Words, texts, cultures or interpretations: What is it that we translate?

Numer: 
855

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie pozajęzykowych uwarunkowań przekładu, które nierzadko decydują o jego poprawności, adekwatności czy użyteczności, oraz podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zawsze tłumaczenie sprowadza się do operacji transferu między znakami językowymi, czyli wyrazami i/lub zdaniami.

Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie podstawowy podział tłumaczeń według Romana Jakobsona, istota tłumaczenia intersemiotycznego, jak również główne założenia podejść kognitywnych (główny nacisk zostanie położny na problem elementów wizualnych, które nierzadko towarzyszą wyrazom stanowiącym istotę tekstów pisanych, oraz pojęcie ekwiwalencji na poziomie obrazowania lub interpretacji), słuchacze będą przygotowywali przekłady wybranych tekstów (z języka angielskiego na język polski), co pozwoli odpowiedzieć na pytania zadane na wstępie (Czy tłumaczymy tylko słowa? Czy wszyscy myślimy w ten sam sposób?). Chętni Słuchacze zostaną także poproszeni o krótką analizę swoich własnych przekładów pod kątem zgodności na poziomie interpretacji oryginału i przekładu.

Warsztaty będą prowadzone w dużej mierze w języku angielskim, dlatego przeznaczone są przede wszystkim dla grup zaawansowanych językowo (także ze względu na ćwiczenia tłumaczeniowe).

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Słuchacze przygotują przekłady tekstów oraz wezmą udział w dyskusji, której celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy tłumaczenie ogranicza się wyłącznie do transferu na poziomie językowym.
Dodatkowe informacje: 
Lekcja w języku angielskim
dr
Anna
Rędzioch-Korkuz
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki