Zielona Chemia

Numer: 
775

Wykład dotyczy wdrażania nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówiony zostanie najpierw główny skutek działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływający na środowisko naturalne i będący zarazem jednym z bezpośrednich przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenie powietrza.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona zmianie podejścia do technologii chemicznych, w tym intensyfikacji procesów chemicznych oraz wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w przemyśle chemicznym.

W części tej zostaną szczegółowo omówione takie zagadnienia, jak:

1) zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja oraz sposoby wdrażania ich w przemyśle chemicznym: nowe rodzaje rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), nowe rodzaje katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne), biodegradowalne polimery,

2) intensyfikacja procesów chemicznych (co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów, zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie, itp.),

3) stosowanie odnawialnych (energia spadku wód, energia wiatru, energia słoneczna – fotowoltaika) i niekonwencjonalnych (energia jądrowa, wodór) źródeł energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 11:00
wtorek, 26 Września, 2023 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Wykład jest poświęcony nowoczesnemu podejściu do technologii chemicznych, w tym intensyfikacji procesów chemicznych oraz stosowaniu odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w przemyśle.
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Zbiórka w holu głównym.
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki