

Wirus - w dosłownym tłumaczeniu z łaciny virus - jad, co oznacza, że wirusy są czynnikami wyłącznie patogennymi. Warto jednak pamiętać, że są one również współtowarzyszami, najdyskretniejszymi współpracownikami. Są wszędzie: wewnątrz nas i na zewnątrz, a ich skuteczność działania powoduje, że można je uznać za doskonałą formę życia. Ale czy można powiedzieć, że wirusy żyją? Wirusy określa się przecież jako cząstki z pogranicza materii żywej i nieożywionej. 
Celem warsztatów będzie wprowadzenie młodych uczestników w ważny i ekscytujący świat wirusów. Pierwszym etapem będzie zapoznanie słuchaczy z budową wirusów oraz procesem zakażenia komórek ludzkich, zwierzęcych i bakteryjnych. Pokazane zostaną sposoby namnażania wirusów in vitro oraz metody ich wykrywania podczas pracy z mikroskopem. Następnie zaprezentowane zostanie ich działanie chorobotwórcze na przykładach chorób ludzi i zwierząt. W kolejnym etapie, wspólnie z uczestnikami, opiszemy sposoby radzenia sobie z wirusami. Przedstawiona zostanie walka, jaką toczy każdego dnia układ odpornościowy człowieka, i ocena, w jakim stopniu organizm skutecznie odrzuca atak niechcianych gości. Analizując rodzaje odpowiedzi przeciwwirusowej uczestnicy zobaczą, że kiedy wirus przeniknie przez pierwsze bariery ochronne i wniknie do komórek, to jedną z ostatnich desek ratunku organizmu  jest niszczenie samego siebie - własnych komórek. 
Młodzi uczestnicy warsztatów, dowiadując się o „sile” wirusów i o trudnościach, jakie sprawia walka z nimi, zrozumieją znaczenie wysiłku, jaki wkłada się w ochronę przed zakażeniem organizmu.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 22 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat wirusów, poznają choroby przez nie wywoływane i sposoby ochrony przed zakażeniem. Pokazane zostaną metody wykrywania wirusów pod mikroskopem.
dr hab.
Joanna
Cymerys-Bulenda
dr n. wet.
Anna
Słońska-Zielonka
Miejsce spotkania: 
ul. Ciszewskiego 8
02-286 Warszawa
Zakład Mikrobiologii. W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania lekcji on-line.
Stacjonarne