Program - lekcje

Wyświetlanie 201 - 250 z 388.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2022-01-27

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy i prelegenci Tytuł i opis Termin Lokalizacja
721 Szkoła średnia, biologia wykład Wydział Biologii UW
dr hab.
Aneta
Suwińska
Potwory i spółka, czyli o chimerach w biologii i medycynie
Co to są chimery i jakie są perspektywy i zagrożenia związane z ich wykorzystaniem w badaniach biomedycznych?
 • śr., 2021-09-22 10:00
Nagranie
Link YouTube
787 Szkoła średnia, geografia warsztat Muzeum Geologiczne PIG-PIB
mgr
Andrzej
Jagielski
Rozpoznawanie skał
1. Uproszczona klasyfikacja skał – przykładowe okazy 2. Rozpoznawanie skał z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego 3. Zwiedzanie muzeum ze wskazaniem ciekawych przykładów skał
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

wejście od ul. Wiśniowej
811 Szkoła średnia, historia sztuki wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Katarzyna
Ponińska
Tajniki warsztatu dawnych mistrzów
jakie „sztuczki” stosowali dawni artyści, żeby ułatwić sobie pracę twórczą? Talent wsparty wynalazkami i osiągnięciami naukowymi przyczynia się do powstania arcydzieł sztuki.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Online
662 Szkoła podstawowa 4-6, technika pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
dr hab. inż.
Agnieszka
Ciurzyńska
dr hab. inż.
Karolina
Szulc
Truskawki dla kosmonautów
Dostarczymy informacji na temat żywności produkowanej dla kosmonautów, techniki tego procesu i zalet żywności liofilizowanej.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
Online
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, lekcja odbędzie się w budynku SGGW (piętro 1), w przeciwnym razie zapraszamy na spotkanie na żywo za pośrednictwem Internetu.
636 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
dr hab. inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
dr hab. inż.
Marek
Kieliszek
dr inż.
Anna
Kot
mgr inż.
Katarzyna
Pobiega
mgr inż.
Alicja
Napiórkowska
dr inż.
Karolina
Kraśniewska
Wielki świat małych organizmów
Wstęp teoretyczny dotyczący drobnoustrojów, które żywność produkują i psują. Wzrost drobnoustrojów na podłożach oraz w produktach spożywczych. Mikroorganizmy oglądane w preparatach pod mikroskopem.
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
634 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr hab.
Joanna
Cymerys-Bulenda
dr n. wet.
Anna
Słońska-Zielonka
Wirusy - nieproszeni goście
Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat wirusów, poznają choroby przez nie wywoływane i sposoby ochrony przed zakażeniem. Pokazane zostaną metody wykrywania wirusów pod mikroskopem.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Ciszewskiego 8
02-286 Warszawa

Zakład Mikrobiologii. W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania lekcji on-line.
641 Szkoła podstawowa 4-6, geografia warsztat, wykład Wydział Geologii UW
dr hab.
Dorota
Porowska
Woda z kranu czy ze sklepu? Kilka faktów i mitów o wodzie, którą pijemy
Wykład to kompilacja faktów i mitów na temat wody butelkowanej i wody, którą mamy w kranie. Pozwoli słuchaczowi na wyciągnięcie własnych wniosków na temat wody, której używa na co dzień.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
765 Szkoła średnia, edukacja dla bezpieczeństwa dyskusja, wykład Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
dr hab.
Aleksandra
Skrabacz
Wpływ brutalizacji życia społecznego na bezpieczeństwo personalne młodzieży
Swobodny dostęp do sieci on-line daje możliwości nieograniczonego czasem i miejscem czerpania z światowych zasobów cyfrowych, ale rodzi też zagrożenia.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Online
866 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Instytut Nauk Prawnych PAN
dr hab.
Katarzyna
Kubuj
Wybory, referenda, budżety partycypacyjne, samorządy szkolne Demokracja i obywatelskie zaangażowanie
Pytania o kondycję demokracji i środki obywatelskiego zaangażowania służą ożywieniu świadomości młodzieży, która wchodząc w wiek dorosłości zyskuje możliwość szerszej społecznej aktywności.
Czas trwania lekcji może zostać dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne w szkole
Zajęcia w szkole, która dokonała wyboru lekcji. 1. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych. 2. W zależności od sytuacji epidemicznej istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji online.
838 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Błażej
Podgórski
Własna firma – jak zacząć
Ustalenie właściwych poziomów cen i marż stanowi problem wielu firm, zwłaszcza start-upów. Wykład prezentuje koncepcję wykorzystania progu rentowności w procesie oceny przedsięwzięć biznesowych.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Online
Spotkanie online na żywo na platformie Microsoft Teams.
668 Szkoła podstawowa 4-6, wiedza o społeczeństwie dyskusja, wykład Wydział Prawa i Administracji UW
dr
Maria
Supera-Markowska
Po co i jak uczyć się prawa? Edukacja prawnicza jako niezbędny element podstawowej edukacji obywateli
Celem lekcji jest przekazanie, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie oraz dlaczego edukacja prawnicza stanowi niezbędny element podstawowej edukacji obywateli.
 • śr., 2021-09-22 10:30
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-312 Warszawa
763 Szkoła średnia, edukacja dla bezpieczeństwa warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Maciej
Szmigiero
Prawo nowych technologii w praktyce. Zasady lotów dronami oraz wsparcie rozwoju elektromobilności
Jak korzystać z nowoczesnych środków komunikacji (elektryczne hulajnogi, drony). Popularyzacja innowacyjności w aspekcie prawnym.
 • wt., 2021-09-21 10:30
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • czw., 2021-09-23 10:30
Stacjonarne
Stacjonarne w szkole
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
777 Szkoła średnia, fizyka wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi
Zaprezentujemy zasady działania maszyn przepływowych wykorzystujących przepływy nieustalone.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
602 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja plastyczna warsztat Muzeum Narodowe w Warszawie
Beata
Staniszewska
Wyprawa na Olimp
Wyruszymy na wyprawę do siedziby bogów, podczas której spotkamy m.in. Zeusa, Heraklesa, Afrodytę i Atenę. Poznamy najważniejsze mity greckie.
 • śr., 2021-09-22 10:30
Stacjonarne
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
879 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat Instytut Badań Literackich PAN
dr
Anna
Barcz
mgr
Paulina
Wacławik
Czerwona, żółta czy niebieska? Mapujemy Wisłę inaczej!
Interesujesz się ekologią i/lub historią? Twoi nauczyciele śledzą nowe trendy w badaniach humanistycznych? Ten warsztat mapowania Wisły posłuży do zapoznania się z żywą historią środowiskową.
Prosimy nauczycieli zainteresowanych warsztatem o wcześniejszy kontakt z Pauliną Wacławik: paulina.h.waclawik@gmail.com Warsztaty odbędą się w dwóch modułach po 45 min.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, I piętro
872 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Wydział Socjologii UW
mgr
Katarzyna
Rakowska
Czy uczniowie mogą strajkować? Przygotowujemy protest uczniowski
Warsztat dotyczący możliwości zorganizowania protestu i strajku przez uczniów i uczennice, na którym porozmawiamy o tym co to znaczy strajkować i zaprojektujemy protest szkolny.
Potrzebne materiały: Tablica, flipchart, flamastry, rzutnik lub telewizor z możliwością wyświetlenia prezentacji Jeśli szkoła nie dysponuje flipchartem i flamastrami zapewni je prowadząca (potrzebna wcześniejsza informacja).
 • śr., 2021-09-22 11:00
 • pt., 2021-09-24 11:00
Stacjonarne w szkole
Preferowane spotkanie w szkole, ale istnieje możliwość organizacji lekcji w siedzibie Wydziału Socjologii (Karowa 18) po wcześniejszym uzgodnieniu.
862 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
dr
Agnieszka
Bukowska
Jak się dobrze komunikować z innymi?
Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci zrozumieć modele komunikacyjne, udoskonali relacje z drugim człowiekiem, a także ułatwi osiąganie celów i czerpanie większej satysfakcji z życia.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
Online
Lekcja odbędzie się na platformie "Teams".
883 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab.
Grzegorz
Łęcicki
Manipulacja wizualna na przykładzie polskich filmów i seriali wojennych
Problem manipulacji na przykładzie polskich i zagranicznych filmów i seriali wojennych. Elementy języka filmowego najmocniej i najskuteczniej oddziałującego na widzów.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
Stacjonarne w szkole
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
704 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda warsztat Instytut Rolnictwa SGGW
dr hab.
Stanisław
Samborski
mgr inż.
Renata
Leszczyńska
Ocena jakości ziarna w 60 sekund
Celem lekcji jest wykonanie szybkiej analizy jakości ziarna zbóż z wykorzystaniem urządzenia do oceny całoziarnowej, które nie wymaga przemiału ziarna czy innego, specjalnego przygotowania.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
 • czw., 2021-09-23 09:00
 • czw., 2021-09-23 11:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

laboratorium oceny jakości płodów rolnych w Katedrze Agronomii (piętro III)
740 Szkoła średnia, biologia wykład Wydział Geologii UW
dr hab.
Grzegorz
Barczyk
Parki narodowe w Polsce. Przyroda nieożywiona
Parki narodowe to ważne elementy pozwalające nam zachować cenne dziedzictwo przyrodnicze. Poznamy polskie parki narodowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony elementów przyrody nieożywionej.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
869 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
mgr
Aleksandra
Zadrożna
Stres - jak sobie z nim radzić
Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą istoty stresu i tego jak się przejawia. Zapoznają się także z możliwościami radzenia sobie ze stresem.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Online
742 Szkoła średnia, biologia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
Szczepionka muzyczna – o wpływie muzyki na układ odpornościowy
Uczestnicy będą mogli obejrzeć fragmenty filmów oraz posłuchać fragmentów utworów muzycznych, które wpływają na funkcje układu odpornościowego.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-935 Warszawa
642 Szkoła podstawowa 4-6, geografia warsztat Wydział Geologii UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Tektonika – sztuka budowy geologicznej
Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu analizy strukturalnej i kartografii geologicznej. Podczas zajęć młodzi odkrywcy wykonają różne zadania związane z kartografią.
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
 • czw., 2021-09-23 11:00
 • pt., 2021-09-24 11:00
Stacjonarne
ul.Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
733 Szkoła średnia, biologia warsztat Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW
mgr
Emilia
Olechowska
W jaki sposób rośliny jedzą?
Dowiecie się dlaczego rośliny nazwa się organizmami samożywnymi i do czego służy im chlorofil.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
723 Szkoła średnia, biologia warsztat Wydział Biologii UW
dr hab.
Aneta
Suwińska
dr
Katarzyna
Krawczyk
mgr
Eliza
Winek
Wielkie możliwości małego zarodka... i embriologa
W interaktywnej formie uczestnicy warsztatów dowiedzą się w jaki sposób embriolodzy wykonują manipulacje na zarodkach oraz jak zarodki radzą sobie w trudnych sytuacjach.
 • śr., 2021-09-22 11:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Online
754 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Zasada zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym
Wykład o zrównoważonym rozwoju przemysłu chemicznego - nowoczesnym podejściu do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródłach energii.
 • pon., 2021-09-20 09:30
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • śr., 2021-09-22 09:30
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
779 Szkoła średnia, fizyka pokaz, wykład Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
prof. dr hab. inż.
Wiera
Oliferuk
Zrozumieć istotę ogólnej teorii względności
Pokazanie, że równoważność sił grawitacji i sił bezwładności, a także krzywizna promieni świetlnych względem obserwatora w rakiecie przyspieszonej są konsekwencją ogólnej teorii względności.
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
Nagranie
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa

Budynek jest przyjazny dla niepełnosprawnych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej spotkanie odbędzie się stacjonarnie albo zostanie udostępnione nagranie.
807 Szkoła średnia, historia warsztat, wykład Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
dr hab.
Piotr
Weiser
"Patrzyłam na usta... dziennik z getta warszawskiego" - próba lektury
"Patrzyłam na usta... dziennik z getta" Kim była pisząca go Żydówka? Co się z nią stało? Jak czytać je po osiemdziesięciu latach? Czy warto?
 • śr., 2021-09-22 11:30
Stacjonarne w szkole
Online
Możliwość wykładu online lub w szkole na terenie Warszawy.
817 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Instytut Badań Literackich PAN
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Cómo puede sorprendernos el barroco español?
Mało znany w Polsce, a uchodzący za najwybitniejszy i najbardziej ekstremalny w Europie barok hiszpański zaprezentuje Piotr Sobolczyk wraz z najnowszą antologią przekładów jego autorstwa.
Lekcja będzie prowadzona w języku hiszpańskim
 • śr., 2021-09-22 11:30
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, I piętro
649 Szkoła podstawowa 4-6, matematyka pokaz, wykład Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
kurator kolekcji
Zasław
Adamaszek
kurator kolekcji
Paweł
Gogolewski
Liczy się! Historia matematyki w maszynie
Interaktywna, interdyscyplinarna prelekcja poświęcona historii maszyn liczących i komputerów.
Ze względów sanitarnych, odpowiednio do obowiązujących zarządzeń Ministerstwa Zdrowia lub innych organów państwowych, prelekcja stacjonarna może zostać zamieniona na interaktywne spotkanie on-line na platformie Zoom lub Teams. Wybór platformy zostanie dostosowany do możliwości odbiorcy.
 • pon., 2021-09-20 11:30
 • wt., 2021-09-21 11:30
 • śr., 2021-09-22 11:30
 • czw., 2021-09-23 11:30
 • pt., 2021-09-24 11:30
Stacjonarne
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Sala lekcji muzealnych w Narodowym Muzeum Techniki.
618 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza wykład Instytut Geofizyki PAN, we współpracy z EDU-ARCTIC.PL
mgr
Dagmara
Bożek
Niedźwiedź polarny - król Arktyki
Niedźwiedzie polarne, żyjąc w mroźnym klimacie Arktyki, wykształciły wiele przydatnych przystosowań ułatwiających im przetrwanie - wybrane z nich omówimy podczas zajęć.
 • śr., 2021-09-22 11:30
Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji w szkole.
651 Szkoła podstawowa 4-6, plastyka warsztat Muzeum Narodowe w Warszawie
dr
Magdalena
Bialic
Przepis na mumię
Dlaczego w starożytnym Egipcie robiono mumie? Co to były sarkofag i kartonaż? Ilu bandaży zużywano do zrobienia jednej mumii? W czasie lekcji dowiemy się wszystkiego.
 • śr., 2021-09-22 11:30
Stacjonarne
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
764 Szkoła średnia, edukacja dla bezpieczeństwa wykład Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
prof. dr hab.
Marian
Cieślarczyk
W jaki sposób możemy sobie radzić w sytuacjach trudnych, kryzysowych?
Młodzież pozna sposoby diagnozowania i doskonalenia "niewidzialnej siły" posiadanej przez każdego z nas, jaką jest kultura bezpieczeństwa i morale.
 • śr., 2021-09-22 11:30
Nagranie
806 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
mgr
Sebastian
Chrupek
Żelazo, prestiż i władza - sztuka wojenna Germanów
Czy germańscy wojownicy, żyjący 2 tysiące lat temu na terenie dzisiejszej Polski, byli godnymi przeciwnikami legionistów rzymskich? Jaki był ich status, jaką mieli broń i wyposażenie?
 • śr., 2021-09-22 11:30
Stacjonarne
Online
plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków

Lekcja w zależności od sytuacji i potrzeb mogłoby odbyć się w wersji stacjonarnej lub online (MS Teams lub Google Meets).
646 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat Archiwum Państwowe w Warszawie
dr
Violetta
Urbaniak
mgr
Marta
Jaszczyńska
Czy archiwum jest potrzebne i komu?
Opowiemy o zadaniach archiwum, zwracając uwagę na właściwe przechowywanie i porządkowanie dokumentów, ale też uświadamiając, że każdy z nas gromadzi w domu swoje własne archiwum.
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odędą się stacjonarnie lub w wersji online (Microsoft Teams).
689 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka gra edukacyjna Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr
Artur
Skwarek
Elektrownia jądrowa kawałek po kawałku
Zabawa online dla dzieci. Zadanie uczestników to kompletowanie schematu elektrowni jądrowej oraz przyporządkowanie każdego elementu układanki do odpowiadającego mu opisu.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 12:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Online
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
dr
Maciej
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
Będziemy zobowiązani, jeśli od rejestracji na te lekcje (w pierwszym terminie, rzecz jasna) powstrzymają się szkoły, które uczestniczyły w naszych ubiegłorocznych lekcjach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-069 Warszawa
761 Szkoła średnia, chemia warsztat, wykład Wydział Geologii UW
studentka
Klaudia
Tetfejer
dr
Agnieszka
Marcinowska
Naturalne piękno czyli o minerałach w kosmetyce
Kosmetyki naturalne to bogata historia, ale i ogromna przyszłość. Dowiemy się jakie minerały były i są wykorzystywane w kosmetyce. Wykonamy własny kosmetyk naturalny.
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
713 Szkoła podstawowa 7-8, wiedza o społeczeństwie dyskusja, wykład Wydział Prawa i Administracji UW
dr
Maria
Supera-Markowska
Po co i jak uczyć się prawa? Edukacja prawnicza jako niezbędny element podstawowej edukacji obywateli
Celem lekcji jest przekazanie, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie oraz dlaczego edukacja prawnicza stanowi niezbędny element podstawowej edukacji obywateli.
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-312 Warszawa
777 Szkoła średnia, fizyka wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi
Zaprezentujemy zasady działania maszyn przepływowych wykorzystujących przepływy nieustalone.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
672 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr hab.
Małgorzata
Dzierzęcka-Gappa
Szkielety zwierząt domowych i dziko żyjących
Prowadząca zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletu ssaków na przykładzie wyizolowanych kości zwierząt oraz szkieletów złożonych.
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania lekcji w wersji on-line
636 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
dr hab. inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
dr hab. inż.
Marek
Kieliszek
dr inż.
Anna
Kot
mgr inż.
Katarzyna
Pobiega
mgr inż.
Alicja
Napiórkowska
dr inż.
Karolina
Kraśniewska
Wielki świat małych organizmów
Wstęp teoretyczny dotyczący drobnoustrojów, które żywność produkują i psują. Wzrost drobnoustrojów na podłożach oraz w produktach spożywczych. Mikroorganizmy oglądane w preparatach pod mikroskopem.
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
755 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
dr hab. inż.
Łukasz
Makowski
Wykorzystanie zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej
Wykład przedstawi zalety i wady wykorzystania zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej na przykładach procesów z branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i energetycznej.
 • pon., 2021-09-20 12:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
852 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktorant
Bartosz
Sobik
Zwrot ku zielonej energii
Zielona energia oczyma młodych.
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
758 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Chemii UW
dr
Marcin
Strawski
Chemia 2D
Drukarka 3D - wiem, kino 5D - znam, a Chemia 2D???
 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Online
880 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Instytut Badań Literackich PAN
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Czym może nas zadziwić barok hiszpański?
Mało znany w Polsce, a uchodzący za najwybitniejszy i najbardziej ekstremalny w Europie barok hiszpański zaprezentuje Piotr Sobolczyk wraz z najnowszą antologią przekładów jego autorstwa.
Prosimy nauczycieli zainteresowanych warsztatem o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Wójtowicz: aleksandra.wojtowicz@ibl.waw.pl
 • śr., 2021-09-22 13:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, I piętro
788 Szkoła średnia, geografia warsztat Wydział Geologii UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Kartografia – w sieci
Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.
 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
708 Szkoła podstawowa 7-8, technika pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
dr hab.
Przemysław
Ranachowski
dr
Ryszard
Wojnar
dr hab. inż.
Daria
Jóźwiak-Niedźwiedzka
inż.
Erwin
Grzebielichowski
inż.
MirosŁaw
Wyszkowski
Porowata przyroda - od nanoporów do kości i betonu
Zagadnienie ośrodków porowatych w różnych skalach, zarówno w przyrodzie (np. drewno, kości), jak i w technice (np. nanostruktury i przede wszystkim beton). Dodatkowo prezentacja w laboratorium.
 • śr., 2021-09-22 13:00
Stacjonarne
Stacjonarne w szkole
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa

Budynek jest przyjazny dla niepełnosprawnych. Możliwe jest także spotkanie w szkole.
747 Szkoła średnia, biologia dyskusja, wykład Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej
dr
Patrycja
Dołowy
Marcin
Kleibert
Jak projektuje się leki?
Badania nad lekami zaczynają się w laboratoriach, ale od odkrycia do wprowadzenia do użytku prowadzi długa droga. Na zajęciach pokażemy, jak projektowane są leki, w tym - potencjalny lek na COVID-19.
 • śr., 2021-09-22 14:00
Online
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
dr
Maciej
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
Będziemy zobowiązani, jeśli od rejestracji na te lekcje (w pierwszym terminie, rzecz jasna) powstrzymają się szkoły, które uczestniczyły w naszych ubiegłorocznych lekcjach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-069 Warszawa