Program - spotkania

Wyświetlanie 51 - 100 z 290.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 37
Kluby
Nauki prawne
warsztat
Organizator: Wydział Prawa i Administracji UW, we współpracy z Centrum Nauk Sądowych UW
Wykonawcy:
mgr
Martyna
Grądziel
Opis:

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką kryminalistyki oraz praktycznymi aspektami czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego. Zajęcia mają na celu przybliżenie Uczestnikom metodyki ujawniania i zabezpieczania wybranych, najczęściej spotykanych na miejscach zdarzeń śladów kryminalistycznych. Podczas zajęć warsztatowych Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego ujawnienia i zabezpieczenia tychże śladów oraz samodzielnego przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia w podstawowym zakresie.

Warsztaty będą się odbywały w trybie ciągłym, bez zapisów w godzinach 15 - 18. Prosimy ubrać się w strój roboczy, który można ubrudzić.
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00*316 Warszawa
Termin:
 • pon., 2021-09-20 15:00
Numer: 38
Kluby
Nauki społeczne
pokaz, wykład
Organizator: Instytut Psychologii PAN
Wykonawcy:
dr
Renata
Pionke-Ubych
Opis:

Objawy psychozy takie jak słyszenie głosów czy urojenia budzą często lęk i niezrozumienie. Przez długi czas  również w psychiatrii i psychologii traktowano je jako te doświadczenia, które wymykają się rozumieniu psychologicznemu.
Celem naszego wystąpienia jest przybliżenie słuchaczom obecnych teorii psychologicznych i prowadzonych przez nasz zespół badań, które dają możliwość nie tylko rozumienia, ale i terapii psychoz.
Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie paranoi, czyli lęku przed innymi osobami, w kontekście spodziewanej i intencjonalnej wrogości ze strony innych osób. Pokażemy, w jaki sposób lęki te rozumieć na kontinuum. Jasne stanie się, że nie są one obecne tylko w klinicznych stanach psychoz, a mogą niekiedy towarzyszyć nam na co dzień. Pokażemy, jak interakcja czynników środowiskowych, psychologicznych i genetycznych może sprzyjać pojawianiu się i/lub intensyfikowaniu myśli urojeniowych.
Drugą część spotkania poświęcimy na omówienie teorii wyjaśniających doświadczenia na kontinuum halucynacji. Wbrew pozorom halucynacje słuchowe, czyli słyszenie dźwięków lub głosów bez odpowiadających im bodźców w środowisku, są stosunkowo częstym zjawiskiem w populacji. Prawie połowa populacji ma okazjonalnie takie doświadczenia. W przypadku większości osób nie wiążą się one ze stresem czy niepokojem. Jednocześnie, większość osób chorujących na schizofrenię doświadcza halucynacji słuchowych, które są źródłem psychicznego cierpienia – mają negatywną treść, są postrzegane jako nie dające się kontrolować i utrudniają codzienne funkcjonowanie. W jaki sposób to relatywnie powszechne zjawisko może być źródłem psychicznego cierpienia?

Dla uczestników od 16 r.ż. Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja na stronie: psych.pan.pl/festiwalnauki2021
Online
Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja na stronie: psych.pan.pl/festiwalnauki2021
Termin:
 • pon., 2021-09-20 15:00
Numer: 39
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Krzysztof
Tymicki
Opis:

Choroby zakaźne towarzyszyły populacjom ludzkim od dawien dawna i przez większość naszej historii na Ziemi stanowiły główną przyczynę zgonów. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia, obserwowane na przestrzeni ostatnich 200 lat, zawdzięczamy głównie znacznemu ograniczeniu umieralności spowodowanej właśnie chorobami zakaźnymi. Zjawisko to, znane demografom jako przejście epidemiologiczne, przyczyniło się nie tylko do wydłużania trwania życia, ale także do dynamicznego wzrostu liczby ludności. Główna zmiana polegała tu na stopniowym ograniczaniu umieralności wynikającej z chorób zakaźnych i zastąpieniu jej umieralnością wynikającą z przewlekłych chorób cywilizacyjnych. I właśnie tu na scenę wkracza pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest unikalnym w historii ludzkości doświadczeniem dającym szansę demograficznej analizy konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej na taką skalę po raz pierwszy od pandemii grypy zwanej hiszpanką. Co więcej, choroby rozprzestrzeniającej się w zupełnie innym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym niż dotychczas zarejestrowane pandemie i epidemie.

W odróżnieniu od pandemii z przeszłości, ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 było zdecydowanie podwyższone dla osób, które są typowymi przedstawicielami współczesnych populacji, a więc osób w wieku podeszłym lub osób obciążonych chorobami cywilizacyjnymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze). Stąd, konsekwencje przemian ludnościowych i cywilizacyjnych okazały się czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu Covid-19.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli sposobność zapoznać się z tym, jak wyglądały pandemie w przeszłości w porównaniu z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jakie są i były konsekwencje demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pandemie zawsze uderzają w najczulsze punktu populacji i dlaczego są bardzo selektywne ze względu na wiek oraz stan zdrowia ludności.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2021-09-20 15:00
Numer: 40
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Jacek
Brdulak
Opis:

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2021-09-20 15:00
Numer: 41
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Piotr
Kościński
Opis:

Aleksander Łukaszenko sam siebie nazywa „ostatnim dyktatorem Europy”. Jak to się stało, że zdobył tak wielką władzę – i dlaczego stracił niemal całe społeczne poparcie? Czy może długo rządzić, opierając się wyłącznie na sile? I czy naprawdę jest „ostatnim dyktatorem” na naszym kontynencie?

Stacjonarne
Online
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • pon., 2021-09-20 17:30
Numer: 42
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Collegium Civitas
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Nitza-Makowska
Opis:

W stosunkach miedzynarodowych siła miękka (soft power) polega na spowodowaniu, aby inne państwa chciały tego, czego ty chcesz, i dostosowały do ciebie własne interesy, bez stosowania środków przymusu. Jeśli kultura, ideologia, system polityczny i gospodarczy danego państwa będą postrzegane jako wiarygodne i atrakcyjne, będzie ono przyciągać inne państwa i społeczeństwa. Siła miękka jest najczęściej kojarzona z dyplomacją kulturalną, edukacją i innymi niezakładającymi przymusu niemilitarnymi politykami zagranicznymi. Pojęcie siły miękkiej wprowadził profesor Uniwersytetu Harvarda Joseph S. Nye na początku lat 90., kiedy triumfujące nad Związkiem Radzieckim Stany Zjednoczone, z ich porządkiem politycznym (demokracja liberalna) i gospodarczym (kapitalizm), jawiły się jako primus inter pares wśród sił miękkich. Wprawdzie Nye i jego zwolennicy wciąż utrzymują, że Chiny i inny autorytarni trendsetterzy są źle wyposażeni, aby rosnąć w siłę miękką, to w bieżących okolicznościach geopolitycznych, naznaczonych spektakularnym rozwojem Azji i kryzysem demokracji liberalnej, „nowa” siła miękka Chin ma potencjał, aby co najmniej zrównoważyć tę tradycyjną czerpiącą z rozwiązań Zachodu. Międzynarodowe indeksy siły miękkiej (Global Soft Power Index) już odnotowały awans Chin, a sam rząd w Pekinie deklaruje chęć rozwijania i wdrażania własnych instrumentów tego rodzaju siły na całym świecie. Pod parasolem Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road Iniciative, BRI), globalnego projektu zakładającego budowę sieci różnego rodzaju infrastruktury, Chiny promują kulturę tradycyjną z jej wartościami, jak np. harmonia między człowiekiem i środowiskiem naturalnym, i kulturę masową przez międzynarodowe festiwale filmowe (np. Shanghai International Film Festival z Tygodniem Filmów BRI), a także oferują liczne stypendia dla obywateli z krajów Inicjatywy. Ponadto, na uniwersytetach na całym świecie kulturę i języki chiński promują Instytuty Konfucjusza. Polska także dołączyła do krajów BRI. Pierwszy pociąg z Xi’an w Chinach do Sławkowa na Śląsku uruchomił jeden z odcinków projektu. Otwarcie Mi Store, salonu chińskiej marki Xiaomi zaplanowane na 14 grudnia 2019 r. przełożono ze względów bezpieczeństwa. Zainteresowanie sinologią na polskich uniwersytetach utrzymuje się od co najmniej 2014 r. Obserwacje te, wzmocnione o badania, sugerują, że Polacy stopniowo zaczęli ulegać czarowi Pekinu. Według badań, w latach 2014-2019 odsetek Polaków pozytywnie postrzegających Chiny wzrósł z 32% do 47%.

Online
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00
Numer: 43
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Wykonawcy:
dr hab.
Maciej
Juryńczyk
Opis:

Rezonans magnetyczny jest obok tomografii komputerowej najczęściej stosowaną metodą obrazowania mózgu u pacjentów z chorobami neurologicznymi. Od poczatków jego zastosowania rezonans magnetyczny pozwalał na uwidocznienie, czy u pacjenta, który zglasza objawy neurologiczne, doszło do uszkodzenia mózgu, a jeśli tak, to jak jest ono rozległe i w którym obszarze mózgu się znajduje. Na podstawie wyglądu, ilości i kształtu zmian chorobowych można wnioskować, z jaką chorobą mamy do czynienia, np czy jest to udar mózgu czy stwardnienie rozsiane, jednak w spornych przypadkach i na wczesnych etapach rozwoju objawów odróżnienie chorób jest niejednokrotnie dużym wyzwaniem. Postęp związany z zastosowaniem silniejszych skanerow, nowych sposobów uzyskiwania sygnału z mózgu oraz nowych technik opracowywania obrazów pozwala na coraz dokładniejszą ocenę procesu chorobowego na poziomie tkankowym. Możemy się na przyklad dowiedzieć, czy proces chorobowy wywodzi się z naczynia krwionośnego, czy zmiana zawiera pobudzone komórki zapalne albo czy uszkodzenie obejmuje w sposób selektywny korę mózgu. Informacje te mogą zostać wykorzystane nie tylko do prawidłowego rozpoznania choroby, ale także do przewidywania jej odległego przebiegu oraz monitorowania skuteczności leczenia. Zagadnienia te zostaną przedstawione na przykładzie stwardnienia rozsianego.

Online
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:00
Numer: 44
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Wykonawcy:
dr
Mateusz
Kostecki
Opis:

Nauka kojarzy nam się z drogim sprzętem - mikroskopami, teleskopami i inną skomplikowaną aparaturą, produkowaną jedynie przez wyspecjalizowane koncerny. Okazuje się jednak, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z rewolucją na tym polu - coraz więcej naukowców buduje sprzęt samodzielnie i dzieli się projektami z innymi. Wykorzystują do tego platformy takie jak Arduino czy Raspberry Pi; korzystają z technologii druku 3D i budują skomplikowane mikroskopy samodzielnie z gotowych części. Ruch ten, nazywany open science (otwarta nauka), umożliwia dostęp do aparatury badawczej wszystkim, niezależnie od możliwości finansowych i może zmienić oblicza nauki w najbliższych latach. Na wykładzie opowiem o podobnych projektach - od mikroskopów po satelity, i pokażę, jaki wpływ na naukę mają te projekty. Każdy może dziś zostać naukowcem - majsterkowiczem!

Online
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:30
Numer: 45
Kluby
Nauki biologiczne
dyskusja, film, wykład
Organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Mariusz
Czarnocki - Cieciura
dr hab.
Krzysztof
Skowronek
dr
Filip
Stefaniak
dr
Roman
Szczepanowski
Opis:

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Zarejestrowany wykład multimedialny złożony z trzech 50-minutowych odcinków. Po wykładach przewidywana jest dyskusja. Każdy wykład stanowi odrębną całość, lecz każdy następny wykład odwołuje się do poprzedniego, dlatego zalecany jest udział w 3 wykładach. Spotkanie dla osób: 15+
Online
Meeting ID: 826 5635 6004 Passcode: 070051
Termin:
 • wt., 2021-09-21 16:00
Numer: 46
Kluby
Nauki chemiczne
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
mgr
Daniel
Tchoń
dr hab.
Anna
Makal
student
Aleksandra
Zwolenik
Opis:

Rentgenografia strukturalna jest jedną z głównych technik eksperymentalnych stosowanych w chemii strukturalnej. Umożliwia ona poznanie struktury wewnętrznej substancji krystalicznych z olbrzymią dokładnością i precyzją, przyczyniając się do odkrywania setek tysięcy minerałów, półprzewodników, leków czy białek rocznie.

Podczas spotkania omówimy pokrótce cały proces determinacji struktury wewnętrznej kryształów, począwszy od ich wzrostu, przez wykonanie pomiaru, aż do odkrycia struktury wewnętrznej. Zapoznamy się z technikami i sprzętem używanym w całym procesie badawczym, w szczególności z dyfraktometrami monokrystalicznymi wykorzystywanymi na Uniwersytecie. Zastanowimy się także, gdzie poza ołówkami wykorzystać można grafit oraz dlaczego nie każdy “kryształ” jest “krystaliczny”.

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zasiąść przy sprzęcie, zaplanować i rozpocząć własne pomiary, a także obejrzeć z bliska i poznać zasady działania urządzeń torujących drogę współczesnej nauce. W zależności od zainteresowania omówimy pokrótce teorię rządzącą krystalografią lub obejrzymy wyposażenie pozwalające badać substancje w temperaturze -180°C lub ciśnieniu 100’000 atmosfer.

Warsztaty kierowane do młodzieży powyżej 15 lat. Wymagana rejestracja. Zapisy na zajęcia od 13.09.21 na adres e-mail: dtchon@chem.uw.edu.pl, w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób , preferowany termin. Wymagania: obowiązkowo buty pełne, wejście do laboratorium uniemożliwia także alergia na opary rozpuszczalników. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
CNBCh UW, pokój 2.04, 2. piętro (wejście i winda od strony Wydziału Biologii).
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 47
Kluby
Nauki ekonomiczne
warsztat, wykład
Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z Fundacja Evidence Institute, Kolo Naukwe Inwestycji i Finansów WNE UW
Wykonawcy:
dr
Tomasz
Gajderowicz
dr hab.
Maciej
Jakubowski
Opis:

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone jest efektywnym technikom nauczania opierających się o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli. W szczególności omówiony zostanie temat edukacji w XXI wieku oraz istoty i roli krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów.

W trakcie spotkania dowiesz się:

✅ Które z nowych trendów w edukacji naprawdę prowadzą do lepszego uczenia się

✅ Jak uczyć krytycznego myślenia

✅ Jak uczyć się skutecznie

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie online na platformie Zoom (link). Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Liczba osób na spotkaniu jest limitowana (maks. 300 osób), w razie przekroczenia limitu obowiązuje zasada wg. kolejności wejścia.

Online
Webinar odbędzie się w formie online na platformie Zoom. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Liczba osób na spotkaniu jest limitowana (maks. 300 osób), w razie przekroczenia limitu obowiązuje zasada wg. kolejności wejścia.
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 48
Kluby
Nauki ekonomiczne
Organizator: Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Wykonawcy:
prof.
Romuald
Poliński
ul. Madalińskiego 31/33
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 49
Kluby
Nauki fizyczne
pokaz, warsztat
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Józef
Ginter
mgr
Katarzyna
Życieńska
Opis:

Opowiemy o tym, jak odkrycie przez Wilhelma Roentgena nieznanego wcześniej promieniowania zafascynowało jemu współczesnych i jak przyczyniło się do rozwoju diagnostyki medycznej. Poznamy wpływ promieniowania X na żywe komórki, dowiemy się, jak wykorzystuje się je do leczenia nowotworów i jak chronić się przed jego ewentualnymi zagrożeniami. Zajrzymy do laboratorium fizyki medycznej, gdzie obejrzymy lampę rentgenowską i zmierzymy dawkę energii, którą może zostawiać w ciele różnego rodzaju promieniowanie jonizujące.

Konieczna rejestracja na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • wt., 2021-09-21 16:00
Numer: 50
Kluby
Nauki fizyczne
pokaz
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
mgr
Adam
Widomski
mgr
Michał
Mikołajczyk
mgr
Katarzyna
Ludwiczak
Opis:

W czasie spotkania zademonstrujemy i omówimy zastosowania podczerwieni, światłowodów oraz fotoluminescencji. Pokażemy również metodę pozyskiwania materiałów o fascynujących właściwościach optycznych.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • wt., 2021-09-21 16:00
Numer: 51
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
mgr
Aleksandra
Żurek-Huszcz
Opis:

W polskim alfabecie mamy dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź i ż. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, dlaczego te litery są nam potrzebne, choć w innych językach – także słowiańskich – wielu z nich nie ma. Zastanowimy się także nad procesami, które doprowadziły do powstania głosek zapisywanych za pomocą tych liter, i poczytamy dawne teksty, w których głoski te zapisywane były inaczej. Odpowiemy również na pytanie o to, dlaczego niektóre głoski zapisać możemy na dwa sposoby (np. u i ó), mimo że sposobów tych nie można używać zamiennie.

Online
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:00
Numer: 52
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

Spotkanie ukazujące polszczyznę z perspektywy uczących się jej cudzoziemców. Wiele osób uważa język polski za trudny, ale czy to prawda? A może język polski nie jest trudny, chyba że dla nauczyciela? Uczestnicy poznają sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego obcokrajowców, m.in. rozwiążą i skomentują przykładowe zadania-ćwiczenia.

Stacjonarne
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:30
Numer: 53
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Katedra Hungarystyki UW
Wykonawcy:
dr
Marcin
Grad
Opis:

Podczas wykładu słuchacze poznają związki Węgrów i Węgier z prawosławiem, od X stulecia po dzień dzisiejszy. Sporo miejsca będzie poświęcone częściowej chrystianizacji ziem węgierskich w obrządku wschodnim, miejscu prawosławia w dziejach Węgier w okresie panowania dynastii Arpadów, w tym kontaktom tego państwa z „prawosławnymi” krajami (Bizancjum, Ruś Kijowska). Nie zabraknie informacji na temat historycznych, wyznających prawosławie mniejszości narodowych żyjących na Węgrzech, takich jak Serbowie czy Rumuni. Słuchacze będą mogli zapoznać się także z najważniejszymi zabytkami prawosławnej kultury materialnej na Węgrzech. 

 

Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:00
Numer: 54
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Anna
Wojtyś
dr
Magdalena
Kizeweter
Opis:

Z tłumaczeniami stykamy się praktycznie codziennie: towarzyszą nam w różnych sferach życia, od nauki po rozrywkę. Kiedy wiemy, że mamy do czynienia z przekładem, czyli tekstem, który powstał na podstawie innego tekstu napisanego w innym języku, często podchodzimy do niego bardziej krytycznie niż do tekstu oryginalnego i za wszelkie niedoskonałości jesteśmy skłonni winić „pośrednika”, czyli tłumacza. Niektóre widoczne w przekładach usterki rzeczywiście są błędami, inne wynikają z niedoskonałości tekstu oryginalnego lub świadomej decyzji tłumacza. Większości błędów faktycznie popełnionych przez tłumacza nie da się zauważyć bez porównania przekładu z oryginałem.

Podczas warsztatu powiemy, czym jest błąd tłumaczeniowy i pokażemy przykłady różnego rodzaju błędów, pochodzących z tłumaczeń  tekstów pisanych oraz filmów z języka angielskiego na polski. Uczestników będziemy prosić o wskazanie błędów i zaproponowanie poprawnej wersji. Wypowiemy się na temat wagi poszczególnych błędów, zastanowimy się nad potencjalnymi przyczynami ich występowania i wskażemy sposoby dbania o dobrą jakość przekładu.

Uczestnicy powinni znać język angielski na poziomie co najmniej B1. Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Online
Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Termin:
 • wt., 2021-09-21 16:00
Numer: 55
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Filozofii UW we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Gawin
Opis:

W ramach myśli feministycznej formułowane są nie tylko rozmaite postulaty równościowe, ale również rozwijany jest namysł nad zagadnieniem tożsamości płciowej. Jednocześnie namysłowi temu towarzyszy pytanie o status tych postulatów czy twierdzeń, a konkretnie o to, czy mają charakter uniwersalny, czy też ograniczony jedynie do pewnych grup oraz tego, jak można je odnieść do różnic kulturowych. W trakcie spotkania zostaną przedstawione wybrane aspekty tych zagadnień w odniesieniu do kwestii praw kobiet i mniejszości LGBT w oparciu o teorie J. Butler i N. Fraser. Zastanowimy się nad ich podstawami oraz możliwymi kontrowersjami czy też napięciami między nimi występującymi.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
Aula im. Marii Ossowskiej, piętro 1
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:00
Numer: 56
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Filozofii UW we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Piotr
Stankiewicz
Opis:

Stoicyzm — filozofia timeless & timely. Doktryna stworzona przez starożytnych Greków 2300 lat temu okazuje się dzisiaj bardziej przydatna niż kiedykolwiek. Stoików czytają szefowie wielkich korporacji, korzystają z nich sportowcy, żołnierze jednostek specjalnych i zwykli ludzie. Co w nim widzą?  Jak to działa? Co sprawia, że stoicyzm, filozofia wymyślona w innym świecie przed dwoma tysiącleciami, okazuje się najlepszą możliwą odpowiedzią na szaleństwo rozedrganego, dynamicznego i nieprzewidywalnego wieku XXI? Stoicyzm to filozofia, która pomogła mi, pomoże i Tobie, a nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam!

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
Aula im. Marii Ossowskiej, piętro 1
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 57
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Historii UW
Wykonawcy:
dr hab.
Urszula
Kosińska
Opis:

Wykład podejmuje kwestię powstawania imperium rosyjskiego od czasów Piotra I do Katarzyny II ze szczególnym uwzględnieniem geopolityki. Omówiona zostanie rola Rosji w podstawowych dla Europy wydarzeniach: wojnie północnej, o sukcesję polską, wojnach rosyjsko-tureckich, wojnie siedmioletniej, w rozbiorach Rzeczpospolitej, Rewolucji Francuskiej i wykorzystanie ich dla budowy własnej pozycji międzynarodowej. Z problemów wewnętrznych przedstawiony zostanie szczególny projekt modernizacyjny promowany w XVIII w. przez rosyjskich carów, w tym modernizacja instytucji czy ewolucja relacji społecznych. Wreszcie poruszona zostanie sprawa aktywnego kształtowania przez Rosję opinii o o niej samej na Zachodzie.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sala kolumnowa, Budynek WH UW, dostępna dla osób na zwózkach inwalidzkich.
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 58
Kluby
Nauki prawne
dyskusja, wykład
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Wykonawcy:
sędzia
Dorota
Loryś - Kosylo
sędzia
Anna
Wypych - Knieć
Opis:

Zniszczone mienie w wynajmowanym lokalu? Talerze za oknem? Szarpanina, używki czy zakłócona cisza nocna? Spotkanie z policją? Odpowiedzialność organizatora? O cywilnych i karnych granicach beztroski oraz o tym, jak bawić się z głową, by prosto z imprezy nie trafić na salę sądową opowiadają sędziowie Dorota Loryś-Kosylo i Anna Wypych-Knieć

Stacjonarne
ul. Przyokopowa 33 - Wola Center
01-208 Warszawa
Jako miejsce spotkania podano siedzibę Stowarzyszenia. Dokładny adres wydarzenia zostanie wskazany na stronie www.facebook.com/sedziowie
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 59
Kluby
Nauki prawne
wykład
Organizator: Wydział Prawa i Administracji UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Andrzej
Zakrzewski
Opis:

Konstytucja 3 Maja nie była pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą, gdyż wyprzedziła ją w tym – co najmniej – korsykańska Costituzione paolina (1755). Można tez spierać się, czy szwedzka Regeringsform  (1719 i 1720) nie przesuwa do tyłu  Ustawy rządowej Rzeczypospolitej w tym dziwnym wyścigu o pierwszeństwo. Wyścig budzi zdziwienie, bo równolegle toczyły się prace nad konstytucją francuską uchwaloną cztery miesiące później. A z ich efektów korzystała niejawna grupa tworząca Ustawę rządową. Natchnieniem tej grupy – zwłaszcza Stanisława Augusta – był również ustrój angielski.

Z kwestia tą powiązany jest – poprzez powołanie Ustawy rządowej w Konstytucji 1921 r. – wątek kolejny: fałszywe przekonanie, że Polska powstała w 1918 r. jest odbudowanym państwem sprzed rozbiorów. Jest jednak państwem nowym, obok innych państw – spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej, co obecnie – zupełnie słusznie – podnoszą m.in. badacze litewscy.        

Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:00
Numer: 60
Kluby
Nauki prawne
wykład
Organizator: Wydział Prawa i Administracji UW
Wykonawcy:
dr
Maria
Supera-Markowska
Opis:

Podczas wykładu zostanie dokonana ogólna charakterystyka hiszpańskiego systemu podatkowego oraz omówione zostaną naważniejsze rozwiązania podatkowe w tym kraju, w tym w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi w polskim systemie podatkowym.

Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
budynek Wydziału
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 61
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Psychologii PAN
Wykonawcy:
dr
Krzysztof
Hanusz
Opis:

Gry komputerowe są ważnym składnikiem współczesnej kultury. Z pojęciem „gracza” identyfikują się nie tylko dzieci czy nastolatkowie, ale również osoby dorosłe czy seniorzy. Niezwykła popularność gier komputerowych na przestrzeniach ostatnich 4 dekad przyczyniła się do wielu zmian społecznych, gospodarczych, a także kulturowych. Powszechność gier komputerowych oraz szereg ich wyjątkowych cech takich jak interaktywność czy immersyjność wzbudzały zainteresowanie wielu badaczy na całym świecie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii jest hipoteza ekspozycji, głosząca przyczynowy związek pomiędzy graniem w gry komputerowe a agresją przejawianą w codziennym życiu. Pomimo setek przeprowadzonych badań badacze dalej nie są zgodni co do prawdziwości opisywanej hipotezy.

W niniejszym wykładzie zaprezentowane zostaną historyczne korzenie hipotezy ekspozycji oraz najnowsze doniesienia z badań . Słuchacze zapoznają się z wyzwaniami przed jakimi stają badacze chcący prowadzić badania nad agresją w grach:  Jak możemy zdefiniować agresję? Jak mierzyć agresję w badaniach eksperymentalnych? Do jakiego stopnia agresja ujawniona w badaniu eksperymentalnym jest predyktorem agresji w życiu codziennym?

Poruszone również zostaną kwestie związane z pozytywnym wpływem gier komputerowych na zachowania społeczne, takie jak pomaganie innym, empatia, czy prospołeczność. W końcu zakreślone zostaną przyszłe kierunki badań z nadzieją, że ich wyniki pozwolą nam udzielić odpowiedzi, czy współczesna interaktywna rozrywka w postaci gier komputerowych zmienia nas jako jednostki i społeczeństwa.

Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja na stronie: psych.pan.pl/festiwalnauki2021
Online
Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja na stronie: psych.pan.pl/festiwalnauki2021
Termin:
 • wt., 2021-09-21 15:00
Numer: 62
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Anna
Grzywacz
Opis:

Chociaż oczekuje się, że kraje średniej wielkości (nazywane po angielsku „middle powers”) będą wspierać organizacje i współpracę międzynarodową, propagować normy i zachowania etyczne, okazują się nie być odporne na globalne procesy odchodzenia od demokracji. Zwrot ku autorytaryzmowi zmienia wzorce ich zachowań.

Online
ID Spotkania: 843 9532 0543
Termin:
 • pt., 2021-09-24 17:00
Numer: 63
Kluby
Nauki techniczne
pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawcy:
dr inż.
Dorota
Kołbuk-Konieczny
mgr inż.
Angelika
Zaszczyńska
mgr inż.
Beata
Niemczyk-Soczyńska
mgr inż.
Oliwia
Jeznach
mgr inż.
Maryla
Moczulska-Heljak
Opis:

 

Wykład będzie obejmować wyjaśnienie, czym jest inżynieria tkankowa, czym są i do czego służą trójwymiarowe podłoża komórkowe.  Zostaną omówione podstawowe wymagania i metody formowania podłoży komórkowych do regeneracji: kości, tkanki nerwowej, więzadeł, chrząstki. Uczestnicy będą mogli obejrzeć jeden z procesów tworzenia tego typu trójwymiarowych struktur polimerowych: elektroprzędzenie lub druk 3D jako wielofunkcyjne metody produkcji struktur polimerowych przeznaczonych do regeneracji różnych tkanek. Metoda elektroprzędzenia pozwala na formowanie bardzo cienkich włókien, o średnicy mierzonej w nanometrach. Zaletą formowanych z tych włókien włóknin jest duża porowatość otwarta. Podczas wykładu zostaną omówione metody elektroprzędzenia różnych materiałów polimerowych, które są najczęściej stosowane w inżynierii tkankowej, w tym materiałów piezoelektrycznych. Polimery piezoelektryczne oraz hydrożele z dodatkiem włókien mogą służyć do regeneracji tkanki nerwowej. Drukowanie 3D jest obecnie jedną z najczęściej   stosowanych technik do formowania struktur 3D o zadanej geometrii. Zostaną przedstawione metody druku 3D, wraz z wadami i zaletami. Przedstawimy najnowszą wiedzę dotyczącą drukowania organów, kości i protez.

 Uniwersalność elektroprzedzenia oraz druku 3D przyczyniła się do wykorzystania ich w inżynierii tkankowej. Na koniec wykładu zostaną zaprezentowane wybrane dostępne komercyjnie podłoża komorowe do regeneracji tkanek.

Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa
Budynek jest przyjazny dla niepełnosprawnych
Termin:
 • wt., 2021-09-21 16:30
Numer: 64
Kluby
Obszar sztuki
wykład
Organizator: Muzeum Archidiecezji WarszawskiejMuzeum Archidiecezji Warszawskiej
Wykonawcy:
dr
Ewa
Korpysz
Opis:

Spotkanie poświęcone malarstwu Czesław Rzepińskiego – artysty, pedagoga, rektora krakowskiej ASP w latach 1954-1967. „Pejzaż Ojczysty” to nie tylko krajobraz ukazujący zakątki naszego kraju, to także człowiek z tymi miejscami związany, to jego środowisko, otoczenie – dom, pokój, ulubione przedmioty towarzyszące jego codziennemu życiu. Pejzaż Ojczysty – oddaje charakter malarstwa artysty, którego sztuka mocno była zakorzeniona w naszej ojczystej tradycji.

Czesław Rzepiński (1905-1995) urodził się w Strusowie k. Trembowli w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jako uczeń brał udział w obronie Lwowa. Uczęszczając do gimnazjum,  w 1923 r. rozpoczął równolegle naukę u Zbigniewa Pronaszki i Jerzego Fedkowicza w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej. W latach 1926-1929 studiował malarstwo na krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, W. Jarockiego i F. Kowarskiego, a w roku dyplomowym kontynuował studia w prowadzonej przez Józefa Pankiewicza filii ASP w Paryżu.

Więzień gułagu w latach 1940 -1942, po oswobodzeniu i półrocznej pieszej wędrówce powrócił w 1943 r. do Krakowa. Pracował dla „Głosu Plastyków” i „Przeglądu Artystycznego”. Został prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Od 1946 roku uczył w ASP, w 1948 r. został profesorem, a w latach 1954-1967 przez cztery kadencje pełnił funkcje rektora uczelni.

Czesław Rzepiński tworzył malarstwo sztalugowe (olej, akwarela), monumentalne (polichromie), rysunki i grafiki. Malował pejzaże, martwe natury, portrety. Brał udział w ponad 100 wystawach krajowych i zagranicznych, w tym ponad 35 indywidualnych, był laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym wyróżnienia Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie i Nagrody Państwowej za całokształt twórczości. W 1995 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej została zorganizowana wielka wystawa jubileuszowa na 90-lecie urodzin i 70-lecie pracy twórczej Czesława Rzepińskiego. Była to ostatnia wystawa za jego życia. Zmarł 5 grudnia 1995 roku.

Stacjonarne
ul. Dziekania 1
00-279 Warszawa
Termin:
 • czw., 2021-09-23 16:00
Numer: 65
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Wydział Biologii UW
Wykonawcy:
dr
Anita
Florkowska
mgr
Natalia
Kaczmarek
Opis:

Podczas wykładu okiem biologa sprawdzimy, w jaki sposób organizm adaptuje się do wysiłku fizycznego. Przyjrzymy się potreningowym mikrouszkodzeniom włókien mięśniowych, reakcji układu nerwowego na coraz intensywniejsze ćwiczenia oraz roli miRNA podczas potreningowej regeneracji. Natomiast okiem fizjoterapeuty zdemaskujemy najczęstsze błędy treningowe i wyjaśnim, dlaczego ważna jest rozgrzewka oraz dobrze skonstruowany trening.

Online
Meeting ID: 838 6286 3320 Passcode: 000325
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 66
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Wykonawcy:
dr
Michał
Szczepanik
Opis:

Współczesna nauka dysponuje szeregiem zaawansowanych technologii pozwalających odkrywać tajniki działania ludzkiego mózgu. W laboratoryjnej praktyce, wielkie idee (takie jak plastyczność mózgu albo emocje) mieszają się z pozornie prozaicznymi problemami technicznymi (czy w skanerze rezonansu magnetycznego można grać na pianinie?). W trakcie wykładu opowiem o tym, jak technologie wielkie i małe pozwalają nam znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania badawcze. Zacznę właśnie od funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, który już od niemal 30 lat jest sztandarową technologią neuronauki poznawczej. O badaniach prowadzonych w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego opowiem niejako "od kuchni", pokazując problemy techniczne dotyczące prezentacji bodźców uczestnikom badań, oraz ich rozwiązania (czasem wyrafinowane, czasem po prostu sprytne), które pozwoliły na uzyskanie ciekawych wyników. Następnie przedstawię przezczaszkową stymulację magnetyczną - kolejną ważną technologię, która daje nam możliwość bardzo krótkiej i bardzo lokalnej ingerencji w działanie mózgu, a dzięki temu pozwala na weryfikację zależności przyczynowo - skutkowych. Uzupełniając powyższe wątki, w ostatniej części przedstawię krótki przegląd światowych badań z dziedziny substytucji sensorycznej, czyli takich, które testują zdolność naszych mózgów do radzenia sobie z sytuacjami, które są dla nas całkowicie nowe (trzeci kciuk? zamiana obrazu na dźwięk?).

Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 67
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Tomasz
Turowski
Opis:

SARS-CoV-2, podobnie jak inne koronawirusy, wykorzystuje RNA do produkcji białek wirusowych oraz przechowywania informacji genetycznej. W celu optymalnego wykorzystania sekwencji RNA SARS-CoV-2 posiada unikalny system replikacji, w którym następuje tzw. skok. Komórki człowieka nie są dostosowane do replikowania RNA, dlatego wirus wykorzystuje własną maszynerię do replikacji. Pozwala to na celowe projektowanie leków, które hamują tylko maszynerię wirusa. Poznanie mechanizmu replikacji SARS-CoV-2 i innych koronawirusow pozwala na opracowywanie leków oraz zrozumienie ewolucji wirusa.

Na wykładzie usłyszymy o niesamowitej maszynerii replikcji wirusa SARS-CoV-2, dowiemy się, jak działają niektóre leki używane w terapii COVID19 oraz zastanowimy się, jak lepsze poznanie cyklu wirusa może pomóc w walce z epidemiami.

Online
Meeting ID: 952 2736 1167 Passcode: 533292
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 68
Kluby
Nauki biologiczne
dyskusja, film, wykład
Organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Mariusz
Czarnocki - Cieciura
dr hab.
Krzysztof
Skowronek
dr
Filip
Stefaniak
dr
Roman
Szczepanowski
Opis:

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Zarejestrowany wykład multimedialny złożony z trzech 50-minutowych odcinków. Po wykładach przewidywana jest dyskusja. Każdy wykład stanowi odrębną całość, lecz każdy następny wykład odwołuje się do poprzedniego, dlatego zalecany jest udział w 3 wykładach. Spotkanie dla osób: 15+
Online
Meeting ID: 828 9009 5659 Passcode: 380282
Termin:
 • śr., 2021-09-22 16:00
Numer: 69
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Jarosław
Woliński
Opis:

Pierwsze doniesienia na temat badań eksperymentalnych na zwierzętach datuje się na ok. 305-245 rok p.n.e., kiedy to grecki lekarz Erasistratos z Keos, przeprowadzając wiwisekcję zwierząt, eksperymentalnie dowiódł istnienia węzłów chłonnych i krążenia krwi. W kolejnych wiekach naszej ery obserwowaliśmy intensywny rozwój nauki oraz medycyny, który pozwolił opanować wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt i ludzi.

Pomimo intensywnego rozwoju technologii medycznych, badania na zwierzętach są w dalszym ciągu niezastąpionym „narzędziem” do opracowywania nowych metod diagnostycznych, terapii oraz leków dla ludzi. Najbardziej znanymi modelami zwierzęcymi są gryzonie, jednak w ostatnich latach coraz większe uznanie w badaniach przedklinicznych zdobywają modele zwierząt gospodarskich, takich jak świnia.

Badania przedkliniczne mają na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanej substancji przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem człowieka. Pozwalają one również poznać mechanizmy molekularne powodujące daną jednostkę chorobową. Rozwój przedkliniczny wymaga zatem opracowania modelu zwierzęcego, który będzie odzwierciedlał funkcje biologiczne i fizjologiczne organizmu badanego, a także uwzględniał podobieństwa i różnice międzygatunkowe, zwłaszcza w kontekście toksyczności i farmakokinetyki przyszłego produktu leczniczego.

Badania kliniczne z udziałem ludzi można rozpocząć po charakterystyce profilu bezpieczeństwa cząsteczki „kandydującej”. Określa się go w nieklinicznych badaniach toksyczności w odniesieniu do narządów docelowych, w zależności od dawki oraz potencjalnej odwracalności. Ten etap pozwala zdefiniować potencjalne działania niepożądane, których ryzyko wystąpienia mogłoby przewyższyć zaplanowane korzyści dla docelowych pacjentów.

 

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica ul. Nowy Świat 72 sala "pod Kopułą" nr 300, piętro 3
Termin:
 • czw., 2021-09-23 15:00
Numer: 70
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Joanna
Kałuża
dr hab.
Ewa
Sicińska
mgr inż.
Maria
Szmidt
mgr
Dominika
Granda
Opis:

Badania naukowe wskazują, że za długość życia w około 20% odpowiadają uwarunkowania genetyczne, natomiast w 80% styl życia, środowisko, opieka medyczna, a więc czynniki w mniejszym bądź większym stopniu modyfikowalne. W ramach wykładu przeanalizowane zostaną elementy stylu życia ludzi żyjących najdłużej, żyjących w tzw. strefach długowieczności. Strefy takie znajdują się m.in. na Sardynii, Okinawie, Costa Rice. Na podstawie analizy stylu życia osób żyjących w tych miejscach stwierdza się, że mimo licznych różnic kulturowych i religijnych mieszkańcy tych regionów mają wiele cech wspólnych, które wykazują naukowo uzasadniony związek z długowiecznością. Poszczególne elementy stylu życia mające związek z długowiecznością, takie jak sposób żywienia, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna, społeczna itp., zostaną omówione na wykładzie. Po wykładzie będzie można zadawać pytania związane z jego tematyką.

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych przeznaczony dla osób dorosłych i starszych.
Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 16:00
Numer: 71
Kluby
Nauki chemiczne
warsztat
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Krogul-Sobczak
Opis:

GC to skrót pochodzący od dwóch słów w języku angielskim: Gas Chromatography, czyli chromatografia gazowa, będąca analityczną techniką chromatograficzną.

Wszechstronność układów chromatograficznych spowodowała, że chromatografia stała się techniką analityczną intensywnie wykorzystywaną w celach naukowych, przemysłowych i medycznych. Chromatografia gazowa (GC) jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, m.in. w: przemyśle petrochemicznym – np. do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny; w ochronie środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody; w kryminalistyce - np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń; kontroli antydopingowej – do wykrywania niedozwolonych substancji we krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców.

 

W trakcie 45-minutowych warsztatów uczestnicy:

•          zdobędą ogólną wiedzę na temat metod chromatograficznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

•          będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)

•          dokonają analizy jakościowej i ilościowej nieznanego roztworu.

Wymagana rejestracja (maks. 4 osoby na jedną rejestrację). Warsztaty kierowane do młodzieży powyżej 14 lat. Rejestracja e-mail: akrogul@chem.uw.edu.pl od 13.09.21, w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób , preferowany termin. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala 111, parter
Termin:
 • śr., 2021-09-22 15:00
Numer: 72
Kluby
Nauki chemiczne
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
mgr
Daniel
Tchoń
dr hab.
Anna
Makal
student
Aleksandra
Zwolenik
Opis:

Rentgenografia strukturalna jest jedną z głównych technik eksperymentalnych stosowanych w chemii strukturalnej. Umożliwia ona poznanie struktury wewnętrznej substancji krystalicznych z olbrzymią dokładnością i precyzją, przyczyniając się do odkrywania setek tysięcy minerałów, półprzewodników, leków czy białek rocznie.

Podczas spotkania omówimy pokrótce cały proces determinacji struktury wewnętrznej kryształów, począwszy od ich wzrostu, przez wykonanie pomiaru, aż do odkrycia struktury wewnętrznej. Zapoznamy się z technikami i sprzętem używanym w całym procesie badawczym, w szczególności z dyfraktometrami monokrystalicznymi wykorzystywanymi na Uniwersytecie. Zastanowimy się także, gdzie poza ołówkami wykorzystać można grafit oraz dlaczego nie każdy “kryształ” jest “krystaliczny”.

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zasiąść przy sprzęcie, zaplanować i rozpocząć własne pomiary, a także obejrzeć z bliska i poznać zasady działania urządzeń torujących drogę współczesnej nauce. W zależności od zainteresowania omówimy pokrótce teorię rządzącą krystalografią lub obejrzymy wyposażenie pozwalające badać substancje w temperaturze -180°C lub ciśnieniu 100’000 atmosfer.

Warsztaty kierowane do młodzieży powyżej 15 lat. Wymagana rejestracja. Zapisy na zajęcia od 13.09.21 na adres e-mail: dtchon@chem.uw.edu.pl, w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób , preferowany termin. Wymagania: obowiązkowo buty pełne, wejście do laboratorium uniemożliwia także alergia na opary rozpuszczalników. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
CNBCh UW, pokój 2.04, 2. piętro (wejście i winda od strony Wydziału Biologii).
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 73
Kluby
Nauki chemiczne
wykład
Organizator: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Wykonawcy:
dr
Jakub W.
Trzciński
Opis:

Nanotechnologia, czyli technologia obiektów o rozmiarach w skali nanometrycznej (10-9 metra, czyli jedna miliardowa metra), jako stale i dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki, budzi duże zainteresowanie społeczeństwa oraz naukowców z dziedziny chemii, biologii, medycyny czy inżynierii. Nowoczesne układy scalone, opakowania do żywności, tkaniny czy środki bakteriobójcze czerpią swoje właściwości fizykochemiczne z obecności precyzyjnie wytworzonych nanometrycznych struktur. Dzięki szerokiemu zastosowaniu struktur nanometrycznych na dobre zagościły one w naszym otoczeniu, czasami nawet niezauważone… Podnoszone pytania "czy nanotechnologia to zbawienie, czy raczej przekleństwo naszych czasów?" pozostawiają miejsce do merytorycznej debaty. Prezentowany wykład ma na celu zaznajomienie zainteresowanych z tematem nanotechnologii w szczególności w formie szczepionek, substancji przeciwbakteryjnych, nanofarmaceutyków oraz systemów diagnostycznych.

Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Wykład odbędzie się w Auli AI w Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Gmach znajduje się przy Polach Mokotowskich. Na miejscu drogę na zajęcia wskażą banery, plakaty i prowadzący zajęcia Festiwalu Nauki.
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 74
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Joanna
Korpus
Opis:

Stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dłuższym czasie wymaga zastosowania odpowiedniej strategii. Strategie te pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania, jaki jest najlepszy sposób konkurowania na danym rynku oraz jakimi metodami tworzyć przewagę konkurencyjną. Na zajęciach wyjaśnione zostanie pojęcie przewagi konkurencyjnej oraz przedstawione zostaną modelowe strategie konkurencji Potera: przywództwo kosztowe, dyferencjacja oraz koncentracja, a także strategia zintegrowana, koncepcja zegara strategicznego Bowmana oraz strategia błękitnego oceanu Mauborgne i Chana. Każda ze strategii zostanie scharakteryzowana, omówione zostaną źródła przewagi poszczególnych strategii oraz czynniki determinujące ich wybór, wyjaśniony zostanie mechanizm ich stosowania oraz warunki powodzenia i ograniczenia. Zaprezentowane zostaną liczne przykłady firm stosujących powyższe strategie, m.in. Ford Motor Company, Biedronka, Lidl, Ryanair, Emirates Airline, Bugatti, Red Bull, Marwit, Ikea, Cirque du Soleil, zostaną przedstawione ich porównania, omówione zostaną ich zalety i ograniczenia.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2021-09-22 15:00
Numer: 75
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Adam
Jarosz
Opis:

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z przekształceniami, jakie dokonały się w polskich miastach przez ostatnie 30 lat, w okresie transformacji ustrojowej. Dowiedzą się oni, jak na miasta wpłynęło odrodzenie samorządu terytorialnego oraz wejście Polski do Unii Europejskiej. Co było tematem przewodnim polityki miejskiej i jakie czynniki wpływały na odnowę polskich miast i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Rozwój polskich miast pokazany zostanie w oparciu o teorię zmian wielopłaszczyznowych. Omówione zostaną najważniejsze kierunki działań modernizacyjnych i inwestycyjnych polskich miast. Pokazane zostaną również zmiany przestrzenne, działania rewitalizacyjne oraz najważniejsze zjawiska społeczne, jak gentryfikacja czy suburbanizacja. W drugiej części spotkania przedstawione zostaną najnowsze trendy w rozwoju miast, takie jak wdrażanie koncepcji smart city, budowanie narzędzi partycypacji społecznej, działania na rzecz zmiany struktury mobilności miejskiej (budowa ścieżek rowerowych, tworzenie rowerów miejskich), czy odpowiedź miast na zmiany klimatyczne.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2021-09-22 15:00
Numer: 76
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Janusz
Ostaszewski
Opis:

Od 1945 roku możemy w globalnym żuciu gospodarczym wymienić dwa okresy, lata 1945-1970  - złoty okres rozwoju gospodarki rynkowej, lata po 1970 r. - euforyczny rozwój gospodarki rynkowej. Buta, chciwość, marginalizowanie znaczenia ryzyka w naszych decyzjach doprowadziły do wybuchu w 2008 r. światowego kryzysu gospodarczego. Czym są finanse? Finanse, to handel obietnicami. W tym handlu występują konfuzje poznawcze: element obietnicy, zaufanie, finansjalizacja życia gospodarczego, excelizacja życia, nieliczenie się z efektami. Kryzys doradztwa finansowego, doradcy stają się coraz bardziej sprzedawcam niż ekspertami merytorycznymi. Rozwój rynków finansowych - najbardziej spektakularne zjawisko przełomu XX i XXI wieku. Finanse behawioralne, neurofinanse, finanse kulturowe, mikrofinanse, finanse współdzielenia.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 77
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Michał
Brzoza-Brzezina
Opis:

Ekspansje, recesje, spowolnienia. Współczesne gospodarki podlegają nieustającym wahaniom cyklicznym. Skąd się one biorą? Czy powinniśmy z nimi walczyć? Jakie mamy do tego narzędzia? Dlaczego inflacja czasami spada, gdy rośnie PKB? Kiedy będzie następna recesja? Na te (i inne) pytania odpowie dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykład uzupełnią symulacje z modelu makroekonomicznego. 

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 78
Kluby
Nauki fizyczne
pokaz
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
mgr
Adam
Widomski
mgr
Michał
Mikołajczyk
mgr
Katarzyna
Ludwiczak
Opis:

W czasie spotkania zademonstrujemy i omówimy zastosowania podczerwieni, światłowodów oraz fotoluminescencji. Pokażemy również metodę pozyskiwania materiałów o fascynujących właściwościach optycznych.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 79
Kluby
Nauki fizyczne
pokaz
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
prof.
Iaroslav
Shopa
Opis:

Instytut Nauk Fizycznych UKSW proponuje pokaz edukacyjny mikroskopu sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Mikroskop zapewnia sporą wydajność w ramach podstawowych badań małych próbek ze zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów. Dane z AFM zawierają ilościowe informacje o powierzchni w postaci trójwymiarowego obrazu. Serie pomiarowe będą połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek.

Liczba uczestników jednego pokazu - maksymalnie 10 osób.
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 24
Termin:
 • śr., 2021-09-22 16:00
 • śr., 2021-09-22 17:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
Numer: 80
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
dr
Karol
Hryniewicz
Opis:

Podczas wykładu przybliżona zostanie sylwetka i twórczość Adama Zagajewskiego.
Począwszy od wczesnych wierszy, pisanych w nowofalowej stylistyce, stanowiących wyraz buntu i sprzeciwu wobec różnych aspektów rzeczywistości lat 70. XX wieku, poprzez pełne gorzkiej zadumy liryki tworzone w czasie emigracji, aż po filozoficzno-egzystencjalne senilia. Przemiany pisarstwa autora Asymetrii  ukazane zostaną na tle snutych przez niego w eseistycznej formie dociekań poświęconych współczesnej kulturze, miejscu poezji w nowoczesnym świecie oraz aksjologicznym tęsknotom w XXI wieku.  

Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 16:00
Numer: 81
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Koło Naukowe Prostego Języka
Opis:

Od mniej więcej 10 lat instytucje administracji publicznej i firmy upraszczają swój styl komunikowania się. Pisanie do klientów prostszym, przyjaźniejszym językiem okazuje się nie tylko modne, lecz także potrzebne i opłacalne. W czasie warsztatów opowiemy o ruchu prostego języka, ale przede wszystkim wspólnie z uczestnikami spróbujemy uprościć teksty urzędowe. W ten sposób na konkretnych przykładach pokażemy, jak pracować z tekstem, aby stał się on bardziej komunikatywny.

Spotkanie dla uczestników mających co najmniej 16 lat. Zapisy od 13 IX: shorturl.at/wBCFG.
Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 82
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

„Szyk wyrazów w języku polskim jest swobodny, ale niedowolny.” – tak niegdyś napisał prof. Stanisław Szober, językoznawca. Gdzie zatem umieszczać słowo „kardynał” czy „hrabia” przy podawaniu personaliów? Czy zmiana szyku może zmienić znaczenie albo charakter wypowiedzi? Uczestnicy będą mogli rozwiązać quiz dotyczący szyku słów we współczesnym języku polskim. Zaznajomią się z zasadami i wskazówkami poprawnościowymi dotyczącymi kolejności wyrazów w zdaniach i frazach. Będą również mieli możliwość dyskusji.

Stacjonarne
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:30
Numer: 83
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Zeman - Wiśniewska
Opis:

Afrodyta, grecka bogini miłości i piękna, nie pochodziła z Hellady. Mity i autorzy starożytni przekazują nam różne wersje opowieści o jej narodzinach i początkach kultu ku jej czci. Najbardziej znana jest historia o tym, iż bogini wynurzyła się z piany morskiej i płynąc po falach w muszli, wylądować miała na brzegach Cypru – tak twierdził Hezjod. Wyspa ta miała stać się jej ukochanym miejscem i siedzibą, początkowo nazywano Afrodytę po prostu Kyprida – Cypryjka, Kyprogenes – pochodząca z Cypru, lub Kypromedusa – ta, co rządzi Cyprem.

Niektórzy jednak – jak Herodot – sądzili, że miejsca jej pochodzenia należy szukać jeszcze dalej, wśród podobnych jej bogiń Bliskiego Wschodu, jak Isztar czy Asztarte. Badania archeologiczne dostarczyły nam wiele ciekawych informacji na temat początków kultu Afrodyty. Najstarsza świątynia jej poświęcona to funkcjonujące od późnej epoki brązu do IV/V w. n.e. sanktuarium w Palaepaphos na Cyprze. Afrodyta nie wynurzyła się z piany morskiej, lecz z morza oddziaływań i kontaktów pomiędzy tradycjami cypryjskimi i kulturami zarówno ze wschodu, jak i zachodu. W opowieści o jej skomplikowanym pochodzeniu odnajdziemy ślady cypryjskich kultów związanych z naturą, morzem, miedzią, wpływ wschodnich bogiń-wojowniczek i przybyłych tu w późnej epoce brązu Mykeńczyków, którzy nazwali ją Wanassa – Władczyni.   

Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 84
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Katedra Hungarystyki UW
Wykonawcy:
dr
Ewelina
Bator
Opis:

W tym roku kolejny raz reprezentacja Finlandii otarła się o mistrzostwo świata w hokeju na lodzie. Co sprawia, że to właśnie ten sport jest wśród Finek i Finów tak popularny? W czasie wykładu przyjrzymy się, jak ten fenomen wpływa na fińską kulturę, jak oddziałuje na poczucie przynależności narodowej. Poznamy również kilka fińskich wyrażeń odnoszących się do rozgrywek hokejowych.

Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 85
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Slawistyki PAN
Wykonawcy:
dr
Maciej
Mętrak
Opis:

Wykład o czeskiej literaturze jarmarcznej,  w formie multimedialnej (z nawiązaniem  do oryginalnego sposobu wykonywania pieśni kramarskich, z użyciem plansz z ilustracjami do tekstu).

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala multimedialna parter
Termin:
 • śr., 2021-09-22 17:00
Numer: 86
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Wykonawcy:
dr
Piotr
Stankiewicz
Opis:

Filozofia — na ogół kojarzy się z opasłymi tomami napisanymi długimi zdaniami w trudnym języku. To jednak błąd i stereotyp, filozofia jest po prostu rozmową zainteresowanego światem człowieka z drugim człowiekiem. A przynajmniej taką ja proponuję i o takiej Państwu opowiem. Opowiem o stoicyzmie reformowanym, czyli mojej autorskiej koncepcji stoicyzmu przystosowanego do naszych czasów, o tymże filozoficznym duchu, który przenika książki i filmy nawet tam, gdzie się go nie spodziewamy, o tym wreszcie, że pewnych spraw nie da się omówić serio, jeśli nie zmierzymy się z ich filozoficznym kontekstem — dotyczy to tak nauki, jak etyki, jak transhumanizmu. Zapraszam!

Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:30