Zagrożenie - ale jakie?

Numer: 
645

CNBOP-PIB w ramach lekcji oferuje widowiskowe eksperymenty z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz część praktyczną w formie pokazów lub eksperymentów z udziałem uczestników. Zaprezentowany zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP. Zajęcia poruszają tematy zagrożeń pożarowych i wybuchowych, gaszenia pożarów z użyciem sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i pojazdu pożarniczego. Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne:

  • przedstawienie sposobu posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku,
  • omówienie wodnych roztworów środków gaśniczych stosowanych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności,
  • badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokaz zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy,
  • pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych.

Na trasie wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:

  • Urządzeń i Środków Gaśniczych,
  • Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Procesów Spalania i Wybuchowości.
Termin: 
czwartek, 28 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz pokazy lub eksperymenty z udziałem uczestników. Pokazy dotyczą m.in. gaszenia pożaru, reakcji materiałów na ogień, testów sprzętu ratowniczego.
Dodatkowe informacje: 
Lekcja odbywa się na poligonie doświadczalnym i w laboratoriach. Istnieje możliwość zabrudzenia ubrań środkiem gaśniczym. O chorobach na podłożu astmatycznym należy poinformować organizatora.
bryg. mgr inż.
Wojciech
Klapsa
mgr inż.
Justyna
Gniazdowska
mgr inż.
Łukasz
Pastuszka
Miejsce spotkania: 
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki