Wyspy tropikalne we współczesnym świecie

Numer: 
828

Współczesne wyspy tropikalne postrzeganie jako raj na ziemi - słońce, plaże, piasek. Są marzeniem wielu turystów. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Wyspy tropikalne spotykają się z wieloma wyzwaniami - klimatycznymi - podnoszeniem się poziomem wód oceanicznych, huraganami, trzęsieniami ziem, wybuchami wulkanów, falami tsunami; społecznymi - ubóstwem, rozwarstwieniami społecznymi, problemami ze słodką wodą, czy żywnością. Część wysp dotyka również silna presja demograficzna wymuszająca migrację "na kontynent". Celem spotkania będzie zarysowanie specyfiki tych obszarów i wyzwań przed nimi stojącymi. Próba spojrzenia na "wyspiarski świat" z innej niż "kontynentalna" perspektywy. Przede wszystkim "odczarowanie" zafałszowanego wizerunku - raju na ziemi. 

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Przedmiotem spotkania będzie zarysowanie problematyki społ.-ekon. współczesnych wysp tropikalnych, w tym kwestii turystyki międzynarodowej, rajów podatkowych, migracji oraz zmian klimatycznych.
dr
Michał
Jasiński
Miejsce spotkania: 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki