Program - spotkania

Wyświetlanie 51 - 100 z 337.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 51
Wieczór z nauką
dyskusja, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Tomasz
Turowski
Opis:

Większość wiedzy, którą znajdujemy dziś w podręcznikach, to tak naprawdę wiara w wyniki badań innych osób. Czy ktoś to sprawdza? Jeśli tak, to w jaki sposób? Skąd bierze się postęp naukowy?

W czasie spotkania zastanowimy się nad tym, jak rygor metod naukowych i precyzja języka naukowego pozwala ludziom unikać błędów i rozumieć otaczający nas świat. Skupimy się szczególnie na współczesnej biologii, która próbuje zrozumieć, jak działają skomplikowane systemy biologiczne. W przystępny sposób porozmawiamy o analizie danych i wybranych metodach matematycznych, które używane są w laboratoriach naukowych. Na koniec odwiedzimy pracownie biologii molekularnej.

Zapisy od 12 IX pod adresem: tomasz.turowski@ibb.waw.pl
Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
budynek A, sala A
Termin:
 • wt., 2022-09-20 19:00
Numer: 52
Wieczór z nauką
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Wykonawcy:
dr
Maciej
Fuszara
mgr inż.
Krzysztof
Janus
Opis:

Czy w mieście z jego hałasem, nocnym oświetleniem i ruchem drogowym jest miejsce dla nietoperzy? Czy stworzenia, których strategia łowiecka polega na nasłuchiwaniu echa własnych dźwięków mogą w wielkomiejskich warunkach znaleźć wystarczająco spokojne i wystarczająco zasobne żerowiska? Postaramy się o tym przy odrobinie szczęścia przekonać podczas wieczornej wycieczki, wyposażeni w chytre elektroniczne urządzenia, które pozwalają usłyszeć to, co normalnie dla ludzkich uszu niesłyszalne (i zapewne zwrócimy prowadzącym spotkanie uwagę, że nie dla wszystkich ludzkich uszu tak do końca niesłyszalne...) oraz zobaczyć to, co dla naszych oczu niewidoczne. Spróbujemy odróżniać niektóre gatunki nietoperzy na podstawie wydawanych przez nie dźwięków i zauważymy, że w wielu wypadkach ważną rolę odgrywa również to, gdzie tego czy owego nietoperza spotkaliśmy, jaka była pora dnia i co on wtedy robił. Dowiemy się przy okazji nieco o tym, jakie techniki i metody mają obecnie do dyspozycji badacze latających ssaków oraz o tym, czego jeszcze ciągle - pomimo dynamicznego rozwoju warsztatu naukowego w ostatnich czasach - nie wiemy o zamieszkujących nasz kraj nietoperzach.

Zapisy od 12 IX pod adresem: maciek_fuszara@poczta.onet.pl. Prosimy ubrać się odpowiednio do panującej temperatury i pogody, i zabrać ze sobą latarki. Jeśli ktoś uważa komary za dokuczliwe, to może być wskazane zabezpieczenie się przed nimi.
Stacjonarne
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:40
Numer: 53
Wieczór z nauką
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Instytut Slawistyki PAN
Wykonawcy:
dr
Agata
Jawoszek-Goździk
Opis:

Certyfikowana trenerka komunikacji opartej na empatii wyrosłej z non violence communication Marshala Rosenberga, która przez kilka lat zajmowała się dokumentacją zbrodni wojennych dla Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku oraz dla polskich dokumentalistów oraz realizowała program badawczy NCN, opierający się na wywiadach przeprowadzonych w środowiskach uchodźców i imigrantów z Bośni i Hercegowiny, poprowadzi warsztaty i podzieli się  narzędziami i doświadczeniami.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica
Termin:
 • pon., 2022-09-19 19:00
Numer: 54
Wieczór z nauką
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Slawistyki PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Lech
Suchomłynow
Opis:

„Turcja jest krajem na rozdrożu” – ten frazeologizm, często używany przez autorów przewodników turystycznych, funkcjonuje w świadomości zbiorowej przeważnie na zasadzie banalnego aksjomatu i, poza innością, wynikającej z egzotyczności, jest pozbawiony wszelkich konotacji kulturowo-obyczajowych. Nieliczne publikacje dziennikarzy, zanurzonych w obecne realia Turcji, i raporty międzynarodowych organizacji, działających na rzecz praw człowieka, w egocentrycznym społeczeństwie tak zwanej ‘cywilizacji zachodniej’ pozostają niezauważane lub świadomie ignorowane.

A jednak, pomimo pozornej egzotyczności, rozdarta pomiędzy Wschodem i Zachodem Turcja była i pozostaje częścią integralną kultury i historii współczesnej Polski i Ukrainy, które kiedyś były wspólnym organizmem państwowym.

Podczas spotkania dowiemy się o funkcjonalności Turcji w literaturze faktu, o tym, co mają wspólnego tureckie konie i Wisła, jak się siedzi na tureckim kazaniu, o Lwowie jako Bramie Wschodu i poznamy wiele innych ciekawych faktów o relacjach turecko-polsko-ukraińskich.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica
Termin:
 • pt., 2022-09-23 19:00
Numer: 55
Wieczór z nauką
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Izba Pamięci IPN Strzelecka 8
Wykonawcy:
dr
Tomasz
Łabuszewski
Opis:

Akcja AB - znana też jako Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna była naturalną kontynuacją represji prowadzonych konsekwentnie przez niemieckich okupantów od pierwszych dni wojny z Polską. Poprzedzały je, Operacja Tannenberg, Intelligenzaktion, masowe egzekucje w lasach piaśnickich, w tzw. dolinie śmierci pod Bydgoszczą. Także Warszawa i jej okolice miały już za sobą mordy w Zielonce, Natolinie, w ogrodach Sejmowych, na terenie Gór Szwedzkich i w samych Palmirach. Do Akcji AB Niemcy przygotowywali się bardzo starannie od stycznia 1940 r., a jej kulminacyjnymi punktami były aresztowania z końca marca 1940 i masowe egzekucje dokonane w Palmirach w końcu czerwca tego roku.

Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
Termin:
 • śr., 2022-09-21 19:00
Numer: 56
Wieczór z nauką
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Izba Pamięci IPN Strzelecka 8
Wykonawcy:
mgr
Wojciech
Popiel
mgr
Arkadiusz
Serwa
Magdalena
Styk
Opis:

W 1945 r. Strzelecka 8 była centrum komunistycznych zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu. To tu przewożono najważniejszych więźniów politycznych wywodzących się z kręgów Polskiego Państwa Podziemnego.  Tutaj byli oni brutalnie przesłuchiwani a następnie mordowani. Ich zwłoki wrzucano do bezimiennych dołów śmierci. Kim byli funkcjonariusze, tworzący komunistyczny aparat bezpieczeństwa? Jak przebiegały przesłuchania w areszcie przy ul. Strzeleckiej 8? Jak wyglądają ekshumacje ofiar komunistycznego terroru?

Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
Termin:
 • czw., 2022-09-22 19:00
Numer: 57
Wieczór z nauką
Nauki medyczne
pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Regionalny Bank Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Aleksandra
Wesołowska
dr
Agnieszka
Bzikowska-Jura
Opis:

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z obiegiem mleka w banku mleka od dawcy do biorcy, z włączeniem zasad rekrutacji honorowych dawczyń mleka, procesami laboratoryjnymi jakim podlega mleko zanim trafi do potrzebującego pacjenta oraz kryteriami zakwalifikowania pacjentów do żywienia mlekiem z banku. Ponadto, zaprezentowana zostanie najnowsza wiedza dotycząca składu i roli pokarmu kobiecego. Omówione zostaną także uwarunkowania związane ze różnicami składu mleka u poszczególnych kobiet i na różnych etapach laktacji. Wykonane zostaną pokazowe analizy składu próbek mleka kobiecego.

Podsumowanie zajęć będzie miało charakter interaktywnego quizu.

Zapisy od 12 IX pod adresem: bankmleka.warszawa@gmail.com
Stacjonarne
ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
Zajęcia będą odbywały się w zamkniętym pomieszczeniu szpitala, w części laboratoryjnej, która znajduje się w oddaleniu od sali pacjentów.
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:00
Numer: 58
Wieczór z nauką
Nauki o Ziemi
wykład
Organizator: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Gwidon
Jakubowski
Opis:

W 1962 roku, przy ulicy Leszno na warszawskiej Woli został odnaleziony szkielet plejstoceńskiego słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). W badanie szczątków został zaangażowany świeżo upieczony pracownik PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – Gwidon Jakubowski. W 60 rocznicę tych wydarzeń, dr Gwidon Jakubowski opowie nam o okolicznościach tego odkrycia. Poznamy historię badań słonia leśnego – w Polsce i na świecie. Dowiemy się również, czym charakteryzował się plejstocen, czyli epoka w dziejach Ziemi trwająca pomiędzy 2,58 mln a 11,7 tys. lat temu. Opisane zostaną również inne zwierzęta, które żyły w tym samym środowisku w trakcie trwania ciepłego okresu zwanego interglacjałem eemskim (ok. 130–115 tys. lat temu). Dr Jakubowski opowie również o bogatej faunie późniejszego zimnego okresu, tj. zlodowacenia Wisły (ok. 115–11,7 tys. lat temu). Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie. Wstęp wolny.

Stacjonarne
Aleja Na Skarpie 27
00-488 Warszawa
Termin:
 • śr., 2022-09-21 19:00
Numer: 59
Wieczór z nauką
Nauki prawne
wykład
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"
Wykonawcy:
sędzia
Dorota
Loryś - Kosyło
Opis:

Techniki działania włamywaczy i praktyczne zagadnienia prawne związane z kradzieżą z włamaniem.

Online
Termin:
 • pon., 2022-09-19 20:00
Numer: 60
Wieczór z nauką
Nauki prawne
wykład
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"
Wykonawcy:
sędzia
Anna
Wypych - Knieć
sędzia
Urszula
Żołtak
Opis:

Jakie znaczenie dla naszych finansów ma prawo europejskie? Jak w oparciu o nie sądy rozstrzygają sprawy z udziałem konsumentów?

Online
Termin:
 • czw., 2022-09-29 20:00
Numer: 61
Wieczór z nauką
Nauki prawne
wykład
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"
Wykonawcy:
sędzia
Katarzyna
Wróbel-Zumbrzycka
Opis:

Paragrafy w cyberprzestrzeni: złodzieje NFT, bitcoinowe oszustwa, cyberterroryzm –  czy w metaświecie potrzeba metasądu?

Online
Termin:
 • pt., 2022-09-30 20:00
Numer: 62
Wieczór z nauką
Nauki prawne
wykład
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"
Wykonawcy:
sędzia
Piotr
Gąciarek
Opis:

Rozsądne terminy, uczciwe procesy, kompetentni sędziowie. Co możemy zrobić, by wymiar sprawiedliwości nie był udręką?

Online
Termin:
 • czw., 2022-09-22 20:00
Numer: 63
Wieczór z nauką
Nauki rolnicze i leśne
dyskusja, pokaz, wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW, we współpracy z Fitospectrum
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Ewa
Zaraś-Januszkiewicz
mgr
Mikołaj
Gruziel
Opis:

Z konopi siewnych na świecie produkuje się ponad 25 tysięcy produktów. Przybliżymy niektóre z nich, które mogą pomóc nam w walce z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Opowiemy również jak bezpiecznie i legalnie uprawiać konopie.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 37, sala 049
Termin:
 • pon., 2022-09-19 19:00
 • śr., 2022-09-21 19:00
Numer: 64
Wieczór z nauką
Nauki rolnicze i leśne
dyskusja, pokaz, warsztat, wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Agata
Jędrzejuk
dr hab. inż.
Ewa
Zaraś-Januszkiewicz
Opis:

Z pomocą mikroskopów poznamy tajniki życia roślin. Poznamy czar i moc kryjącą się w roślinie. Jak również zobaczymy jak ta magia i czas działa na nas, bo przecież rośliny są w naszym życiu i to pod różną postacią.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 37, sala 049
Termin:
 • wt., 2022-09-20 19:00
 • czw., 2022-09-22 19:00
Numer: 65
Wieczór z nauką
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Jarosław
Sadowski
Opis:

Ukazanie lasu jako źródła inspiracji twórczej w kulturze i sztuce

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 34, Aula II
Termin:
 • wt., 2022-09-20 19:00
Numer: 66
Wieczór z nauką
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Łukasz
Kwaśny
Opis:

Przedstawienie idei zdalnej obserwacji środowiska leśnego z różnego poziomu i perspektywy. Omówienie znaczenia wykorzystania aktualnych informacji obrazowych o lesie w kontekście monitoringu i ocenie jego stanu

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 34, Aula I
Termin:
 • wt., 2022-09-20 19:00
Numer: 67
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
dr hab.
Beata
Hintze
Opis:

Współcześnie obserwujemy dynamiczne zmiany w podejściu do rozumienia schizofrenii oraz w stosowaniu metod terapeutyczno-leczniczych. Zmianie uległa także definicja zdrowienia. To nie jest już tylko brak objawów schizofrenii, ale również odbudowanie wiary w siebie, poczucia sprawstwa, rozwój zasobów, aktywne uczestnictwo w procesie leczenia/zdrowienia i branie za nie odpowiedzialności. Rozwój środowiskowych systemów wsparcia w lokalnych społecznościach stworzył możliwość kontynuowania leczenia po hospitalizacjach, a także przyczynił się do zmiany spojrzenia na choroby psychiczne, jak na choroby takie jak inne. Jedną z konsekwencji tych zmian jest powstawanie pierwszych w Polsce grup samopomocowych tworzonych przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Dzięki ich działalności osoby po kryzysach psychicznych zaczęły zmieniać rolę z biernego pacjenta na aktywnego eksperta przez doświadczenie. Jedną z takich grup jest Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Kolejną konsekwencją zmiany wizerunku osób z doświadczeniem schizofrenii są zmiany w organizacji opieki psychiatrycznej w Polsce. W ostatnich latach wprowadzono kursy dla asystentów zdrowienia oraz doradców zdrowienia, czyli osób po kryzysach psychicznych. Osoby te są przygotowywane do podjęcia współpracy z zespołami medycznymi i terapeutycznymi w szpitalach psychiatrycznych, poradniach, zespołach leczenia środowiskowego czy środowiskowych systemach wsparcia. Osoby z doświadczeniem schizofrenii podejmując rolę eksperta przez doświadczenie, jako asystenta zdrowienia lub doradcy zdrowienia stają się partnerami profesjonalistów, członkami zespołów terapeutycznych, co potwierdza, że schizofrenia jest chorobą taką jak inne, z którą można godnie żyć, samorealizować się i wspierać innych.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • śr., 2022-09-21 19:00
Numer: 68
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
studentka
Wiktoria
Sośniuk
dr
Dawid
Ścigała
Opis:

Po ciężkim okresie pandemicznym, przyszedł kolejny tragiczny dla ludzkości okres wojny. Sytuacja na wschodzie wpływa na każdego z nas, jedni mają rodzinę na Ukrainie, a drudzy codziennie spotykają się ze wschodnimi sąsiadami w pracy. Nieustannie napływające informacje o kolejnych działaniach wojennych generują w nas silne, negatywne emocje, takie jak strach czy złość. Towarzyszą temu liczne zmiany fizjologiczne, psychologiczne oraz behawioralne. Nasz organizm próbuje poradzić sobie z tym negatywnym stanem. Przeżywamy reakcje alarmowe oraz przystosowawcze. Niekiedy prowadzą one do reakcji wyczerpania, jednak jednostka stara się do nich nie dopuścić. Jest w stanie pokonać stres dzięki podejmowanym wysiłkom, które stale modyfikujemy po ocenie poznawczej tego co dzieje się wokół nas. Działania te mają na celu pokonanie wymagań stawianych człowiekowi, które wstępnie oceniane są przez jednostkę jako obciążające i przekraczające jej zasoby. Jedni działają zadaniowo szukając aktywnie informacji na temat tego w jaki sposób można rozwiązać wyzwania. Osoby bardziej emocjonalne zorientowane są na swoich osobistych przeżyciach oraz silnie rozmyślają o tym co mogłyby zrobić, jednak aktywnie nie podejmują tych działań. Są też osoby, które odsuwają od siebie myśli o problemie i angażują się w czynności zastępcze np. wzmożoną pracę czy naukę. WHO podkreśla, iż zdrowie to nie tylko brak fizycznej, widocznej choroby, a jest to stan pełnego dobrostanu społecznego zarówno fizycznego jak i psychicznego. Każdy z nas posiada zasoby zdrowia psychicznego. To elementy, które wspomagają nas w obronie przed czynnikami wywołującymi stres lub w walce jego pokonaniu. Są nimi na przykład: prężność psychiczna rozumiana jako zdolność elastycznego przystosowywania się do ciągle zmieniających się wymagań otoczenia, jak również poczucie własnej skuteczności to element dający jednostce przekonanie, że jest zdolna osiągnąć zamierzony cel.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • śr., 2022-09-21 19:00
Numer: 69
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
dr
Ewa
Odachowska-Rogalska
studentka
Julia
Zbróg
studentka
Aleksandra
Fijałkowska
studentka
Zuzanna
Pawelczyk
studentka
Justyna
Bors
Opis:

Chociaż emocje są nam dane przez biologię, wyposażają nas w moc, która pomaga nam żyć, to jednak w wielu sytuacjach możemy mieć wrażenie, że zamiast nas wspierać, tylko nam to życie utrudniają. W każdym wieku, ale szczególnie, gdy jest się młodym i dopiero odkrywa się siebie, otaczający świat i innych ludzi, codziennie można przeżywać wiele różnych emocji. Dorastanie – choć fascynujące – to często też trudny i burzliwy okres w życiu, przez co nieraz można poczuć się jak na emocjonalnej karuzeli.

Warsztat dedykowany jest dla młodzieży, która chciałaby porozmawiać o emocjach i zapoznać się z ich tajnikami. Jego celem jest podniesienie kompetencji emocjonalnych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi, czym są emocje, jakie mamy emocje, czemu one służą, gdzie powstają (trochę o sekretnym życiu mózgu i funkcji poznawczych) i w jaki sposób nasze ciało je komunikuje. Na zajęciach też odpowiemy na pytania, dlaczego emocje są ważne, jak je rozpoznawać oraz jak o nich rozmawiać, wykorzystując w tym celu mapę emocji. Jest to narzędzie, które pomaga odnaleźć się w swoich emocjach, rozpoznawać je, rozumieć i nazywać to, co się czuje i jak to się przejawia w ciele. A to pozwoli na pójście dalej – na skorzystanie ze strategii efektywniejszego radzenia sobie z emocjami trudnymi i zadbania o siebie.

W związku z tym, że sama wiedza teoretyczna nie wystarcza, aby sprawnie poruszać się we własnych emocjach, spotkanie będzie poprowdzone w formie warsztatu – interakcji z uczestnikami, którzy będą mogły zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami, wykonają wspólnie ćwiczenie z mapą emocji.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • śr., 2022-09-21 20:00
Numer: 70
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
mgr
Astrid
Brojanowska
dr
Dawid
Ścigała
Opis:

Wir konfliktów obejmuje ludność cywilną niezależnie od jej woli. Ludzie ci cierpią bezpośrednio, odnosząc rany i ponosząc śmierć, narażeni na ataki na godność i nietykalność, ale i pośrednio: tracąc rodziny, patrząc na krzywdę dręczonych na ich oczach bliskich, żyjąc poniżej granicy ubóstwa, bez jakiejkolwiek pomocy.

Ataki na kobiety, definiowane jako: „każdy akt przemocy, bazujący na zróżnicowaniu płci, którego rezultatem lub prawdopodobnym rezultatem jest fizyczna, seksualna lub psychologiczna krzywda albo cierpienie, a także groźba takich ataków”, są powszechne podczas konfliktów zbrojnych. Wszelkie ataki na tle seksualnym na godność i nietykalność w większości społeczeństw wiążą się ze społeczną stygmatyzacją kobiet, które są ich ofiarami. Większość kobiet, które są ofiarami ataków na tle seksualnym, nie uzyskuje wystarczającej, bądź nie uzyskuje wcale pomocy medycznej.

Z grupy bezpośrednich ataków na dzieci jedne z największych szkód w ich rozwoju wyrządza pobór do wojska. Jest to masowo stosowana praktyka podczas konfliktów zbrojnych. Skutkiem czynnego udziału dzieci w konfliktach zbrojnych są liczne zgony, a także psychiczne oraz fizyczne okaleczenia, całkowicie zniekształcające psychikę dzieci i powodujące często nieumiejętność ich przystosowania się do życia w sytuacji innej niż konflikt zbrojny.

Poprawa sytuacji ludności cywilnej wymaga bardzo wielu działań, w tym skoordynowanych akcji obejmujących: promocję poszanowania praw człowieka (wynikających z prawa praw człowieka i prawa humanitarnego) oraz rządów prawa. Po nich powinny nastąpić intensywne działania prorozwojowe. Całości działań powinny towarzyszyć sankcje przeciwko państwom i rządom oraz jednostkom odpowiedzialnym za ataki na ludność cywilną, a także akcje ograniczające i redukujące proces zbrojeń.

Online
Termin:
 • śr., 2022-09-21 20:00
Numer: 71
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
dr
Dawid
Ścigała
Opis:

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy na temat możliwych konsekwencji doświadczeń traumatycznych w kontekście czynników podatności oraz aktualnych modeli rozumienia czynników powodujących rozwój zaburzeń po traumie w postaci PTSD, a także prezentacja form terapii o potwierdzonej naukowo skuteczności w pracy z tym zaburzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi DSM-5 i ICD-10/11 osoby które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym mogą rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSD).

Na wykładzie zostaną przedstawione dokładne kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego(PTSD) w kontekście praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania zachowań dysfunkcyjnych po traumie w przypadku osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Ponadto zostaną przedstawione metody terapii zgodne z wytycznymi WHO, NICE i APA dotyczące leczenia osób, które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym i rozwinęły zespół stresu pourazowego (PTSD).

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • czw., 2022-09-22 19:00
Numer: 72
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
doktorantka
Joanna
Sikora
Opis:

Warsztat dotyczyć będzie zjawiska przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące kwestie: jak definiować przemoc, rodzaje i fazy przemocy, konsekwencje oraz procedury postępowanie w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Omówione zostaną czynniki wpływające na pozostawanie w sytuacji przemocy oraz podstawowe strategie podejmowane przez osoby stosujące przemoc.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • czw., 2022-09-22 19:00
Numer: 73
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
studentka
Martyna
Kruglak
dr
Dawid
Ścigała
Opis:

Prelekcja dotyczyć będzie zjawiska pomagania, w oparciu o poprawne rozróżnienie różnego rodzaju zachowań pomocowych. Rozważone zostaną zagadnienia dotyczące wolontariatu – jego definicji oraz klasyfikacji. Największa uwaga poświęcona zostanie motywacji do pomagania. Pojawi się odpowiedź na pytanie „dlaczego (nie)pomagamy?” w oparciu o teorie prospołeczności i liczne przykłady. Omówione zostanie zjawisko altruizmu – czy jest on możliwy? Pojawią się treści dotyczące czynników hamujących lub wspierających akt bezinteresownej pomocy. Przedstawione zostaną przykłady działań wolontariackich w ostatnich miesiącach wraz z próbą określenia motywacji wolontariuszy do działania. Prelekcja pozwoli oszacować prawdopodobieństwo zaangażowania się w wolontariat w przyszłości i poznać własny sposób spostrzegania zjawiska pomocy innym. Słuchacze zapoznani zostaną z szeregiem wyjaśnień aktu udzielenia/nieudzielenia pomocy w różnych okolicznościach.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • czw., 2022-09-22 20:00
Numer: 74
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Rowicka
Opis:

W jakim wieku dziecko może bezpiecznie zacząć używać urządzeń cyfrowych takich jak smartfon czy tablet? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale coraz więcej badań prowadzonych na całym świecie pokazuje, że może nawet ważniejszym pytanie od kiedy, jest jak – jakie używanie, w jaki sposób jest bezpieczne? Badanie Brzdąc w sieci przeprowadzone w Polsce w 2020 roku przez zespół z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej pokazało, czy dzieci w wieku do 6. roku życia w korzystają z urządzeń cyfrowych takich jak smartfon czy tablet, jak często to robią i na czym takie używanie polega. W badaniu poruszono także kwestie zagrożeń związanych z używaniem urządzeń cyfrowych przez małe dzieci. Badanie Brzdąc w sieci, jak podobne badania prowadzone w innych krajach ukazują bardzo dużą potrzebę informowania o tym jak bezpiecznie wprowadzać małe dzieci w świat technologii, co robić, aby technologia wpierała ich rozwój, a nie go ograniczała. Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane wyniki badania Brzdąc w sieci wraz z rekomendacjami dla bezpiecznego, prorozwojowego używania urządzeń cyfrowych przez dzieci, a także rodziców.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • pt., 2022-09-23 19:00
Numer: 75
Wieczór z nauką
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
dr
Natalia
Banasik-Jemielniak
Opis:

Kiedy nasz znajomy ogląda memy kotów w internecie, zamiast przygotowywać szkolny projekt, możemy rzucić: „Nie pracuj tak ciężko!”. Jest to wypowiedź ironiczna, której kilkuletnie dziecko, znając sytuację, mogłoby nie zrozumieć. „Ciężko? Ale jak to ciężko? Czy praca tego pana dotyczy kotów w internecie?”.

Ironia werbalna jest ogólnie definiowana jako rodzaj wypowiedzi, w której istnieje różnica między zamierzonym a dosłownym znaczeniem tego, co się mówi (Garmendia, 2018, Grice, 1975). Ironia jest używana w około 8% wszystkich wypowiedzi w konwersacjach między znajomymi przez osoby anglojęzyczne mieszkające w USA (Gibbs, 2000). Użycie ironii jest częścią biegłości pragmatycznej i umiejętnością komunikacyjną. Skuteczne komunikowanie się jest ważne dla funkcjonowania w społeczeństwie. Ludzie są często oceniani w dużej mierze na podstawie zachowań komunikacyjnych. Jednak niewiele wiadomo na temat czynników, które mogą być związane z częstością używania ironii: dlaczego niektórzy używają ironii często, a inni nie? Czy istnieje związek między osobowością a używaniem ironii? Czy ironiści mają specyficzne poczucie humoru?

W wykładzie przedstawione zostaną również metody badania użycia ironii.

W wystąpieniu pokazane będą wstępne wyniki związane z czynnikami indywidualnymi i społeczno- kulturowych związanych z używaniem ironii werbalnej, pochodzące z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki SONATA nr 2019/35/D/HS2/01005, przyznane Natalii Banasik-Jemielniak.

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • pt., 2022-09-23 19:00
Numer: 76
Wieczór z nauką
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Alina
Maciejewska
Opis:

W obliczu postępującej urbanizacji, a także licznych sytuacji kryzysowych (pandemia, kryzys uchodźcy, kryzys ekonomiczny), kluczowym staje się racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, gwarantującej z jednej strony wykorzystanie terenów nieużytkowanych, poprzemysłowych, z drugiej zapewnienie godnych warunków życia mieszkańców. Jednym z rozwiązań wpływających korzystnie w miastach jest efektywne gospodarowanie obszarami pustymi, niezagospodarowanymi w tkance miejskiej oraz rozsądne wprowadzanie zieleni.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowany przykład zastosowania analizy przydatności terenu do wyznaczenia optymalnej przestrzeni do zagospodarowania. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie zestawu rekomendacji, mających na celu pomóc gminom tak zarządzać posiadanymi rezerwami terenowymi, aby możliwie jak najszybciej móc je zaadaptować na wyżej podane cele.

Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
Online
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Termin:
 • śr., 2022-09-21 19:00
Numer: 77
Wieczór z nauką
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawcy:
dr inż. arch.
Agnieszka
Cieśla
Opis:

Długotrwała izolacja wywołana koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ma niszczący wpływ na naszą kondycję psychiczną i więzy społeczne. W takich warunkach dobrze sprawdza się idea współzamieszkiwania. Współzamieszkiwanie to wspólnota składająca się z kilku, kilkunastu osób (młodszych i/lub starszych) dzielących ze sobą wspólne przestrzenie jak np. dziedziniec, podwórko lub kuchnia z przestrzenią dzienną.

W ramach wykładu zostanie podjęta dyskusja, jakie są możliwości wdrożenia idei współzamieszkiwania w polskich miastach i jakie znaczenie ma wprowadzanie zieleni osiedlowej i przestrzeni wspólnych.

Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
Online
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Termin:
 • śr., 2022-09-21 19:30
Numer: 78
Wieczór z nauką
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Anna
Majewska
Opis:

Występujące obecnie sytuacje kryzysowe oraz rozwój pracy zdalnej otworzyły nowy rozdział w relacji pracownik – pracodawca, ale także zmieniły preferencje zamieszkania wielu Polaków. Sytuacja ta może wpłynąć na wzrost atrakcyjności mniejszych ośrodków, zwłaszcza w strefach podmiejskich dużych miast, które oferują większe bezpieczeństwo w oparciu o lokalne społeczności i bliskie sąsiedztwo środowiska przyrodniczego, umożliwiając prowadzenie aktywności w większym zakresie niż w dużym, zatłoczonym mieście.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie analiza komfortu zamieszkania w miastach strefy podmiejskiej Warszawy wraz z oceną bezpieczeństwa i jakości zamieszkania w badanych miastach. Jako efekt końcowy wskazane zostaną możliwe działania naprawcze, tak, aby strefa podmiejska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
Online
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Termin:
 • śr., 2022-09-21 20:00
Numer: 79
Wieczór z nauką
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Anna
Bielska
Opis:

W warunkach ograniczeń spowodowanych sytuacjami kryzysowymi istnieje potrzeba znalezienia nowych terenów zapewniających regenerację i wypoczynek mieszkańców miast. Wyznaczenie dodatkowych terenów dla indywidualnej turystyki weekendowej pozwoli na odciążenie istniejących terenów rekreacyjnych miast, a także pozwoli na znalezienie wytchnienia na łonie natury.

W ramach wykładu podjęta zostanie dyskusja, jak i gdzie zidentyfikować tereny mogące pełnić funkcję turystyczno-rekreacyjną położone w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich sąsiadujących z miastem. Dzięki temu systematyczne i zaplanowane działania i inwestycje wpłyną także pozytywnie na rozwój tych gmin.

Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
Online
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Termin:
 • śr., 2022-09-21 20:30
Numer: 80
Kluby
Nauki biologiczne
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Natalia
Karolak
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Opis:

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Zapisy od 12 IX pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl. Wiek od 13 lat (lub jeśli mniej, niezbędna jest obecność opiekuna) Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Punkt spotkania w holu przy windach, budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Termin:
 • pon., 2022-09-19 18:00
Numer: 81
Kluby
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Natalia
Karolak
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Opis:

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Zapisy od 12 IX pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych pok. 3.102
Termin:
 • pon., 2022-09-19 15:30
Numer: 82
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW, we współpracy z Rada Upowszechniania Nauki PAN
Wykonawcy:
prof.
Paweł
Golik
Opis:

Ostatnie lata przyniosły szereg sensacyjnych doniesień na temat nowych technik modyfikacji genomów i możliwości ich stosowania także u ludzi. Czy oznacza to, że wkrótce zaczniemy leczyć wady genetyczne i kontrolować ewolucję naszego gatunku? Co już udało się osiągnąć, co jest realne, a co raczej pozostanie w sferze fikcji - o tym będzie ten wykład.

Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:00
Numer: 83
Kluby
Nauki chemiczne
dyskusja, pokaz, warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Skunik-Nuckowska
mgr
Natalia
Wisińska
Opis:

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Zapisy od 12 IX pod adresem: mskunik@chem.uw.edu.pl. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala laboratoryjna nr 349, Spotkanie w dniu warsztatów w holu Wydziału Chemii, 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Termin:
 • pon., 2022-09-19 15:00
Numer: 84
Kluby
Nauki chemiczne
pokaz, warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Anna
Kisiel-Kwiatek
Opis:

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Z kwasami tworzy sole, np. chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. Napoje typu tonik należą do napojów gazowanych i mogą być słodzone cukrem bądź substancjami słodzącymi. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 150-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Warsztaty dedykowane dla młodzieży powyżej 14 lat. Zapisy od 12 IX pod adresem: am.kisiel@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób (max. 6), datę wydarzenia. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
piętro III, pokój 357, skrzydło chemii nieorganicznej i analitycznej. Spotykamy się w holu głównym 15 minut przed czasem zajęć.
Termin:
 • pon., 2022-09-19 15:30
Numer: 85
Kluby
Nauki ekonomiczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
mgr
Anna
Zdyb
Opis:

Inwestowanie w żywność i surowce rolne może odbywać się w różnoraki sposób i na pomocą różnych instrumentów finansowych. Dowiedz się czy kawa i kakao są notowane na giełdzie, jakie czynniki wpływają na wahania cen i czy w przyszłości będziemy inwestować w wodę.

Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2022-09-19 09:00
Numer: 86
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Adam
Jarosz
Opis:

Wykład rozpocznie się od ogólnej refleksji na temat tego czym jest państwo i jakie posiadania narzędzia działania. W tym kontekście zaprezentowana zostanie rola państwa w gospodarce. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób państwo może regulować gospodarkę oraz jaki wpływ może wywierać na obrót gospodarczy i działanie rynku. Państwo zostanie przedstawione jako producent i nabywca dóbr, a także gwarant i producent różnego rodzaju usług społecznych. Pokazane zostaną różnice pomiędzy działaniem sektora państwowego i prywatnego oraz specyfika zarządzania w sektorze państwowym. Omówione również zostanie skąd państwo bierze zasoby i pieniądze na zapewnianie określonych usług oraz jak wygląda struktura wydatków państwowych. Podsumowaniem wykładu będzie ogólna refleksja na temat mocnych i słabych stron działania sektora państwowego i jego wpływu na gospodarkę.

Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2022-09-19 11:00
Numer: 87
Kluby
Nauki ekonomiczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Dominka
Mirońska
Opis:

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności publicznego występowania i atrakcyjnego przekazywania treści. Podstawową część zajęć stanowią krótkie wystąpienia Uczestników, ćwiczenia i dyskusje.

Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2022-09-19 15:00
Numer: 88
Kluby
Nauki ekonomiczne
dyskusja
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
mgr
Izabela
Sienkiewicz
Opis:

Podstawowym celem UE jest prowadzenie kompleksowej polityki imigracyjnej opartej na solidarności i służącej zapewnieniu stabilności. Rozmowa dotyczyć będzie różnych wątków migracji legalnych, jak i nielegalnych. Poruszymy zagadnienia dotyczące zarówno Grecji, jak i Szwecji, Hiszpanii ale i innych regionów.

Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:30
Numer: 89
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki UW
Wykonawcy:
dr
Szymon
Pawlas
Opis:

Folkowy dizajn, średniowieczne freski, burzliwa historia, radykalna teologia i tradycje liturgiczne Kościoła unitariańskiego, czyli najbardziej węgierskiego z wyznań Siedmiogrodu – od 1568 roku ojczyzny tolerancji religijnej.

Czy odrzucając boskość Jezusa można świętować Boże Narodzenie? Gdzie rezyduje antytrynitarski biskup? Czy unitarianie zmawiają wyznanie wiary? Ile razy w roku obchodzą Wielki Tydzień? Czy unitarianie są chrześcijanami? Jakie wątki polskie można odnaleźć w ich historii?

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Sala 2.018 (II piętro)
Termin:
 • pon., 2022-09-19 16:00
Numer: 90
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki UW
Wykonawcy:
dr
Katalin
Török
Opis:

Spotkanie dotyczy sposobu nadawania imion na Węgrzech. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, jakie są tradycyjne węgierskie imiona i co oznaczają. Sprawdzimy, czy są one nadal popularne, czy też Węgrzy podążają za nowymi trendami.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Sala 2.018 (II piętro)
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:00
Numer: 91
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki UW
Wykonawcy:
dr
Damian
Kaleta
Opis:

W trakcie warsztatów zostaną pokazane cechy języka węgierskiego. Słuchacze poznają reguły tworzenia wyrazów i zdań, nauczą się wymowy głosek oraz odkryją logikę w pozornie trudnym języku bratanków.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Sala 2.018 (II piętro)
Termin:
 • pon., 2022-09-19 18:00
Numer: 92
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Monika
Kresa
Opis:

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych faktów dotyczących współczesnego zróżnicowania geograficznego polszczyzny i próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego w różnych regionach Polski mówimy nieco inaczej. Podczas wykładu postaram się odpowiedzieć na pytanie o najważniejsze cechy czterech głównych dialektów języka polskiego: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Wspólnie zastanowimy się, gdzie idzie się do szkoły, a gdzie do skoły, w których regionach Polski rozmowa to godka i dlaczego na Kurpiach psije się psiwo. Osobne miejsce poświęcę także kaszubszczyźnie i nowym dialektom mieszanym.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
gmach główny Wydziału Polonistyki sala 29
Termin:
 • pon., 2022-09-19 16:00
Numer: 93
Kluby
Nauki humanistyczne
dyskusja
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Zofia
Zielińska
prof. dr hab.
Piotr
Ugniewski
mgr
Michał
Balogh
mgr
Rafał
Waszczuk
dr
Jacek
Kordel
Opis:

Czemu doszło do pierwszego rozbioru Polski (1772). Jakie czynniki zdecydowały o tym, że państwa ościenne podzieliły się terytorium szlacheckiej Rzeczypospolitej. Co odegrała kluczową rolę: apetyty sąsiadów, czy słabość państwa. Dyskusja panelowa w dwieście pięćdziesiątą rocznicę podziałowego dramatu z udziałem prof. Zofii Zielińskiej, prof. Piotra Ugniewskiego, mgr Michała Balogha i mgr. Rafała Waszczuka, prowadzenie dr Jacek Kordel.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Pomuzealny, Sala Kolumnowa (parter). Dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności ruchowej
Termin:
 • pon., 2022-09-19 18:00
Numer: 94
Kluby
Nauki medyczne
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr n. med.
Jacek
Połosak
student
Wojciech
Bombała
studentka
Paulina
Zegarska
studentka
Zuzanna
Górska
student
Hubert
Knapik
studentka
Maria
Żakowska
Opis:

Co za zamkniętymi drzwiami laboratoriów robią naukowcy badający geny? Jak wyglądają ich specjalistyczne urządzenia? Do czego służy PCR i czym jest elektroforeza? I co to ma w ogóle wspólnego z DNA? Przyjdź a nie tylko poznasz odpowiedzi na te i inne genetyczne pytania, ale też własnoręcznie zrobisz elektroforezę i zobaczysz świecące DNA.

Zapisy od 12 IX pod adresem: promocja@uksw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19
Termin:
 • pon., 2022-09-19 16:00
Numer: 95
Kluby
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonawcy:
dr hab.
Mariusz
Jaworski
Opis:

W literaturze istnieje wiele dowodów, które podkreślają, że jedzenie przestało zaspokajać wyłącznie nasze biologiczne potrzeby. Żywność, ściślej mówiąc spożywanie żywności, to także realizacja różnych potrzeb psychospołecznych. Lubimy jeść, ponieważ jedzenie jest dla nas przyjemnością. Wiele osób nie wyobraża sobie sytuacji w której pozbawieni zostają przyjemności z jedzenia. Zdarza się, że ta przyjemność staje się tak silna, że tracimy kontrole nie tylko nad tym nie tylko co jemy, ale także w jakich ilościach i jak często. Ten proces nie jest szybki i spektakularny, lecz rozwija się powoli. Przez to systematycznie zmienia naszą relacje z jedzeniem. Jeśli takie sytuacje pojawiają się coraz częściej to nasza kontrola staje się coraz słabsza. Efekt? Wpadamy w pułapkę. Nasuwa się zatem pytanie czy możliwe jest przekształcenie przyjemności z jedzenia w obsesje na jej punkcie? Czy możemy wydostać się z tej pułapki? To jedno z pytań na które poszukamy podpowiedzi.

Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
Centrum Biblioteczno-informacyjne WUM, sala nr. 8
Termin:
 • pon., 2022-09-19 16:00
Numer: 96
Kluby
Nauki medyczne
pokaz, warsztat, wykład
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonawcy:
dr
Grażyna
Bączek
Opis:

Na zajęciach przedstawimy w przystępny, poglądowy sposób zagadnienia dotyczące zdrowia prokreacyjnego, ciąży, poródu, połógu, rozwóju człowieka, pielęgnowania noworodka, karmienia piersią. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników – otwartość na pytania, wątpliwości, wsparcie informacyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny z wykorzystaniem modeli, fantomów, zdjęć, prezentacji multimedialnej

Stacjonarne
ul. Litewska 14/16
00-575 Warszawa
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ
Termin:
 • pon., 2022-09-19 16:00
Numer: 97
Kluby
Nauki o Ziemi
pokaz, wykład
Organizator: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Joanna
Plenzler
mgr
Małgorzata
Rogala
mgr
Aleksandra
Woltyńska
Opis:

Podczas spotkania prowadzonego przez naukowców Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN dowiecie się, jak wygląda życie i praca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, jakie zwierzęta i inne organizmy można spotkać na Wyspie Króla Jerzego, a także jakie badania są prowadzone wokół Stacji. Ponadto, przybliżymy sylwetkę polarnika i opowiemy jakie umiejętności są przydatne w życiu codziennym w Antarktyce. Zapraszamy na prelekcję i prezentację eksponatów z dalekiego południa.

zapisy: joannapl@ibb.waw.pl (w temacie proszę o wpisanie 'Festiwal Nauki 22')
Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:00
Numer: 98
Kluby
Nauki o Ziemi
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawcy:
mgr
Wojciech
Doroszewicz
Opis:

Budowa muru wzdłuż granicy (czy amerykańsko-meksykańskiej, czy w Puszczy Białowieskiej) oraz większość działań mających na celu jej uszczelnienie, silnie wpływa również na wiele gatunków zwierząt zamieszkujących obszary po obu jej stronach. Sezonowe migracje dla wielu zwierząt są jedną szansą na przetrwanie. Dotyczy to zarówno dużych ssaków, ale także i mniejszych zwierząt. Wiele miejsc wzdłuż granicy stanowi naturalny korytarz ekologiczny, jak doliny rzek, będące często także ostatnimi ostojami dla zagrożonych gatunków. Większość działań mających na celu zapobieganie nielegalnej migracji ludzi, prowadzi do izolacji poszczególnych populacji zwierząt i zmniejsza efekt prowadzonych programów ochrony przyrody po obydwu stronach granicy.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Wejście od strony dziedzińca, sala 111
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:00
Numer: 99
Kluby
Nauki społeczne
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
Wykonawcy:
dr
Michał
Węsierski
Opis:

W wystąpieniu omówiona zostanie, sformułowana w antyku i szeroko komentowana i rozwijana w średniowieczu, koncepcja filozoficzna głosząca istnienie wojen sprawiedliwych. Dawna doktryna wojny sprawiedliwej (bellum iustum) została skonfrontowana z realiami współczesnych konfliktów zbrojnych i poziomem rozwoju oraz awansowania technicznego arsenałów militarnych armii poszczególnych państw i podmiotów niepaństwowych. Pojawienie się broni atomowej, nowoczesnej broni biologicznej i chemicznej (ABC) w dwudziestowiecznych konfliktach zbrojnych zmieniło wymiar aksjologiczny, etyczny i prakseologiczny wojny w rozumieniu zaproponowanym w XIX w. przez gen. Carla von Clausewitza, czyli wojny rozumianej jako polityka prowadzona innymi środkami (w domyśle militarnymi). Broń masowego rażenia (w szczególności bomba termojądrowa o dużym wagomiarze) użyta w pełnej skali, potencjalnie unicestwi wszelkie podmioty polityki i ją samą jako zjawisko społeczne i kulturowe.

Na wykładzie poruszone będą takie zagadnienia jak m.in. czy łamanie prawa wojennego (jako środek działań) może usprawiedliwiać stawiane przez uczestników konfliktów zbrojnych cele polityczne wojny przez nich prowadzonej, czy daje się sformułować zadowalające uzasadnienia dla prowadzenia wojen prewencyjnych, w tym tych z użyciem broni ABC, czy da się rozsądnie podać straty ludzkie, materialne i instytucjonalne wojny, które maiłby by usprawiedliwić naczelne wartości przyświecające uczestnikom wojen totalnych („pełnoskalowych”,  bez oglądania się na wszelakie koszty).

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
sala 1, bud. 4, Kampus SGGW
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:00
Numer: 100
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Psychologii PAN
Wykonawcy:
dr
Łukasz
Bola
mgr
Marta
Urbaniak
Opis:

Chyba każdy z nas doświadczył chociaż raz w życiu złudzenia wzrokowego – sytuacji, w której to, co widzimy nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Chociaż w codziennym życiu nie przywiązujemy do złudzeń wzrokowych większej wagi, to od lat cieszą się one ogromnym zainteresowaniem naukowców badających działanie ludzkiego mózgu.

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu szereg złudzeń wzrokowych, które można wywołać z zaskakującą powtarzalnością u prawie każdej osoby. Pokażemy, że często nawet świadomość tego, że doświadczamy złudzenia wzrokowego nie powoduje, że przestajemy tego złudzenia doświadczać. Zastanowimy się jaki jest mechanizm powstawania złudzeń wzrokowych, a także co ich istnienie mówi nam o działaniu ludzkiego mózgu.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa
sala 1
Termin:
 • pon., 2022-09-19 17:00

©2022 Festiwal Nauki