Collegium Civitas

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Transhumanistyczna redefinicja życia oraz zmiana narracji o śmierci w społeczeństwie cyfrowym

Za każdą cyfrową narracją o śmierci i próbą jej “przeskoczenia” stoi jej twórca oraz “kod bezpieczeństwa”. Za każdą sztuczną inteligencją stoi intencja i potencja zbudowania systemu sybmisywnego. Wykład, jako wstęp otwierający dyskusję, stanowi próbę zbadania hipotezy, że pragnienie doświadczania życia przy cyfrowym wspieraniu jego psychosomatycznych aspektów wiedzie człowieka do wyzwolenia z dotychczasowych granic człowieczeństwa, do wciąż nieznanej jeszcze w skutkach nowej narracji człowieka cyfrowego, już nie jako całkowicie oddzielonego od innych indywiduów, ale jako elementu większego, zintegrowanego systemu, i jednym i drugim: transgresją. Można powiedzieć, że znajduje się on właśnie w procesie przejścia i otwierania nowych możliwości swojego istnienia, które oddalają wizję śmierci oraz obiecują mniejszy niepokój z nią związany. Konsekwencją transhumanizmu będzie więc przekroczenie człowieczeństwa, tak w sensie Ja, podmiotu jak i jednostki – zgodnie z socjologiczną koncepcją systemowo-sieciową – człowiek doświadcza zmiany na tle cielesnym, mentalnym i społeczno-kulturowym, co stanowi „ostateczne przeznaczenie Osobliwości i Wszechświata”, jak reasumuje Ray Kurzweil w Nadchodzi osobliwość.

*** Do prezentacji mogą zostać załączone krótkie relacje filmowe i zdjęciowe w języku angielskim – wszystkie zostaną wyjaśnione w języku polskim.

Nauki społeczne
  • ndz., 2022-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Protokół dyplomatyczny - relikt przeszłości - czy nadal ważny instrument

Wprowadzeniem do zajęć będzie poznanie drogą głosowania stanowiska uczestników zajęć w kwestii: czy protokół dyplomatyczny to zestaw zmurszałych i przez nikogo nie stosowanych zasad, czy też – nie sposób wyobrazić sobie stosunków międzynarodowych bez obowiązywania i stosowania reguł protokolarnych.

Ponadto omówione zostaną zagadnienia:

- Dlaczego doszło do powstania protokołu dyplomatycznego?

- Ewolucja protokołu.

- Zasady uznawania przez państwo przyjmujące – dyplomatów państw obcych za persona non-grata.

- Czy dyplomata akredytowany w danym kraju może interesować się życiem politycznym ,

gospodarczym i kulturalnym oraz sprawami wojskowymi?

- Zagadnienie komunikowania się w dyplomacji i stosowania różnych instrumentów – z wizytówkami

włącznie.

Na zakończenie zajęć – przeprowadzone zostanie głosowanie nad ich główną tezą: protokół to relikt przeszłości - czy też nie? Zobaczymy czy wykład i dyskusja wpłynęła na zmianę stanowiska wobec znaczenia protokołu dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Nauki społeczne
  • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych

Czy w podręcznikach szkolnych pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami? Czy poruszane są zagadnienia związane z niepełnosprawnością? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach, rolach społecznych i kontekstach występują osoby z niepełnosprawnościami? Jakich określenia są stosowane w podręcznikach, aby nazwać i opisać niepełnosprawność? W jaki sposób osoby z niepełnosprawnościami obecne są na przedstawieniach wizualnych? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi pojawią się podczas wykładu „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”. Zastanowimy się ponadto, z jakich założeń wynika dominujący sposób przedstawiania osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawności w podręcznikach oraz jakie są jego konsekwencje. Analizy i interpretacje prezentowane podczas wykładu są efektem projektu badawczego pod tym samym tytułem realizowanego w Collegium Civitas przez dr Martę Sałkowską, Magdę Szarotę, Magdalenę Kocejko oraz Angelikę Greniuk (projekt był dofinansowany przez PFRON).

Nauki społeczne
  • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Siła obywateli a pokonywanie dyktatorów

Dyktatury wciąż mają się nieźle, a prawa człowieka łamane są nawet w państwach, które uważają się za demokracje. Obywatele, choć niezadowoleni z władzy, czują często, że niewiele mogą zrobić, że tylko przewrót zbrojny może przynieść efekty. Nic bardziej mylnego.

Historia i badania pokazują, że opór bez użycia przemocy jest skuteczniejszy niż walka zbrojna nawet przy zmianach reżimu. Przykładów nie brakuje na świecie: ruch Mahatmy Gandhiego w Indiach, walka z segregacją rasową w USA czy walka z apartheidem w RPA. W naszym regionie świetnymi przykładami była polska „Solidarność” czy rewolucja śpiewająca w państwach bałtyckich. W każdym przypadku mieliśmy do czynienia z obywatelami, którzy wyszli na ulice i powiedzieli władzy „nie”.

No dobrze, ale jak to zrobić? I czy teraz opór bez przemocy też mógłby być skuteczny? W Europie trwa wojna, więc czy obywatele mogą przyczynić się do jej zakończenia wojny albo zmiany władzy np. w Rosji i Białorusi? Jakie są narzędzia i metody oporu bez przemocy i w czym tkwi jego siła? Między innymi o tym porozmawiamy na spotkaniu, bo warto wiedzieć, jak się buntować.

Nauki społeczne
  • śr., 2022-09-21 17:00
Lekcja festiwalowa Odkryj swoją motywację

Czy wiesz, że każdy ma osobistą motywację, tak unikalną jak kod DNA?

Odkrycie swojego kodu motywacji to pierwszy krok, by zrozumieć samego siebie i podejść do przyszłości bez lęku. Tak zrozumiesz, co daje ci życie, a co je zabiera.

Twoja motywacja to często niemy i niewidoczny aktor. Stoi za kurtyną i odpowiada za to, co dzieje się na scenie twojego życia.

Motywacja wpływa na wszystkie twoje decyzje, życiowe wybory – mniejsze i większe. Te małe codzienne: np. czy odpalić Netflixa i co dziś obejrzeć. Decyduje też o tych poważnych i strategicznych: jaką szkołę wybrać, jaki kierunek studiów, co chce w przyszłości robić?

Niezależnie od tego, ile masz lat i na jakim etapie swojego życia się znajdujesz, pewne aktywności dają Ci energię a inne Ci ją zabierają. To twój własny niezmienny wzór – motywacyjne DNA.

Jeśli na przykład lubisz się uczyć, to będziesz lubił się uczyć za 5, 10 i 15 lat. Motywacja do nauki pozostanie z Tobą na zawsze.

Jeśli dziś lubisz planować i organizować, to będziesz lubił przewodzić innym i zawsze będziesz miał w tym łatwość.

Podczas otwartej lekcji „Odkryj Swoją Motywację”, poznasz swój kod motywacji, będziesz również potrafił swoje motywacje nazwać. Dzięki temu zrozumiesz swoje wybory i zrozumiesz, dlaczego.

Dzięki odkryciu swojego kodu motywacji przestaniesz się bać przyszłości i będziesz potrafił ją zaprojektować.

Czy jesteś już na to gotowy?

  • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Media Literacy and Knowledge

The workshop will provide information to young-high school students (12-16) in Poland to understand media information and why fake news are constructed and spread by media and content providers, bloggers and to make them aware of the negative consequences of spreading fake news/false information while consuming media messages both online and offline.

Also, this will take the form of a lecture for these young learners through the workshop games, the participants will get in the shoes of unscrupulous media and information providers, helping them to be more critical when accessing and analyzing information.

In this lecture, the five key concepts will be explained to the target audience.

Key Concept #1: All Media Messages Are "Constructed"

Key Concept #2: Media Messages Shape Our Perceptions of Reality

Key Concept #3: Different Audience, Different Understanding of the Same Message

Key Concept #4: Media Messages Have Commercial Implications

Key Concept #5: Media Messages Embed Points of View

  • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Wprowadzenie w Design Thinking

Jak nauczyć się szybko rozwiązywać problemy? Jak podejść z energią do wyzwań, jakie stawia nam życie? Jak wykorzystać to, co ma się pod ręką, w nowy i zaskakujący sposób?

Odkryj metodę Design Thinking i naucz się myśleć jak projektant.

Podczas tej otwartej lekcji poznasz metodę rozwiązywania problemów, którą będziesz mógł wykorzystać w nauce, pracy własnej i w każdej domenie swojego życia.

Zobaczysz, że częścią rozwiązania każdego problemu jest najpierw jego zdefiniowanie. Aby do tego doszło należy zrozumieć szeroki kontekst oraz to, dla kogo projektujesz.

Dzięki tej lekcji poznasz narzędzia i sposób myślenia projektantów, który zmieni Twój sposób pracy.

Zyskasz nowe umiejętności, wiarę we własne siły i nauczysz się pracować zespołowo. Nauczysz się szybko działać, przechodzić od pomysłu do prototypowania i kreatywnie wykorzystywać posiadane zasoby. Zobaczysz jak ważne jest umiejętne zadawanie pytań, słuchanie i obserwowanie.

Zobaczysz, jak niewiele potrzeba by doprowadzić do przeformatowania problemu i jego szybkiego rozwiązania.

Dzięki metodzie Design Thinking zaczniesz myśleć jak projektant a poznane narzędzia będziesz mógł wykorzystać w nauce i szkole oraz w pracy własnej w domu i Pracy przez duże P.

  • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Protokół dyplomatyczny- relikt przeszłości- czy nadal ważny instrument

Wprowadzeniem do zajęć będzie poznanie drogą głosowania stanowiska uczestników zajęć w kwestii: czy protokół dyplomatyczny to zestaw zmurszałych i przez nikogo nie stosowanych zasad, czy też – nie sposób wyobrazić sobie stosunków międzynarodowych bez obowiązywania i stosowania reguł protokolarnych. Ponadto omówione zostaną zagadnienia: - Dlaczego doszło do powstania protokołu dyplomatycznego? - Ewolucja protokołu. - Zasady uznawania przez państwo przyjmujące – dyplomatów państw obcych za persona nongrata. - Czy dyplomata akredytowany w danym kraju może interesować się życiem politycznym , gospodarczym i kulturalnym oraz sprawami wojskowymi? - Zagadnienie komunikowania się w dyplomacji i stosowania różnych instrumentów – z wizytówkami włącznie. Na zakończenie zajęć – przeprowadzone zostanie głosowanie nad ich główną tezą: protokół to relikt przeszłości - czy też nie? Zobaczymy czy wykład i dyskusja wpłynęła na zmianę stanowiska wobec znaczenia protokołu dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

  • wt., 2022-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Jak się dobrze komunikować z innymi?

Komunikacja to jeden z podstawowych procesów, dzięki któremu możemy nawiązywać relacje i interakcje społeczne. Towarzyszy nam od czasu narodzin - już od pierwszych dni jest dla nas źródłem wiedzy nie tylko o nas samych, ale też o otaczającej nas rzeczywistości. Wysyłamy komunikaty werbalne jak i niewerbalne, które sygnalizują innym nasze potrzeby. Komunikowanie się to złożony proces wymagający zarówno od nadawcy, jak i odbiorcy, odpowiednich kompetencji, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie swojego zdania, konstruowanie konstruktywnej krytyki. Wyrażanie swoich potrzeb, myśli, emocji w sposób szczery, a jednocześnie nie krzywdzący drugiej osoby, to nie lada wyzwanie. Dobra komunikacja interpersonalna to niezbędny warunek, by ludzie mogli rozmawiać ze sobą w sposób otwarty. Taka komunikacja kształtuje prawidłowe relacje między ludźmi, sprzyja przyjaźni, pomaga w podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a także zapobiega bądź pozwala na przemyślane rozwiązywanie konfliktów. Często bowiem sposób, w jaki przekazujemy treści, prowadzi do nieporozumień i przedstawienia siebie w opozycji do zamierzonej intencji.

Cele szkolenia:

• Zapoznanie i przybliżenie form komunikacji, utrudnień i innych barier komunikacyjnych.

• Uświadomienie roli aktywnego słuchania w procesie porozumiewania się

• Przedstawienie znaczenia niewerbalnych komunikatów

•Zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i rozumienia innych.

• Uzmysłowienie silnego powiązania rozwoju zdolności komunikacyjnych z rozwojem emocjonalnym i społecznym.

• Rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji z innymi

• Rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych

  • śr., 2022-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Po co nam filozofia? Jak myślenie może nas "ochronić" przed światem

Etyka w starożytności oznaczała próbę odpowiedzi na pytanie "jak należy żyć" oraz "co to znaczy dobre życie". W trakcie lekcji zostaną omówione podstawowe założenia dwóch orientacji etycznych starożytności: stoicyzmu i epikureizmu. Zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób człowiek może być szczęśliwy, czym jest szczęście i w jaki sposób można zachować spokój ducha w świecie pełnym niepewności i cierpienia.

  • czw., 2022-09-29 13:00

©2022 Festiwal Nauki