Z czego są „zrobione” codzienne odpady?

Numer: 
794

Codziennie w naszych domach powstaje kolekcja odpadów komunalnych - także tych o złożonej budowie. Poznamy te najczęściej, ale i nieco rzadziej wyrzucane przez nas
śmieci. Utworzymy zespoły, które będą miały za zadanie segregację otrzymanych odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami, a także wskazanie z jakich surowców one powstały. Każdy odpad o złożonej budowie można będzie rozłożyć na prostsze, jednorodne składniki. Uczestnicy przedstawią wyniki swojej pracy w ogólnej dyskusji.
Poznamy też minerały i surowce mineralne z przeróbki których otrzymano materiały wchodzące w skład odpadów. W krótkim podsumowaniu prześledzimy jaki jest dalszy los tych odpadów, po co segregujemy odpady i jakie są konsekwencje dla środowiska i gospodarki jeśli ich nie segregujemy.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 12:00
Czas trwania: 
105 minut
Opis skrócony: 
Codziennie w naszych domach powstaje kolekcja odpadów komunalnych - także tych o złożonej budowie. Dowiemy się jak powstały, jak je segregować i jakie są ich dalsze losy.
Organizator: 
dr hab.
Beata
Łuczak-Wilamowska
dr
Agnieszka
Marcinowska
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Stacjonarne