Wykorzystanie zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej

Numer: 
755

Przepływ burzliwy jest nieuporządkowanym ruchem płynu, w którym wszystkie charakteryzujące ten ruch wielkości fizyczne wykazują losową zmienność w czasie i przestrzeni. Jego trójwymiarowy i dyfuzyjny charakter pozwala na intensyfikacje zachodzących w przepływie procesów transportu pędu, masy i ciepła. Z tego względu znacząca większość procesów inżynierii chemicznej prowadzona jest w reżimie burzliwym z czego wynikają dobre, ale również złe skutki.

Tematem wykładu jest przedstawienie przykładów wykorzystania zjawiska przepływu burzliwego w celu intensyfikacji rzeczywistych procesów inżynierii chemicznej zarówno historycznych, aktualnych jak i przyszłościowych. Zaprezentowane zostaną również problemy z jakimi spotykają się inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie i prowadzenie procesów przemysłowych w reżimie burzliwym z branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i energetycznej. 

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 12:00
środa, 22 Września, 2021 - 12:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Wykład przedstawi zalety i wady wykorzystania zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej na przykładach procesów z branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i energetycznej.
dr hab. inż.
Łukasz
Makowski
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Stacjonarne