Zrozumieć nieporozumienia – lekcja o dobrej, konstruktywnej komunikacji.

Numer: 
936

Celem spotkania będzie zapoznanie uczniów z zagadnieniem nieporozumień między ludźmi na podstawie teorii Friedmana Schulza von Thuna. Lekcja będzie przeprowadzona w formie warsztatowej, podczas której uczniowie nauczą się diagnozować możliwe źródła nieporozumień między nadawcą i odbiorcą komunikatu oraz nabędą umiejętności odczytywania komunikatu z czterech płaszczyzn. Wiedza pozwoli uczniom kształtować konkretne umiejętności: lepsze rozumienie drugiej osoby i zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom w obszarze interpersonalnym.

Termin: 
czwartek, 28 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Celem spotkania będzie zapoznanie uczniów z zagadnieniem nieporozumień między ludźmi na podstawie teorii Friedmana Schulza von Thuna. Lekcja będzie przeprowadzona w formie warsztatowej.
dr
Joanna
Sztuka
Miejsce spotkania: 
Online

©2022 Festiwal Nauki