Wpływ działalności człowieka a skutki zmian klimatycznych w przestrzeniach miejskich

Numer: 
780

Uczniowie na lekcji dowiedzą się jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się zmian klimatycznych na ziemi. Temat ten zostanie omówiony z perspektywy rozwoju miast oraz problemów środowiskowych, jaki ten proces za sobą niesie w aspektach przestrzennych, społecznych, czy ekonomicznych. Nasz wykład zaczniemy od czasów rewolucji przemysłowej, następnie omówimy ówcześnie kształtowane idee miast utopijnych oraz miast modernistycznych, skutki upadku tzw. miast przemysłowych, a także pierwsze globalne problemy środowiskowe (dziura ozonowa, zanik bioróżnorodności, czy zmiany klimatyczne). Wyżej wymienione zagadnienia staną się tłem do rozważań na temat tego jakie rodzaje katastrof naturalnych są szczególnie uciążliwe dla miast i ich mieszkańców. Pokazane zostaną także narzędzia, które można stosować w miastach, tak aby uczynić je bardziej odpornymi i przygotowanymi na określone zdarzenia klimatyczne (podtopienia, powodzie,  fale upałów etc.)

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 09:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Uczniowie dowiedzą się jakie czynniki (w XIX i XX wieku) miały wpływ na kształtowanie się zmian klimatycznych na ziemi. Temat ten zostanie omówiony z perspektywy współczesnego rozwoju miast.
dr inż.
Agnieszka
Dudzińska-Jarmolińska
Miejsce spotkania: 
Online