Z rodziną najlepiej na zdjęciach

Numer: 
916

Podczas zajęć uczniowie uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą prawa rodzinnego. Uczniowie po zakończonych zajęciach będą wiedzieli, co reguluje prawo rodzinne, będą potrafili wymienić przesłanki wymagane do zawarcia małżeństwa, wskazać jakie są prawa i obowiązki małżonków względem siebie oraz wymienić przeszkody małżeńskie. Uczniowie dowiedzą się także, co kryje się pod pojęciem “władza rodzicielska”, poznają podstawowe prawa i obowiązki rodziców względem dzieci i odwrotnie, a także poznają przesłanki związane z otrzymywaniem świadczeń alimentacyjnych. Warsztaty będą przeprowadzone w atrakcyjnej formie z użyciem wielu metod mającym na celu ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy, tj. np. burza mózgów, kazusy, tabela, praca z przepisami itd.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty przybliżą uczniom tematykę prawa rodzinnego, zakresem pokrywając część dotyczącą małżeństwa i relacji rodzinnych. Zajęcia będą prowadzone w formie sprzyjającej zdobywaniu wiedzy.
dr
Małgorzata
Dziewanowska
studentka
Magdalena
Stanik
student
Jakub
Księżak
Miejsce spotkania: 
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki