Program - spotkania

Wyświetlanie 151 - 200 z 337.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 151
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Danuta
Danek
Opis:

Pojawienie się pojęcia dziecka krzywdzonego i gromadzona wiedza o stosowanej w historii naszej kultury różnego rodzaju przemocy wobec dziecka, zwłaszcza  przemocy domowej, i jej skutkach indywidualnych i społecznych, połączona z odkryciami psychoanalitycznymi, związanymi z wagą  wczesnych relacji rodzinnych dla całego życia człowieka, pozwalają pogłębić spojrzenie na literaturę okresu romantyzmu i na biografie jej twórców. Dotyczy to w szczególności Zygmunta Krasińskiego.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
Termin:
 • czw., 2022-09-22 18:00
Numer: 152
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Opis:

W 2020 r. przypadła 50. rocznica wydania "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego, książki klasycznej, kultowej, która zmieniła polską literaturę i wprowadziła nowy ton do dyskusji o polskiej historii. Książki przez wiele lat obecnej w całości w programach szkolnych. Z tej okazji najznamienitsi badacze Białoszewskiego (Anna i Tadeusz Sobolewscy, Adam Poprawa, Piotr Sobolczyk, Joanna Niżyńska i inni) przygotowali kilkanaście nowych odczytań dzieła prezentowanych na konferencjach w Warszawie, Paryżu i Wrocławiu. Ukażą się one w roczniku "MiroFor" poświęconym Białoszewskiemu. W niniejszym wykładzie Piotr Sobolczyk, uczestnik wszystkich trzech konferencji i organizator tej paryskiej, a także redaktor "MiroFora", przybliży najciekawsze nowe pomysły badaczy i opowie o zupełnie nowych źródłach - takich np. jak "Bruliony Pamiętnika", zawierające wcześniejszą i zupełnie inną wersję relacji o powstaniu (niektóre karty z tych brulionów zostaną też pokazane); a także recenzje wydawnicze (niezbyt przychylne), dzięki którym, ale i mimo którym książka ostatecznie mogła się ukazać.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
Termin:
 • czw., 2022-09-22 15:00
Numer: 153
Kluby
Nauki medyczne
dyskusja, pokaz, wykład
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonawcy:
dr hab.
Mariusz
Panczyk
lek. med.
Dominik
Wawrzuta
Opis:

Potencjał zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji (AI) w medycynie jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. proces opracowywania nowych leków, diagnostykę, wybór właściwej terapii, optymalizację opieki nad pacjentem, a także zarządzanie w ochronie zdrowia.Technologia AI, podobnie jak sieć neuronów w mózgu, analizuje dane, aby zrozumieć ich istotę. Wykorzystuje do tego celu algorytmy, korelację wzorców, reguły oraz techniki uczenia głębokiego i przetwarzania kognitywnego. Techniki te mogą zostać wykorzystane w celu wsparcia pracowników ochrony zdrowia w ich codziennej pracy. Poza korzyściami, jakie daje technologia AI dla rozwoju medycyny istnieją także uzasadnione obawy natury etycznej i prawnej. Konieczna jest szeroka debata dotycząca technologii AI w medycynie. Głosy sprzeciwu oraz argumenty wskazujące na zagrożenia związane z AI w medycynie muszą być częścią wspólnej debaty.

Nagranie
Termin:
 • czw., 2022-09-22 15:00
Numer: 154
Kluby
Nauki o Ziemi
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawcy:
mgr
Wojciech
Doroszewicz
Opis:

Na przestrzeni dziejów doszło do wymarcia wielu gatunków zwierząt w wyniku działalności człowieka. Uważa się, że człowiek jest odpowiedzialny za Szóste wielkie wymieranie na Ziemi. Podczas spotkania zostaną przybliżone historie wybranych gatunków zwierząt, które w czasach historycznych zostały wytępione przez człowieka w wyniku różnych działań, zarówno bezpośrednich polowań, jak i pośrednich, jak sprowadzanie obcych gatunków.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Wejście od strony dziedzińca, sala 111
Termin:
 • czw., 2022-09-22 17:00
Numer: 155
Kluby
Nauki o Ziemi
pokaz, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii UW
Wykonawcy:
Kinga
Zimerman
dr
Agnieszka
Marcinowska
Opis:

Kwarc towarzyszy nam zarówno w życiu codziennym jak i jest elementem wielu wyrobów luksusowych. Wielokrotnie nie zdajemy sobie nawet sprawy jak bardzo jest nam niezbędny. Ale ten pospolity minerał ma wiele odmian, które mogą występować w różnych środowiskach. Dla naukowców jest bardzo ważnym informatorem o warunkach w jakich powstawały skały. Na spotkaniu dowiemy się o niektórych odmianach krzemionki, ich budowie i zastosowaniu.

Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
sala 1012 (I piętro)
Termin:
 • czw., 2022-09-22 18:00
Numer: 156
Kluby
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
Opis:

Co wiemy o bakteriach? Czasami wiemy bardzo mało, czasami jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni. Niektórzy mówią (z przymrużeniem oka, oczywiście), że są jedynym życiem wewnętrznym, jakie niektórzy posiadają... Może sądzimy, że istnieją tylko groźne dla człowieka? Te i inne ciekawostki o bakteriach pożytecznych i patogennych postaramy się Państwu przybliżyć w ramach krótkiego wykładu.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
budynek 32 (tzw. zielony), Aula I (parter)
Termin:
 • czw., 2022-09-22 17:00
Numer: 157
Kluby
Nauki społeczne
dyskusja, wykład
Organizator: Instytut Psychologii PAN
Wykonawcy:
dr
Grzegorz
Pochwatko
Opis:

Podczas spotkania zastanowimy się, czy i jak psychologia może przyczynić się do zwiększenia troski o środowisko. Dyskusja zostanie oparta na wstępnych ustaleniach z badań prowadzonych przez zespół Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych Instytutu Psychologii PAN. W trakcie wystąpienia podejmiemy tematykę wpływu systemu wartości (w tym wartości materialistycznych) na postawy proekologiczne, które zawierają przekonania o istnieniu ograniczeń wzrostu gospodarczego, o kruchości równowagi w przyrodzie i o możliwości wystąpienia eko-kryzysu. Następnie zastanowimy się, co ma ze sobą wspólnego religia i ekologia. Spróbujemy sprawdzić, czy fanatycy religijni są przekonani o swoim panowaniu nad światem, przez co działają destrukcyjnie dla środowiska. Dodatkowo ocenimy, jak moralność i poparcie dla prawicowego autorytaryzmu mogą buforować wpływ religii na troskę o środowisko i zachowania proekologiczne. Wreszcie postaramy się odróżnić pozytywny wpływ duchowości od negatywnego wpływu religijności (związanej z religiami monoteistycznymi!) na działania pro-środowiskowe. Na koniec zastanowimy się, jak uzyskane dane z badań naukowych mogą faktycznie przyczynić się do powstrzymania degradacji środowiska.

Stacjonarne
Nagranie
Online
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa
sala 1
Termin:
 • czw., 2022-09-22 17:00
Numer: 158
Kluby
Nauki społeczne
pokaz, warsztat
Organizator: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Ewa
Józefowicz
Opis:

Dzień Egiptologa to wydarzenie składające się z dwóch części. Zapraszamy na pokaz i warsztaty "Jak pisać hieroglify?”

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
Termin:
 • czw., 2022-09-22 11:00
 • czw., 2022-09-22 11:30
 • czw., 2022-09-22 12:00
 • czw., 2022-09-22 12:30
Numer: 159
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Filip
Taterka
Opis:

W 1822 roku doszło do jednego z największych odkryć w historii nauki: francuski uczony Jean-François Champollion (1790–1832) odczytał pismo hieroglificzne. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę tego niezwykłego wydarzenia – wykład przypomni więc historię badań nad hieroglifami oraz omówi życie i naukową działalność Champolliona, który wciąż stanowić może prawdziwy wzór do naśladowania dla naukowców i pasjonatów.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
Termin:
 • czw., 2022-09-22 15:00
Numer: 160
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Ewa
Józefowicz
Opis:

Egipskie hieroglify są jednym z najstarszych systemów pisma na świecie. Wykład będzie dotyczył ich historii, od pierwszych domniemanych znaków do ostatniej znanej inskrypcji, jak również innych rodzajów pisma używanych w starożytnym Egipcie.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
Termin:
 • czw., 2022-09-22 16:00
Numer: 161
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Filip
Taterka
Opis:

W 1922 roku, sto lat po odczytaniu pisma hieroglificznego, doszło do jednego z najsłynniejszych odkryć w dziejach archeologii: Brytyjczyk Howard Carter (1874–1939) wspierany przez 5. earla Carnarvonu (1868–1923) po latach poszukiwań odkrył grobowiec faraona Tutanchamona z XVIII dynastii. W ramach wykładu omówione zostaną okoliczności, w których doszło do tego niezwykłego odkrycia, oraz jego następstwa (w tym rzekoma „klątwa Tutanchamona”).

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
Termin:
 • czw., 2022-09-22 17:00
Numer: 162
Kluby
Nauki techniczne
pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawcy:
mgr inż.
Angelika
Zaszczyńska
mgr inż.
Maryla
Moczulska-Heljak
dr inż.
Dorota
Kołbuk-Konieczny
Opis:

Wykład będzie obejmować charakterystykę metod druku 3D oraz elektroprzędzenia wykorzystywanych w medycynie.  Wyjaśnione zostanie pojęcie jest inżynierii tkankowej oraz wskazane czym są i do czego służą trójwymiarowe podłoża komórkowe do regeneracji: więzadeł, kości, tkanki nerwowej oraz chrząstki. Uczestnicy będą mogli obejrzeć jeden z procesów tworzenia tego typu trójwymiarowych struktur polimerowych: elektroprzędzenie lub druk 3D jako wielofunkcyjnych metody produkcji struktur polimerowych. Metoda elektroprzędzenia pozwala na formowanie bardzo cienkich włókien z różnych materiałów polimerowych, w tym materiałów piezoelektrycznych mogących służyć do regeneracji tkanki nerwowej. Drukowanie 3D jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych technik wykorzystywanych do formowania struktur 3D o zadanej geometrii. Przestawimy najnowszą wiedzę dotyczącą drukowania organów, kości i protez.

 Zostaną również zaprezentowane badania materiałowe prowadzone w naszej pracowni niezbędne do charakterystyki implantowanych materiałów. Opowiemy o badaniach przedklinicznych prowadzonych w ramach projektu Bioligamed NCBiR, obejmującym badania przedkliniczne implantu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego z substytutem regeneracji kości. Na koniec wykładu zostaną zaprezentowane wybrane dostępnie komercyjnie podłoża komórkowe do regeneracji tkanek.

Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5b
02-106 Warszawa
Termin:
 • czw., 2022-09-22 16:00
Numer: 163
Kluby
Obszar sztuki
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii UW
Wykonawcy:
dr
Mariusz
Gradowski
Opis:

Wydarzenia Marca '68 odbiły się echem także w szeroko rozumianej muzyce popularnej (od big beatu po piosenkę studencką i literacką). Podczas spotkania przyjrzymy się utworom, w których wątek wydarzeń marcowych się pojawia: poznamy ich autorów i wykonawców, posłuchamy kompozycji, zajrzymy do tekstów. Przyjrzymy się także postaciom i zespołom, których, na których kariery Marzec '68 wpłynął.

Aluzje, cytaty, ale i piosenki tworzone na gorąco. Echa Marca '68 w muzyce popularnej są niezwykle ciekawym przykładem wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem piosenki w kulturze popularnej, a w szczególności - kategorii "protest songu". Są jednocześnie ciekawym dokumentem do poznania kontekstów tych szczególnych wydarzeń. Przypominają też o ważnych postaciach polskiej piosenki, jak Maciej Zembaty, Natan Tenenbaum,  Jacek Kaczmarski czy Agnieszka Osiecka.  Podczas wykładu będziemy czytać, rozmawiać, ale przede wszystkim - słuchać.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście C
Termin:
 • czw., 2022-09-22 16:00
Numer: 164
Kluby
Nauki chemiczne
dyskusja, pokaz, warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Skunik-Nuckowska
mgr
Natalia
Wisińska
Opis:

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Zapisy od 12 IX pod adresem: mskunik@chem.uw.edu.pl. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala laboratoryjna nr 349, Spotkanie w dniu warsztatów w holu Wydziału Chemii, 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Termin:
 • pt., 2022-09-23 15:00
Numer: 165
Kluby
Nauki chemiczne
pokaz, warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Anna
Kisiel-Kwiatek
Opis:

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Z kwasami tworzy sole, np. chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. Napoje typu tonik należą do napojów gazowanych i mogą być słodzone cukrem bądź substancjami słodzącymi. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 150-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Warsztaty dedykowane dla młodzieży powyżej 14 lat. Zapisy od 12 IX pod adresem: am.kisiel@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób (max. 6), datę wydarzenia. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
piętro III, pokój 357, skrzydło chemii nieorganicznej i analitycznej. Spotykamy się w holu głównym 15 minut przed czasem zajęć.
Termin:
 • pt., 2022-09-23 15:30
Numer: 166
Kluby
Nauki ekonomiczne
dyskusja
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
mgr
Bartosz
Sobik
Opis:

Na spotkaniu poruszone zostaną tematy związane z energetyką, ochroną klimatu, polityką energetyczną oraz bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi mającymi wpływ na sytuację na rynkach energii.

Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pt., 2022-09-23 16:00
Numer: 167
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Aneta
Pluta-Zaremba
dr hab.
Barbara
Ocicka
Opis:

W ramach wykładu uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwościami zastąpienia tradycyjnych opakowań plastikowych opakowaniami kompostowalnymi. Pokażemy, dlaczego te opakowania są  przyjazne dla środowiska naturalnego, jakie tworzą szanse oraz jakie bariery stoją na drodze do ich rozpowszechnienia. Zaprezentujemy przykłady opakowań kompostowalnych oferowane przez zagraniczne i polskie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorcze startupy. Przedstawimy proces cyklu życia opakowania i możliwości jego zamykania z perspektywy kompostowania opakowań w przydomowych kompostownikach lub kompostowniach przemysłowych. Zmierzymy się z greenwashingiem, zwracając uwagę na wyzwania związane z rozpoznaniem takiego opakowania spośród innych udających kompostowalność. Poddamy pod dyskusję, czy i jakie znaczenie dla wzrostu zastosowania opakowań kompostowalnych ma prośrodowiskowe nastawienie konsumentów i ich  decyzje zakupowe oraz w jaki sposób mogą ich w tym wspierać nowoczesne technologie. Pokażemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pomagają w rozpowszechnianiu wiedzy, wspierają konsumentów w dokonywaniu właściwych proekologicznych wyborów przy półce sklepowej oraz pomagają we właściwej segregacji odpadów. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładami opakowań kompostowalnych i ich znakowaniem. Wykład pomoże w budowaniu wiedzy przedstawicieli różnych interesariuszy rynku opakowań kompostowalnych, zarówno konsumentów, przedsiębiorców, menedżerów, jak i administracji samorządowej.

Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pt., 2022-09-23 17:30
Numer: 168
Kluby
Nauki ekonomiczne
pokaz, warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z LabMasters.pl
Wykonawcy:
dr
Maciej
Wilamowski
mgr
Piotr
Ćwiakowski
Opis:

Python to obecnie najszybciej rozwijający się język programowania, także wśród analityków danych. Swoją popularność zawdzięcza prostej i czytelnej składni, wysokiej wydajności, a przede wszystkim ogromnej społeczności tworzącej biblioteki dla Pythona w niemal każdym obszarze programowania.

W pierwszej części warsztatu pokażemy praktyczne przykłady  analizy i wizualizacji danych w popularnych pakietach pandas i seaborn. W drugiej części, dla zaznajomionych z Pythonem przedstawimy i wytrenujemy model lasów losowych z wykorzystaniem pakietu scikit-learn i własnego wrappera. Na praktycznym przykładzie wyjaśnimy m. in., jakie są mocne i słabe strony tego modelu, jak skutecznie dobierać hiperparametry i jak poprawnie przeprowadzić walidację krzyżową.

Warsztatowa forma szkolenia sprzyja zrozumieniu i zapamiętywaniu zagadnień Data Science i Machine Learning. Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymują skrypty, które mogą niemal od razu wykorzystać we własnych projektach. Jeśli jesteś zainteresowany najnowszymi trendami w modelowaniu biznesowym oraz uczeniu maszynowym – zapraszamy na nasz BEZPŁATNY webinar, na którym pokażemy zaawansowane zastosowanie bardzo popularnego języka programowania w interdyscyplinarnej analizie danych – Data Science.

Agenda warsztatu:

✅  wczytanie i przetwarzanie danych w pakiecie pandas

✅  wizualizacja danych w matplotlib i seaborn

✅  model lasów losowych (teoria, trening, walidacja, dobór hiperparametrów)

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed  startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy

Online
Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:00
Numer: 169
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Zarządzania SGGW
Wykonawcy:
prof.
Wojciech
Pizło
Opis:

W trakcie wykładu przedstawione zostaną kwestie podstawowe z zakresu marketingu - istota marketingu, instrumenty oddziaływania marketingowego na rynek - "magiczne" 7P, i 7C, zachowania konsumentów, a w tym w szczególności styl życia i "bunt" konsumentów.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 6, Aula – D 22
Termin:
 • pt., 2022-09-23 09:00
Numer: 170
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawcy:
dr
Anna
Berenika Siwirska
dr
Volha
Tratsiak
Opis:

Białoruś – sąsiad, o którym prawie nic nie wiemy. Chociaż jest to kraj niezwykle bliski nam kulturowo i geograficznie, nasza wiedza na jego temat ogranicza się do kilku informacji, które na dodatek nie zawsze są prawdziwe. Podczas spotkania chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszego wschodniego sąsiada, odczarować mity na jego temat i może sprawić, że chociaż trochę polubią Państwo Białoruś, bez względu na to, czy kiedyś byli Państwo w Grodnie, Brześciu lub Mińsku, czy nie.

Serdecznie zapraszamy na wirtualną podróż na Białoruś!

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 1.007
Termin:
 • pt., 2022-09-30 15:00
Numer: 171
Kluby
Nauki humanistyczne
gra edukacyjna, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawcy:
dr
Marta
Brzezińska-Pająk
mgr
Kamil
Dwornik
Opis:

Obowiązek szkolny na ziemiach polskich pojawił się powszechnie dopiero w XIX wieku. Uczniowie, uczęszczający do szkół w czasach zaborów, uczyli się przedmiotów opracowanych na podstawie programów nauczania zatwierdzonych przez ministerstwa oświaty Austrii, Prus i Rosji. Szczególną uwagę poświęcano historii państw zaborczych, która miała przekonać uczniów do posłuszeństwa wobec nowej władzy. Historia ziem polskich była na tych lekcjach prezentowana w sposób, usprawiedliwiający dokonanie rozbiorów. Natomiast polscy działacze narodowi starali się zachęcić młodzież szkolną do poznania prawdziwej historii utraconej ojczyzny. Klementyna Hoffmanowa, Józef Chociszewski oraz Zofia d’Abancourt tworzyli historyczne gry planszowe. Ilustrowane planszówki dostarczały młodzieży rozrywki i informowały o sprawach, o które nie można było zapytać w szkole. Na spotkaniu dowiemy się, jak twórcy zaprojektowali swoje gry, jakie informacje chcieli przekazać uczniom oraz spróbujemy zagrać w jedną z nich.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 60
Termin:
 • pt., 2022-09-30 15:00
Numer: 172
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawcy:
dr
Marcin
Niemojewski
Opis:

Niesłabnąca popularność spuścizny literackiej J.R.R. Tolkiena, jej kulturowa ranga oraz inspirująca aktualność od lat intrygują nie tylko publiczność kulturalną, ale także przedstawicieli krytyki literackiej i środowisk akademickich. Wielu z nich doszło do wniosku, że sukces Tolkiena dowodzi jedynie upadku kultury czytelniczej. Inni jednak, wywodzący się często z kręgu miłośników tej twórczości, a wśród nich także reprezentanci nauki polskiej, uznali dzieło za godne pogłębionych badań, które pozwoliły na wyodrębnienie trzech kluczowych perspektyw interpretacyjnych: filologicznej, mitologicznej i religijnej. Pasja filologiczna bowiem, co podkreślał sam pisarz z Oksfordu, była podstawą zarówno jego kariery uniwersyteckiej, jak i – przede wszystkim – stworzonego przez niego literackiego uniwersum. Wbrew kierunkom rozwoju studiów lingwistycznych w jego czasach, Tolkien postrzegał język nie jako abstrakcyjny system o złożonej strukturze, lecz jako szczególną dyspozycję istot rozumnych, która współtworzy ich tożsamość i jest medium tradycji i pamięci. Dlatego w jego ujęciu język jest tworzywem opowieści o tym, co najważniejsze, czyli mitu. Tolkienowska rekonstrukcja narracji mitycznej nie wyrasta z intensywnych w XX wieku badań teoretycznych nad mitem, ale z fascynacji przekazami mitycznymi, z gruntownej ich znajomości i przekonania, że są to przekazy prawdziwe, jeśli za takie uznamy opowieści o genezie, wartościach, relacji z sacrum i sensie egzystencji. W utkanej z inspiracji mitycznych kompozycji narracyjnej wyraźnie wybrzmiewa jednak temat główny – przesłanie chrześcijańskie, stanowiące ideowy fundament  twórczości Tolkiena.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 1.008
Termin:
 • pt., 2022-09-30 15:00
Numer: 173
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Irena
Mytnik
mgr
Oksana
Borys
mgr
Marta
Saniewska
Opis:

Nasze spotkanie będzie składało się z 2 części: krótkiego wykładu w formie prezentacji i warsztatów językowych.

Opowiemy o  wspólnym słowiańskim pochodzeniu języka ukraińskiego i polskiego, a także o historyczno-kulturowym kontekście wzajemnych kontaktów międzyetnicznych i międzyjęzykowych. Przybliżymy charakter polsko-ukraińskich interferencji językowych, które przejawiły się przede wszystkim na poziomie leksyki, ale nie tylko. Zwrócimy też uwagę na najważniejsze podobieństwa i różnice między językiem ukraińskim i polskim w płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej, składniowej i leksykalnej, uwarunkowane z jednej strony wspólnym pochodzeniem, bliskim sąsiedztwem i wielowiekowymi relacjami międzykulturowymi, z drugiej zaś specyfiką każdego z nich. Powiemy, które z tych cech pomagają w nauce języka ukraińskiego, a które mogą okazać się „fałszywymi przyjaciółmi”.

Warsztaty posłużą zapoznaniu z alfabetem cyrylickim i nabyciu umiejętności zapisu swoich imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania po ukraińsku. Nauczymy też naszych słuchaczy podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku ukraińskim.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 40
Termin:
 • pt., 2022-09-23 15:00
Numer: 174
Kluby
Nauki humanistyczne
pokaz, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawcy:
dr
Piotr
Nikolski
dr
Łukasz
Karpiński
Opis:

Teologia, fantastyka i lingwistyka. Dziedziny pozornie odległe, ale w życiu człowieka wszystko splata się w jeden węzeł. Jeśli teologia przestaje być słowem życia, to traci rację bytu. Jeśli nim pozostaje – określa całą resztę. Jeśli człowiek jest wolny od schizofrenii moralnej, to nawet w swoich fantazjach stara się być konsekwentnym i nie zaprzeczać określonemu dogmatami  obrazowi rzeczywistości. Do jakiego stopnia to może się udać? To ciekawa kwestia. Przy tłumaczeniu tekstu z języka na język tłumacz nieraz musi dokonywać interpretacji, do których nie zawsze jest stuprocentowo przekonany. Kiedy piszesz fantastykę z pozycji religijnych też nie możesz być stuprocentowo pewny, czy nie dokonujesz nadinterpretacji.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 1.008
Termin:
 • pt., 2022-09-30 16:40
Numer: 175
Kluby
Nauki humanistyczne
gra edukacyjna, warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawcy:
mgr
Oksana
Borys
mgr
Marta
Saniewska
Opis:

Spotkanie w formie warsztatów językowych dla Polaków i Ukraińców. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi nazwami anatomicznymi w obu językach, najczęstszymi chorobami, a także przećwiczenie codziennych zwrotów przydatnych zarówno pacjentom, jak i pracownikom przychodni, czy apteki.

Podczas spotkania można będzie dowiedzieć się, jak poskarżyć się na ból zęba czy bezsenność – lekarzowi czy koleżance w pracy, jak poradzić sobie podczas rejestracji na szczepienie w przychodni, czy jak wytłumaczyć pacjentowi, że konieczne są dodatkowe badania, stąd dostaje skierowanie i co ma z nim zrobić.

Warsztaty będą dwujęzyczne, symetryczne, tak, by przekazać wiedzę w obu językach. Znajomość cyrylicy nie jest konieczna (będą dostępne transkrypcje materiałów), zaś materiały warsztatów dadzą możliwość „oswojenia się” z obydwoma alfabetami. Będzie to szansa na usłyszenie i przećwiczenie najważniejszych wyrażeń.

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 40
Termin:
 • pt., 2022-09-23 16:40
Numer: 176
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Marcin
Zaremba
Opis:

Wykład poświęcony panikom wojennym, przedstawione zostaną mechanizmy działania społeczeństwa targanego obawami o wybuch (kolejnego) konfliktu zbrojnego.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Pomuzealny, Sala Kolumnowa (parter). Dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności ruchowej
Termin:
 • pt., 2022-09-23 16:30
Numer: 177
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Piotr
Majewski
Opis:

Wykład poświęcony będzie wydarzeniom, które doprowadziły do konferencji w Monachium i dokonanemu wówczas rozbiorowi Czechosłowacji. Przedstawione zostaną sylwetki głównych uczestników wydarzeń i uwarunkowania ich działań. Zaprezentowane zostaną wnioski, jakie można wyciągnąć z kryzysu monachijskiego współcześnie.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Pomuzealny, Sala Kolumnowa (parter). Dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności ruchowej
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:00
Numer: 178
Kluby
Nauki matematyczne
wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Wykonawcy:
dr
Gabriel
Pietrzkowski
Opis:

Przedstawimy protokół BB84, czyli wymyślony w 1984 roku przez Charlesa Bennetta i Gilles’a Brassarda, protokół kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Jest on bezpieczny, gdyż jego działanie opiera się na fundamentalnych zasadach mechaniki kwantowej, dzięki którym próba podsłuchu jest łatwa do wykrycia. Choć protokół bazuje na nieprostej teorii mechaniki kwantowej, to od strony matematycznej jest dość łatwy do zrozumienia na gruncie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa.

Wykład przeznaczony dla uczestników od 16 lat.
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
s. 328 (III piętro)
Termin:
 • pt., 2022-09-23 16:00
Numer: 179
Kluby
Nauki społeczne
dyskusja, wykład
Organizator: Instytut Psychologii PAN
Wykonawcy:
dr
Marzena
Rusanowska
Opis:

Zapraszam Państwa na wykład o roli złości w codziennym życiu oraz roli złości u osób w depresji. Złość jest bardzo ważną emocją w naszym doświadczeniu ludzkim, a jednak jest kłopot z akceptacją przeżywania złości na poziomie społecznym i rodzinnym. Od dziecka jesteśmy uczeni, aby nie okazywać złości. Złość jest jedną z kluczowych emocji, które mogą stanowić o tym, że chcemy postawić granice jakiemuś zachowaniu, lub możemy mieć siłę motywacyjną do działania. Praca ze złością w terapii może pomóc w prewencji depresji i zaburzeń lękowych, a także może mieć ważne znaczenie w leczeniu już rozwiniętych zaburzeń emocjonalnych.

Wyniki moich badań pokazują, że wyższy poziom agresji ukierunkowanej do wewnątrz, a niższy poziom agresji ukierunkowanej na zewnątrz łączy się z większą ilością myśli samobójczych u osób w depresji. Wyższy poziom złości ukierunkowanej do wewnątrz łączy się również z większą ilością myśli o zrobieniu sobie krzywdy. Te wyniki wskazują na potencjalne możliwości pracy terapeutycznej z osobami w depresji, aby wzmocnić ich kompetencje w ukierunkowaniu złości na zewnątrz zamiast do wewnątrz.

Z kolei w zadaniu badającym skłonność do odpowiedzi agresywnej w wyniku prowokacji agresywnej od innej osoby, wyniki pokazały, że większa ilość odpowiedzi agresywnych u osób w depresji związana jest z niższą depresyjnością oraz niższą anhedonią w pomiarze kwestionariuszowym, a także z codziennym wyższym poziomem przeżywania szczęścia, a także niższą anhedonią i mniejszym poczuciem beznadziei w pomiarze dzienniczkowym.

Ten wynik z kolei pokazuje, że abyśmy mogli wskrzesić w sobie impuls agresywny, potrzebujemy czuć się w miarę dobrze w naszym codziennym życiu.

Zapraszam do dyskusji o tym, jak przeżywać złość w sposób bardziej świadomy.

Stacjonarne
Online
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa
sala 1
Termin:
 • pt., 2022-09-23 17:00
Numer: 180
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
Wykonawcy:
dr
Iga
Samól
Opis:

Wśród roślin leczniczych, obok gatunków wyłącznie pożytecznych znajdują się też rośliny, które zaliczamy równocześnie do trujących. Takie "zielone toksyki" zawierają substancje, które stosujemy jako leki we współczesnej medycynie. Na proponowanych warsztatach poznamy kilka przedstawicieli roślin będących zarówno leczniczymi jak i trującymi, ich substancje czynne oraz budowę i sposoby jak odróżnić je do łudząco podobnych nie leczniczych "sobowtórów".

Zapisy od 12 IX pod adresem: fn@biol.uw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Numer: 181
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny UW
Wykonawcy:
Anna
Albin
Opis:

Rośliny towarzyszą nam każdego dnia jako pożywienie, ubiór, leki, ozdoby. Jednak w złych rękach mogą się stać niebezpiecznym narzędziem zbrodni. Zapraszamy odważnych na kryminalny spacer z roślinami w roli głównej, a wśród nich: trucizny, narzędzia tortur, obiekty fascynacji, oszuści i ofiary przemytu.

Spacer poprowadzi pracowniczka działu edukacji OBUW, Anna Albin

Zapisy od 12 IX pod adresem: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl
Stacjonarne
al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
Zbiórka przy kasie od strony dziedzińca
Termin:
 • sob., 2022-09-17 16:00
 • sob., 2022-09-17 18:00
Numer: 182
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Kampinoski Park Narodowy
Wykonawcy:
dr inż.
Karol
Kram
mgr
Anna
Kębłowska
Opis:

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego charakteryzuje się położonymi naprzemiennie dwoma pasami wydmowymi i dwoma pasami bagiennymi. Znajduje się tu unikatowy kompleks wydm śródlądowych, jeden z największych i najlepiej zachowanych w Europie. Na wydmach tych można znaleźć nieduże, ale cenne płaty siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach programu Natura 2000 z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, porostów i zwierząt. Postaramy się przybliżyć uczestnikom wycieczki historię powstania wydm, a także zagrożenia z którymi się spotykają oraz działania Kampinoskiego Parku Narodowego zmierzające do ich zachowania.

Czas trwania ok. 3 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli dł. ok. 6,5 km.

Przebieg trasy:

Parking przy Dąbrowie Leśnej– szlak niebieski – Uroczysko Łuże – szlak żółty – Nadłuże (Kamień Ułanów Jazłowieckich) – czarna ścieżka spacerowa przez Łużową Górę – Parking przy Dąbrowie Leśnej.

Dojazd: Samochodem z Warszawy ulicą Trenów (2 km od Cmentarza Północnego). Komunikacja miejska z Warszawy: autobusy 110 (Metro Marymont – CH Łomianki) lub 250 (Metro Młociny – Dąbrowa Zachodnia). Parking Dąbrowa Leśna znajduje się 500 m od przystanku „Łomianki Kampinoska”.
Stacjonarne
Dąbrowa Leśna
05-092 Łomianki
Zbiórka na parkingu przy Dąbrowie Leśnej (52.319 N, 20.877 E)
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
Numer: 183
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Kampinoski Park Narodowy
Wykonawcy:
inż.
Beata
Bąk
Opis:

Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. W trakcie wycieczki opowiemy o historii wsi Kampinos oraz odkryjemy tajniki pochodzenia wydm i bagien, głównych składników krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego, a także drzew - niesamowitych organizmów. Zastanowimy się, co zawdzięczamy bagnom i drzewom oraz jaką role pełnią dla dobra klimatu i ludzi. Podpowiemy również jak polubić nie tylko bagna, a także drzewa i jak powinniśmy o nie dbać.

Czas trwania ok. 4 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli, długość ok. 8 km.

Przebieg trasy: Kampinos – żółtym szlakiem do Granicy – niebieskim do Nart – powrót drogą publiczną przez wieś Józefów do Kampinosu.

Dojazd: Samochodem z Warszawy (ok. 45 km) drogą wojewódzką 580, kierunek Sochaczew. Komunikacja miejska z Warszawy: Metro Księcia Janusza - linią autobusową nr 719 do Leszna, dalej linią L29 do Kampinosu. Komunikacja prywatna Motobus: z Warszawy ul. Marszałkowska przy DT Sawa lub z Sochaczewa do Kampinosu.
Stacjonarne
Kampinos
05-085 Kampinos
Zbiórka na przystanku autobusowy w miejscowości Kampinos (52.267772, 20.46259)
Termin:
 • ndz., 2022-09-18 10:00
Numer: 184
Spotkania weekendowe
Nauki chemiczne
wykład
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Wykonawcy:
dr inż.
Łukasz
Osuchowski
Opis:

Treści zawarte w wykładzie będą rozwijać temat węgla jako pierwiastka występującego w różnych odmianach alotropowych i z ich odmiennymi właściwościami. Ponadto przybliżone będą aktualnie rozwijające się trendy „węglowe” napędzające naukę, tj. aktualny stan wiedzy i rozwijane technologie. Zaprezentowane zostaną również zastosowania nanostruktur węglowych w elektronice, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska i obronności.

Zapisy od 12 IX pod adresem: elzbieta.luba@wat.edu.pl
Stacjonarne
gen S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki – Centrum Inżynierii Biomedycznej
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Numer: 185
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Jerzy
Karpiuk
Opis:

Migrujące ptaki wykrywają ziemskie pole magnetyczne i wykorzystują je do określania kierunku lotu. Wyniki badań wskazują, że kompas ptaków opiera się na kwantowych zjawiskach magnetycznych występujących w krótkotrwałych parach rodników powstających w wyniku przemian fotochemicznych zachodzących w oczach ptaków w procesie widzenia. Używając cząsteczek modelowych o określonej strukturze, takie przemiany i efekty można obserwować i badać w laboratorium. 

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Dostępny parking niestrzeżony
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
Numer: 186
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Marek
Godlewski
Opis:

W referacie omówię zaskakujący wpływ wiary w doskonałość świata na nasze poglądy dotyczące budowy materii i budowy otaczającego nas świata. Wytłumaczę skąd wzięło się żartobliwe stwierdzenie Keplera, że Bóg tworząc świat okazał się doskonałym matematykiem. Opowiem o wpływie przekonania o doskonałości wszechświata na prawa fizyczne.

W życiu codziennym nie zastanawiamy się skąd wziął się mistycyzm cyfry 7, liczb 10, 12 i 21, oraz dlaczego doba dzielona jest na 24 godziny, a godzina na 60 minut. W tej części wykładu wytłumaczę także dlaczego nasze zegarki mogą być odebrane jako przejaw kolonializmu.

W ostatniej części wykładu opowiem o rozważaniach czy możliwa jest ujemna energia i jak ten problem rozwiązał Dirac, a także czy podróż w czasie to fantastyka naukowa, czy też poważny problem naukowy dyskutowany w oparciu o prawa fizyki.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Dostępny parking niestrzeżony
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:00
Numer: 187
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Michał
Matuszewski
Opis:

Ludzki mózg zbudowany jest z około 100 miliardów neuronów, a każdy neuron ma średnio 10 tysięcy synaps (połączeń wejściowych), co daje ok. biliarda połączeń synaptycznych. System o tak dużej złożoności może wykonywać do tryliona operacji na sekundę przy zużyciu mocy około 20 W. Taka moc obliczeniowa przy tak niskim zużyciu energii są poza zasięgiem współczesnych komputerów. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w rozwoju sztucznej inteligencji w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. Znajdują one obecnie wiele ważnych zastosowań w coraz to nowych dziedzinach, jednakże w ostatnim czasie tempo rozwoju układów elektronicznych wyraźnie spowolniło, co przejawia się wypłaszczeniem prawa Moore'a. Czy mamy szanse skonstruować komputery dorównujące ludzkim mózgom? Jego unikalne właściwości stały się motywacją do opracowania nowej generacji tak zwanych układów neuromorficznych.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Dostępny parking niestrzeżony
Termin:
 • sob., 2022-09-17 12:00
Numer: 188
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Wykonawcy:
mgr inż.
Patrycja
Bałdyga
Opis:

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona historia badań nad promieniowaniem kosmicznym oraz wybrane metody wykrywania radioaktywności. Przewidywany jest również pokaz eksperymentu umożliwiającego wykrycie promieniowania kosmicznego.

Zapisy od 12 IX pod adresem: elzbieta.luba@wat.edu.pl
Stacjonarne
gen S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Instytut Optoelektroniki – Centrum Inżynierii Biomedycznej
Termin:
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Numer: 189
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
pokaz, wykład, wystawa
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN, we współpracy z Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie
Wykonawcy:
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
dr hab.
Aleksander
Wójtowicz
Opis:

Wykład inaugurujący wystawę poświęconą spotkaniu autorskiemu Mirona Białoszewkiego w Lublinie w kwietniu 1976 r. Piotr Sobolczyk przedstawi okoliczności i konteksty tego wydarzenia a także oprowadzi po dokumentacji wystawy.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:30
Numer: 190
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN, we współpracy z Wydział Artes Liberales UW
Wykonawcy:
dr hab.
Marek
Pąkciński
dr hab.
Aleksiej
Wasiljew
Opis:

Około 1,5 – godzinne spotkanie poświęcone będzie historii oraz problemom nawiązywania i utrzymywania dwustronnych relacji naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską w okresie 2007 – 2018, przez Stację Naukową PAN działającą (w latach 2012 – 2018) przy Ambasadzie RP w Moskwie. Będzie to dwugłos naukowców: dr hab. Marka Pąkcińskiego, ostatniego dyrektora moskiewskiej Stacji PAN, który kierował nią w latach 2015-2018 oraz dr hab. Aleksieja Wasiljewa, współpracownika Stacji PAN za kadencji prof. Mariusza Wołosa.

Dwugłos ten polegać będzie na zaprezentowaniu działań i inicjatyw podejmowanych przez Stację w dziedzinie nauk humanistycznych: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa (Marek Pąkciński) oraz historii (Aleksiej Wasiljew), a także w innych dziedzinach, w których istniała tradycja współpracy między naukowcami polskimi i rosyjskimi (pochodząca często jeszcze z okresu ZSRR): nauki medyczne, fizyka jądrowa, technika kosmiczna, ekonomia, geologia. Uwaga prelegentów będzie koncentrować się na stanie relacji polsko-rosyjskich (z perspektywy dyplomacji naukowej), interpretacjach stereotypów, różnicach poglądów, wpływie propagandy na mentalność Rosjan oraz możliwościach przeciwdziałania jej. Będzie również mowa o roli, jaką nauka odgrywała i odgrywa w społeczeństwie rosyjskim i w jego samoświadomości. Prelegenci dokonają również oceny szans na demokratyzację Rosji.

Prelekcja dwóch prowadzących będzie uzupełniana projekcją materiałów wizualnych – zdjęć z wydarzeń zorganizowanych przez Stację PAN w Moskwie w latach 2015-2018 oraz miejsc, w których te wydarzenia się odbywały (Moskwa, Petersburg).

Po dwugłosie Marka Pąkcińskiego i Aleksieja Wasiljewa przewidziana jest około półgodzinna dyskusja z udziałem publiczności.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
Termin:
 • sob., 2022-09-17 13:30
Numer: 191
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Wykonawcy:
prof.
Agnieszka
Graff
Opis:

Wojny kulturowe to głęboka – i silnie upolityczniona – polaryzacja wokół wartości: praw kobiet i mniejszości seksualnych, miejsca religii w sferze publicznej, granic wolności słowa, czy kwestii rasowej. Samo pojęcie weszło do obiegu w 1992 roku, gdy ultrakonserwatysta Patrick Buchanan ogłosił podczas konwencji Republikanów w Houston, że toczy się rozpętana przez lewicę „wojna o duszę Ameryki”. Jednak podział sięga drugiej połowy lat 70tych i trwa do dziś, dzieląc Amerykanów na dwa wrogie plemiona. Na czym polega jego istota? Jakie są jego źródła? Czy za konfliktem kulturowym kryje się jakiś inny – ekonomiczny, a może religijny? I czy wojny kulturowe stanowią zagrożenie dla demokracji?

Stacjonarne
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
sala 116, I piętro
Termin:
 • sob., 2022-09-17 17:00
Numer: 192
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Dorota
Babilas
Opis:

Wykład poświęcony tradycji świętowania jubileuszy panowania królów i królowych Zjednoczonego Królestwa. Królowa Elżbieta II obchodzi w 2022 roku 70 rocznicę wstąpienia na tron. Jest to rekordowo długie panowanie, ale dwojgu wcześniejszych władców – Jerzemu III i Wiktorii - udało się dożyć sześćdziesięciolecia panowania. Czy i w jaki sposób świętowano ich jubileusze? I co nam to mówi o brytyjskiej kulturze?

Zapisy od 12 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com. Nagranie na platformie YouTube; prywatny link zostanie udostępniony wszystkim zapisanym dzień przed wydarzeniem
Nagranie
Online
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
Numer: 193
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
dr
Agata
Kochańska
Opis:

W wykładzie chciałabym przyjrzeć się zagadnieniu uprzejmości i nieuprzejmości w komunikacji językowej, a w szczególności temu, jak używamy wybranych elementów gramatycznych dla wyrażania znaczeń związanych z uprzejmością i nieuprzejmością. Chciałabym skupić się przede wszystkim na elementach gramatycznych sygnalizujących dystans społeczny pomiędzy mówiącym a słuchaczem lub jego brak i przyjrzeć się, jak elementy sygnalizujące dystans lub jego brak używane są dla osiągnięcia różnych efektów interpersonalnych. Takie zachowania w ludzkiej komunikacji językowej chciałabym porównać do pewnych zachowań, które zaobserwować można w komunikacji psów, stawiając pytanie, czy uprzejmość/nieuprzejmość w komunikacji to rzeczywiście wyłącznie domena ludzkiej komunikacji językowej.

Zapisy od 12 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:30
Numer: 194
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Oddział Muzem
Wykonawcy:
dr
Michał
Ceglarek
Opis:

Urzekający park wokół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina ma swoją odrębną historię. Kluczowym okresem były lata 30. XX wieku – moment wzmożonej dyskusji nad wizją parku oraz powstania modernistycznego projektu autorstwa architekta Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Wykład poprowadzi dr Michał Ceglarek – kustosz, główny specjalista ds. Archiwum Naukowego Muzeum Fryderyka Chopina.

Stacjonarne
Żelazowa Wola 15
96-503 Sochaczew
Sala kinowa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 13:00
Numer: 195
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Nauk Humanistycznych
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Tadeusz
Rachwał
Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 14:00
Numer: 196
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Nauk Humanistycznych
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Agnieszka
Pantuchowicz
prof. dr hab.
David
Malcolm
Opis:

Historia przekładu jest historią interpretacji – tych trafnych, i tych kompletnie chybionych – i jako taka obfituje w pomyłki, błędy i przeinaczenia. Interpretacje stanowią kanoniczne reprezentacje dzieł powstałych w geograficznie i kulturowo odległych regionach. Tłumacze Biblii od setek lat kruszą kopie, trudząc się nad trafnym doborem metafor…

 W ramach naszego warsztatu zaproponujemy namysł nad kilkoma znakomitymi przykładami obrazującymi to, w jak oczywisty sposób każdy, nawet najbardziej banalny, przekład oparty jest na interpretacji. Przyjrzymy się różnym, niekiedy drastycznie różnym (niemniej najczęściej nadal poprawnym), sposobom przekładania polskich poetów: Leśmiana, Tuwima i Grochowiaka.

 Tłumacząc, nie sposób uniknąć interpretacji, tym samym trudno jest uniknąć pomyłek. Bywa, że dochodzi się do ściany. Jedynym, co można uczynić, jest podejmowanie starań. I czasami trzeba powiedzieć „Sorry”.

Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 15:00
Numer: 197
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Projektowania
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Michał
Jakubowicz
Opis:

Wykład koncentruje się na widmowym charakterze miast umarłych. Większość przedstawianych nekropolii straciła dawną funkcję, znaczenie i bytność w pejzażu współczesnej Polski. Niemiecka przeszłość „zamieszkujących” je obywateli, ewangelickość oraz brak opieki – zapomnienie, niechybnie wpłynęły na przyspieszony proces umierania miejsc naznaczonych śmiercią obcego, tj. dawnych niemieckich cmentarzy ewangelickich.  Podczas wykładu prezentowane będą wyniki fotograficznych wypraw do kilkunastu miast po zachodniej i północnej stronie Polski. Za pośrednictwem fotografii w różny sposób konfrontowano się z problemem nieobecności, przemianą miejsca w widmo, obecnością śmierci w miejskich parkach rozrywki i relaksu.

Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 18:00
Numer: 198
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Nauk Humanistycznych
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Mirosław
Filiciak
dr
Kuba
Piwowar
Opis:

O technologii zazwyczaj mówimy językiem postępu - nawet w narracjach łączących ją z kryzysem klimatycznym zazwyczaj występuje ona w roli nadziei ludzkości, potencjalnego dostawcy cudownych rozwiązań. W naszym wystąpieniu zaproponujemy podejście bardziej krytyczne, co nie znaczy, że mniej konstruktywne. Pokażemy relacje mediów i usług opartych na zaawansowanych technologiach z szeroko rozumianą ekologią: wyniszczający wpływ na planetę, ale i na procesy społeczne. Dekonstruując maskujące metafory i zabiegi językowe eksponujące jednostronne spojrzenie na media zastanowimy się, jak mogłyby wyglądać rozwiązania, które miałyby korzystny wpływ na środowisko naturalne, ale i na nasze środowisko komunikacyjne.

Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2022-09-18 19:00
Numer: 199
Spotkania weekendowe
Nauki matematyczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Wykonawcy:
mgr
Anna
Zalewska
Opis:

Dzielimy okrąg! Jak, czym i po co? Czego ciekawego dowiemy się, dzieląc inne figury (i jedną bryłę)? Może nie zdążymy skonstruować 65537-kąta foremnego, ale opowiemy o astronomii, origami, nieskończonych sumach, problemie trysekcji...

Warsztaty przeznaczone dla uczniów liceum i ostatnich klas szkoły podstawowej. Zapisy od 12 IX pod adresem: akademia.mini.pw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
s. 314 (III piętro)
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
Numer: 200
Spotkania weekendowe
Nauki matematyczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Wykonawcy:
mgr
Tomasz
Żynda
Opis:

W czasie zajęć pokazane zostaną przykłady "twierdzeń", które są prawdziwe dla małych liczb naturalnych, ale nie są prawdziwe w ogólności. Uzmysłowi to nam, że matematyka nie może obyć się bez dowodów.

Warsztaty przeznaczone dla uczestników od 15 lat.
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
s. 313 (III piętro)
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:00

©2022 Festiwal Nauki