Zielona transformacja gospodarcza- jak przetrwać w tych czasach?

Numer: 
825

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z geografią zmian klimatycznych i ich wpływem na gospodarkę różnych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, a w niej Polski, a także przybliżenie im koncepcji zielonej transformacji. Jest to niezwykle istotny temat z perspektywy zmian gospodarczych i demograficznych, ponieważ to właśnie zielona transformacja może stanowić odpowiedz na wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu. Przystosowanie się do zmian klimatycznych ma wysoki priorytet dla rynków zarówno finansowych jak i niefinansowych. Podczas warsztatów młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, jakie kraje są szczególnie na to narażone oraz jakie są szanse na rozwój w nowej rzeczywistości.
Warsztaty będą miały zarówno wymiar teoretyczny jak i praktyczny. Po krótkim wprowadzeniu do zagadnień dotyczących zmian klimatycznych i zielonej transformacji, uczniowie będą mogli uczestniczyć aktywnie w części praktycznej zajęć. Zajęcia urozmaicą quizy. 

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 09:00
wtorek, 26 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zmiany klimatu to globalny problem. Kraje na świecie poszukują sposobów dostosowania się do tych zmian lub ich ograniczenia.
doktorantka
Marianna
Cicirko
Miejsce spotkania: 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki