Materiały promocyjne 23 Festiwal Nauki

Poniżej są dostępne materiały promocyjne - ulotki i plakaty do uzupełnienia oraz paski sponsorskie do zamieszczenia na Państwa materiałach.