Materiały promocyjne 25 Festiwal Nauki

Poniżej są dostępne materiały promocyjne - ulotki i plakaty, pasek i plansza sponsorskie do zamieszczenia na Państwa materiałach.

Plansze do nagrań mają 2 formaty do wyboru.

Logo FN i księga znaku znajdują się w zakładce o festiwalu -> logotypy.

Wszystkie projekty prosimy przysłać do akceptacji sekretariatu.