Program - spotkania

Wyświetlanie 201 - 250 z 290.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 187
Spotkania weekendowe
Nauki matematyczne
dyskusja
Organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Wykonawcy:
mgr
Tomasz Łukasz
Żynda
Opis:

Uczestnicy spotkania dowiedzą się na prawdziwych przykładach, jak błędne rozumienie rachunku prawdopodobieństwa może zmienić ludzkie życie. Zapoznają się m. in. z historią Sally Clark wsadzonej do więzienia pod zarzutem morderstwa dwójki swoich dzieci w wyniku błędnych rozumowań statystycznych. Odkryją też, jak słynny matematyk, Henri Poincare, dowiedział się, ważąc tylko swoje bochenki chleba, że piekarz sprzedaje innym klientom bochenki chleba ważące mniej niż masa nominalna, mimo że średnia masa bochenków Poincarego była prawidłowa.

Zajęcia przeznaczone dla uczestników od 15 lat.
Online
Termin:
 • sob., 2021-09-18 11:00
Numer: 188
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
prof.
Alina
Kuryłowicz
Opis:

Mitochondria to fabryki energii w naszych komórkach. Gdy działają sprawnie – bilans energetyczny organizmu jest prawidłowy, gdy jednak się zbuntują – nie jesteśmy w stanie pozbyć się nadwyżki energetycznej, a stąd już tylko jeden krok do otyłości. Podczas wykładu opowiem, jak dochodzi do „buntu” mitochondriów i czy można temu zapobiec.

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 17:00
Numer: 189
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
mgr
Agnieszka
Kamińska
Opis:

Naprawa uszkodzeń układu nerwowego stanowi spore wyzwanie dla medycyny regeneracyjnej. Szczególny problem stanowi efektywne odtworzenie tkanki nerwowej oraz glejowej, które budują nerw. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie komórek macierzystych. Podczas wykładu zostaną przedstawione grupy komórek macierzystych badane pod tym kątem: Neuralne Komórki Macierzyste, Embrionalne Komórki Macierzyste, indukowane Pluripotencjalne Komórki Macierzyste oraz Mezenchymalne Komórki Stromalne.

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 13:00
Numer: 190
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
prof.
Katarzyna
Kaczyńska
Opis:

Jakie elementy układu oddechowego ulegają starzeniu, jakie jego schorzenia są związane z wiekiem senioralnym, jakie czynniki przyśpieszają starzenie co można zrobić, żeby zadbać o swój układ oddechowy

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 14:00
Numer: 191
Spotkania weekendowe
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
prof.
Monika
Słupecka-Ziemilska
Opis:

Czym jest programowanie rozwojowe i jaki ma wpływ na ryzyko chorób metabolicznych w dorosłym życiu?

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 15:00
Numer: 192
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
mgr
Klaudia
Kiel
Opis:

Wirusy onkolityczne infekują tylko komórki nowotworowe. Podczas infekcji niewidzialne przez nasz organizm komórki stają się rozpoznawalne. Wydzielają liczne pęcherzyki – egzosomy. W egzosomach niesiona jest informacja dla układu odpornościowego, która może pobudzić go do walki z nowotworem

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 16:00
Numer: 193
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Marta
Obara-Michlewska
Opis:

Na wykładzie przedstawione zostaną rodzaje mysich i szczurzych modeli, stosowanych do badań naukowych nad mechanizmami otyłości. Wykład przybliży w jaki sposób gryzonie mogą pomóc w zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw otyłości, a także w projektowaniu skutecznych terapii.

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 18:00
Numer: 194
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawcy:
prof.
Dorota
Sulejczak
Opis:

Budowa, rozmieszczenie i rola różnego rodzaju gruczołów potowych w życiu człowieka.

Stacjonarne
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala nr D-204
Termin:
 • sob., 2021-09-18 12:00
Numer: 195
Spotkania weekendowe
Nauki prawne
wykład
Organizator: Centrum Nauk Sądowych UW Instytut Genetyki i Biotechnologii, we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Michał
Koper
Opis:

Techniki biologii molekularnej umożliwiające poznanie sekwencji DNA są niezwykle przydatne w kryminalistyce. Pozwalają m. in. na wytypowanie płci, czy przynależności do rasy osób, od których pochodzą badane ślady biologiczne. Jednak dokładna identyfikacja poszczególnych osób możliwa jest dopiero po porównaniu materiału z miejsca zdarzenia z DNA pobranym np. od potencjalnego sprawcy. W celu zawężenia poszukiwań cenną informacją jest oczywiście jego wiek biologiczny. W tym pomocna jest epigenetyka, czyli nauka zajmująca się regulacją wyrażania informacji genetycznej, nie zależną od bezpośredniej sekwencji DNA. W wykładzie przybliżone zostaną podstawy mechanizmów epigenetycznych oraz omówione będzie, jak można wykorzystać wiedzę o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do określania wieku ludzi.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 17:00
Numer: 196
Spotkania weekendowe
Nauki prawne
wykład
Organizator: Centrum Nauk Sądowych UW Pracownia Psychologii Sądowe, we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Jerzy
Wojciechowski
Opis:

Biorąc udział w przestępstwie, sprawca zdobywa informacje dotyczące m.in. jego przebiegu, użytych narzędzi, czy też charakterystyki miejsca, gdzie zostało ono popełnione. Można powiedzieć, że te informacje stanowią wiedzę charakterystyczną dla sprawcy („wiedzę winnego”) i odróżniają go od innych osób („niewinnych”). Już w latach 50. XX wieku wybitny psychofizjolog David Lykken pokazał, że analizując reakcje fizjologiczne, można odróżniać osoby, które brały udział w przestępstwie od osób niewinnych. Od tego czasu badania wykrywania skrywanych informacji kontynuowane są z wykorzystaniem różnej aparatury – m.in. EEG, ale i zwykłego smartfona. W czasie spotkania przybliżę najważniejsze informacje na temat wykrywania skrywanych informacji oraz  skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu. Przedstawię również najnowsze wyniki i kierunki badań.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-18 15:30
Numer: 197
Spotkania weekendowe
Nauki prawne
wykład
Organizator: Centrum Nauk Sądowych UW Wydział Chemii UW , we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Michał
Dobrowolski
mgr
Kacper
Choromański
Opis:

Miejsce zbrodni - to właśnie tam śledczy poszukują śladów mogących odpowiedzieć na pytanie, co się tak naprawdę stało? Jak plamy krwi mogą przyczynić się do rozwiązania sprawy? Jakie metody stosują śledczy na miejscu, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe? Na te oraz na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie tego pokazu. Oprócz omówienia podstaw problematyki kryminalistycznego badania śladów krwawych będą przeprowadzone pokazy ujawniania tego typu plam na miejsce zdarzenia.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-18 17:00
Numer: 198
Spotkania weekendowe
Nauki prawne
wykład
Organizator: Centrum Nauk Sądowych UW Wydział Chemii UW, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW , we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Ewa
Bulska
dr hab.
Barbara
Wagner
prof. dr hab.
Tadeusz
Tomaszewski
Opis:

W czasie wykładu przedstawione zostaną badania, jakim w latach 2020-2021 poddano rękopisy Fryderyka Chopina zgromadzone w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Badania te miały charakter kryminalistyczny, zaś w ich ramach skoncentrowano się na analizie pismoznawczej pisma ręcznego kompozytora, badaniach kryminalistyczno-technicznych dokumentów zawierających rękopisy w celu ewentualnego ujawnienia ich fałszerstwa  oraz badaniach z zakresu chemii sądowej,  dotyczących jednego z dokumentów, w którym ujawniono przerobienia występujące w zapisach i podpisie przypisywanym F. Chopinowi. W czasie wykładu zostaną przedstawione najważniejsze wyniki tych badań, połączone z prezentacją ilustracji pokazujących badane rękopisy i cechy uwzględnione w badaniach.   

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-18 18:00
Numer: 199
Spotkania weekendowe
Nauki prawne
wykład
Organizator: Centrum Nauk Sądowych UW Wydział Biologii UW, we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Robert
Mysłajek
Opis:

Przestępstwa przeciwko dzikim zwierzętom mają bardzo różnych charakter. Najczęściej związane są z kłusownictwem, nielegalnym przetrzymywaniem, przemytem żywych zwierząt lub wykonanych z nich produktów. Wśród ważnych metod dostarczających materiałów dowodowych w sprawach tego typu znajdują się analizy DNA. Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się, jaki materiał biologicznych może posłużyć do izolacji DNA, w jaki sposób można go pobierać i zabezpieczać, a także jakie markery genetyczne wykorzystuje się w identyfikacji gatunków i osobników.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 15:30
Numer: 200
Spotkania weekendowe
Nauki prawne
wykład
Organizator: Centrum Nauk Sądowych UWInstytut Genetyki i Biotechnologii, we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Katarzyna
Tońska
Opis:

Profilowanie genetyczne jest rutynową metodą wykorzystywaną w sprawach kryminalnych, w których na miejscu przestępstwa pozostawione zostały ślady biologiczne. Dzięki niemu, w zasadzie, ze 100% pewnością można ustalić, do kogo taki ślad należy. Czasem jednak sprawy się komplikują, na przykład wtedy, gdy podejrzanym o popełnienie przestępstwa jest ktoś, kto ma brata bliźniaka lub bliźniaczą siostrę.  Bliźnięta jednojajowe pochodzą przecież z jednej zapłodnionej komórki jajowej. Czy to oznacza, że nie da się ich rozróżnić, badając DNA? 

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Numer: 201
Spotkania weekendowe
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
Opis:

Konsumenci często nie są świadomi, jak wiele bakterii, drożdży czy pleśni uczestniczy w kształtowaniu cech sensorycznych spożywanej przez nich żywności. Częściej postrzegają drobnoustroje jako przyczynę jej psucia się. W przygotowanym materiale postaram się przybliżyć Państwu zarówno tę korzystną mikroflorę, jak i tę niepożądaną w żywności. Przypomnimy sobie też kilka podstawowych zasad postępowania z żywnością, które pomogą zachować jej dobrą jakość (w granicach rozsądku, oczywiście).

Online
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Numer: 202
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Wydział Socjologii UW
Wykonawcy:
mgr
Małgorzata
Maryl-Wójcik
Opis:

Według przewidywań demograficznych w 2050 roku prawie 25% społeczeństwa będzie miało 60 i więcej lat. Nie tylko to ulegnie zmianie. Zdecydowanie więcej osób starszych będzie prowadziło – z wyboru życiowego – jednoosobowe gospodarstwa domowe. Fakt ten może stanowić wyzwanie w kontekście działań opiekuńczych i zdrowotnych. Rozwiązaniem, które pozwala pozostać aktywnym społecznie w bezpiecznym, znanym otoczeniu jest tzw. cohousing. Z powodzeniem istnieje w krajach Zachodu, w Polsce pomysł ten jest wciąż jednak mało znany. Czy miasta o nim wiedzą? Jak powinno wyglądać dobrze przygotowane miejsce mieszkania seniorów? Czy w Polsce istnieją dobre praktyki mieszkalnictwa senioralnego? A może możemy coś podpatrzeć i… skopiować?

Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
Wykład w sali numer 18 (parter budynku).
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 10:00
Numer: 203
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
dyskusja, film
Organizator: Wydział Socjologii UW
Wykonawcy:
dr
Barbara
Bossak-Herbst
Opis:

Film etnograficzny „450 KILO MARZEŃ” pozwala zajrzeć w kulisy miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. Pokryty graffiti mur między Ursynowem i Mokotowem skrywa nie tylko hipodrom, ale także rozległy całoroczny ośrodek mieszkalno-treningowy. Tory Wyścigów Konnych w okresie PRL-u funkcjonowały jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje  odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po '89, rytm życia wyznacza tu trening koni. 
Jesienią właściciele przywożą na Służewiec młode konie zwane roczniakami. W dwóch stajniach widz poznaje nowe konie - Diego i Prio.  Na poziomie mikrosocjologicznym dokument opowiada o codziennej pracy, marzeniach oraz troskach ludzi związanych z dwiema stajniami. Pozwala przyjrzeć się relacjom międzyludzkim i międzygatunkowym oraz celom i wartościom, które organizują życie za służewieckim murem. Na poziomie makrosocjologicznym ukazuje historię społeczną Toru Służewiec.  
Dokument jest przykładem filmowej etnografii (Jay Ruby, 1975). Zdjęcie były realizowane przez rok, w ramach większego projektu badawczego z zakresu nauk społecznych, na podstawie którego powstała także książka „Warszawska enklawa. Świat wyścigów konnych na Służewcu” (Oficyna Naukowa, 2020). 

Film w języku polskim z angielskimi z napisami.
Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
Pokaz filmu i dyskusja w sali nr 18 (parter budynku).
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 16:00
Numer: 204
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Wydział Socjologii UW
Wykonawcy:
Małgorzata
Maryl-Wójcik
Opis:

W powszechnym rozumieniu internet jest miejscem egalitarnym. Każdy ma możliwość wejścia, wyjścia, tworzenia, bycia, komunikowania.Tak przynajmniej sieć jest przedstawiana.
Tymczasem osoby dotknięte przez wykluczenie cyfrowe pozostają na marginesie tego, co większość stechnicyzowanego, nowoczesnego świata uważa za ważne i aktualne. Wśród grup wykluczonych cyfrowo znajdują się również seniorzy. Większość z nich z dużą ostrożnością podchodzi do korzystania z mediów społecznościowych. Są jednak tacy, którzy czują się w nich wyjątkowo swobodnie. O nich będzie ta opowieść. Seniorach fashionistach, blogerach, influencerach, trendsetterach. I tych, którzy (przynajmniej częściowo) mogą stać za ich sukcesem.

Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
Spotkanie w sali nr 18 (na parterze budynku)
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 12:00
Numer: 205
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Wydział Socjologii UW
Wykonawcy:
dr
Maja
Sawicka
Opis:

W sferze stosunków zawodowych i relacji pomiędzy kierownikami i ich podwładnymi można zaobserwować niepewność dotyczącą wzajemnych zobowiązań, uprawnień i statusu komunikujących się osób. Ta niepewność wynika z intensywnych przemian społecznych zachodzących w Polsce od momentu transformacji ustrojowej i towarzyszących im zmian kulturowych – rozbijania starych i pojawiania się nowych znaczeń, wartości i wyobrażeń o pożądanym kształcie relacji między ludźmi.

W przypadku sfery pracy istotną rolę w tym procesie odgrywają, z jednej strony, utrwalone nawyki i wyobrażenia o stosunku pracy wywodzące się jeszcze z kultury folwarcznej oraz organizacji pracy w okresie PRL-u, a z drugiej – współczesne dyskursy menedżerskie. W tak skomplikowanej sytuacji zarządzanie emocjami pracowników staje się kluczowym narzędziem, które kierownicy wykorzystują, by uporządkować relacje z podwładnymi i kontrolować przebieg codziennych relacji w miejscu pracy.

Podczas wykładu, w oparciu o wywiady grupowe przeprowadzone z kierownikami w polskich organizacjach (prywatnych firmach i urzędach), opowiem o tym, jak wykorzystują oni emocje w zarządzaniu. Zastanowię się również, z czego wynika konieczność odwoływania się do emocji w procesie zarządzania zespołem.

Nagranie
Termin:
 • sob., 2021-09-18 12:00
Numer: 206
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Wydział Socjologii UW
Wykonawcy:
dr
Jakub Bazyli
Motrenko
Opis:

Dla laika nauka to pasmo sukcesów, droga ciągłego postępu prowadzącego od odkrycia do odkrycia czy od jednej błyskotliwej tezy do drugiej. Gdy przyjrzymy się jednak codziennym praktykom badaczy, to otrzymamy obraz znacznie bardziej złożony. Nauka jest miejscem intensywnych interakcji, często także kontrowersji i polemik oraz poszukiwania chwiejnego konsensusu. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w wypadku humanistyki, szczególnie w momencie, gdy jej przedstawiciele stawiają pytania o fundamenty, które z natury rzeczy pozostają kwestią sporną i nierozstrzygalną raz na zawsze. Redakcje czasopism naukowych muszą godzić sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, dopuszczać do publikacji jedynie artykuły dobrze uzasadnione i osadzone w dotychczasowej wiedzy i interpretacjach. Z drugiej strony, powinny przynosić odważne tezy i nowe perspektywy, przekraczające dominujące sposoby myślenia. W trakcie spotkania przyjrzymy się procesowi redakcyjnemu, szczególnie omawiając recenzowanie tekstów przez specjalistów z danej dziedziny nauki (tzw. peer review). Zastanowimy się nad różnymi modelami recenzowania i ich ograniczeniami. Ponadto pokażemy, w jaki sposób publikacje w czasopismach budują prestiż autorów oraz jakie strategie stosują czasopisma, aby budować swoją pozycję na rynku wydawniczym.

Online
Termin:
 • sob., 2021-09-18 16:00
Numer: 207
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
wycieczka naukowa
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska SGGW, we współpracy z Centrum Wodne SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Tomasz
Stańczyk
Opis:

Wycieczka po ogrodzie Centrum Wodnego SGGW nazywanym też "Parkiem Wodnym" umożliwi zapoznanie się z terenem, gdzie na co dzień prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dla studentów. W parku zobaczymy terenowy model rzeki i jej zlewni w obszarze wyżynnym i nizinnym. Podążając wzdłuż biegu rzeki, odwiedzimy zróżnicowane siedliskowo ekosystemy wód stojących i zajrzymy do wnętrza zbiornika wodnego przez panoramiczną szybę umieszczoną w suchym doku. Poznamy budowle hydrotechniczne służące do sterowania przepływem wody. Zapoznamy się z wyposażeniem stacji meteorologicznej monitorującej jakość i wybrane parametry fizyczne powietrza atmosferycznego. Obejrzymy z bliska modele zielonych dachów, umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i przeciwdziałanie zjawisku "miejskiej wyspy ciepła".

Wycieczka pod gołym niebem - prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych. Limit miejsc: 30 osób. Zapisy: tomasz_stanczyk@sggw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Ciszewskiego 6
02-766 Warszawa
Zbiórka przed wejściem do budynku Centrum Wodnego SGGW od strony ul. Ciszewskiego.
Termin:
 • sob., 2021-09-18 12:00
Numer: 208
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
wycieczka naukowa
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska SGGW, we współpracy z Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Beata
Fortuna-Antoszkiewicz
dr hab. inż.
Jan
Łukaszkiewicz
Opis:

Parki są ważną częścią struktury miast - ich walory przyrodnicze mają znaczący wpływ na jakość środowiska miejskiego. Bez wątpienia ład, piękno i harmonia przestrzeni parków pozytywnie oddziałują na kształtowanie się postaw społecznych. Mając to na uwadze, architekci krajobrazu - naukowcy i praktycy z Katedry Architektury Krajobrazu z warszawskiej SGGW - w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki - zamierzają podzielić się z uczestnikami wycieczki swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu kształtowania przestrzeni parkowych w miastach. Podczas spaceru po Parku Ujazdowskim w Warszawie prowadzący postarają się wyjaśnić, na czym polega istota parku miejskiego oraz jakie są jego funkcje - te tradycyjne oraz współczesne. Spotkanie terenowe sprzyjać będzie zaprezentowaniu podstawowych elementów programu parku, a na widocznych przykładach omówione zostaną zasady kompozycji przestrzennej. Poruszone będą zagadnienia z zakresu kształtowania scenerii i widoków, wnętrz parkowych i układów roślinnych, uzyskiwania określonych nastrojów, co sprzyja tworzeniu lokalnej tożsamości miejsca. Bez wątpienia głównym tworzywem kompozycyjnym parku jest roślinność, a zwłaszcza dorodny drzewostan. Piękne drzewa decydują w dużym stopniu o atrakcyjności miejskich parków i ogrodów, które umożliwiają efektywny wypoczynek mieszkańców miast. Ponieważ każde dzieło ogrodowe uzyskuje pełne efekty plastyczne i użytkowe dopiero po upływie wielu lat (specyfika rozwoju roślinności), szczególna uwaga zostanie poświęcona właśnie temu zagadnieniu, a to w celu ukazania parku – w odróżnieniu od dzieł architektury - jako delikatnego i dynamicznego organizmu zmieniającego się w czasie.

wycieczka pod gołym niebem - prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych
Stacjonarne
Aleje Ujazdowskie
00-467 Warszawa
Miejsce zbiórki - wejście główne do Parku Ujazdowskiego od strony Al. Ujazdowskich - przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego
Termin:
 • sob., 2021-09-25 12:00
Numer: 209
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Wydział Biologii UW
Wykonawcy:
dr
Monika
Mętrak
Opis:

Olejowiec gwinejski, popularnie zwany plamą olejową, to najbardziej wydajna spośród wszystkich wykorzystywanych obecnie roślin oleistych. Niestety może być uprawiany wyłącznie na terenach wokół równika, czyli tam, gdzie występują pierwotne lasy deszczowe. Dowiedz się, czy możemy pozyskiwać olej, ograniczając przy tym wylesianie, oraz czy nasze wybory konsumenckie mają znaczenie.

Online
Meeting ID: 750 1172 1153 Passcode: zz1DR1
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:00
Numer: 210
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Wydział Biologii UW
Wykonawcy:
Pan(i)
Arthropoda
UW
mgr
Igor
Siedlecki
Marta
Golańska
Opis:

Jak wygląda i działa owadzi mózg? Jakie organizmy żyją w jelitach much, mrówek, mszyc i chrząszczy? Czy trzmiele uczą się przez podglądanie sióstr? Dlaczego normalnie agresywne mrówki stają się nagle potulne jak baranki? Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę decyduje o tym, jak zachowa się dany owad, czy jest to raczej jego układ nerwowy, czy raczej są to sterujące nim symbionty? Zapraszamy na wykład, w którym Marta Golańska - specjalistka od owadzich głów, oraz Igor Siedlecki - specjalista od owadzich symbiontów, spróbują przekonać się nawzajem, że to właśnie w ich specjalizacji kryje się recepta na owadzi behawior.

Online
Termin:
 • ndz., 2021-09-26 11:00
Numer: 211
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Ogród Botaniczny UW
Wykonawcy:
mgr
Anna
Albin
Opis:

Rośliny towarzyszą nam każdego dnia jako pożywienie, ubiór, leki, ozdoby. Jednak w złych rękach mogą się stać niebezpiecznym narzędziem zbrodni. Zapraszamy odważnych na kryminalny spacer z roślinami w roli głównej, a wśród nich: trucizny, narzędzia tortur, obiekty fascynacji, oszuści i ofiary przemytu.

 

Uczestnicy w wieku 13+ Zapisy od 13.09 na adres mailowy: wycieczki@biol.uw.edu.pl
Stacjonarne
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
Zbiórka przy kasie od strony obserwatorium.
Termin:
 • sob., 2021-09-25 15:00
 • sob., 2021-09-25 17:00
Numer: 212
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Kampinoski Park Narodowy
Wykonawcy:
dr inż.
Adam
Olszewski
Opis:

Nazwa nietoperz nasuwa różne skojarzenia. Zastosowanie przedrostka "nie" w nazwie zwierzęcia zazwyczaj kojarzy się negatywnie. Dodatkowo, jeśli mamy do czynienia ze zwierzęciem o nocnym trybie życia, to nieszczęście gotowe. Stąd w różnych wierzeniach, legendach i bajkach nietoperze symbolizują rzeczy złe i obrzydliwe. A prawda jest zupełnie inna. To miłe i pożyteczne ssaki, które mimo posiadania futerka potrafią aktywnie latać, ba nawet bez używania wzroku - za pomocą echolokacji. Śpią niemal pół życia, które może trwać nawet 40 lat.

Podczas tego spotkania (z maks. 2 km trasą w lesie) opowiemy między innymi o tym, jak wygląda kalendarz zajęć nietoperzy, czym się żywią oraz gdzie i jak śpią. A przede wszystkim pokażemy, w jaki sposób można pomóc tym wyjątkowym zwierzętom.

Ze względu na charakter spotkania  maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

Zapisy od 13 IX: aolszewski@kampinoski-pn.gov.pl prosimy wpisać "FN2021_spacer25IX"
Miejsce zbiórki: Kolonia-Sieraków 52°19'05.1"N 20°47'49.9"E (52.318079, 20.797196)
Termin:
 • sob., 2021-09-25 09:30
Numer: 213
Spotkania weekendowe
Nauki ekonomiczne
warsztat
Organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
prof.
Tadeusz
Baczko
Opis:

 Swoje działania w ich identyfikacji, promocji, wsparciu i rozwoju przedstawią stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje prywatne i publiczne. Poznamy źródła inspiracji, osiągnięcia i potrzeby laureatów konkursów. Specjalna sesja poświęcona będzie możliwościom wykorzystania innowacyjnych modeli biznesowych i cyfryzacji do wspierania rozwoju talentów z uwzględnieniem również warunków pandemii. 

 

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Okrągłego Stołu Nr 162, I piętro
Termin:
 • sob., 2021-09-25 12:00
Numer: 214
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Piotr
Wróbel
Opis:

Technologie oparte na świetle wywierają coraz większy wpływ na nasze życie, zapewniając szybki przepływ informacji, budowę autonomicznych pojazdów, czy zaawansowane metody leczenia. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony własnościom i zastosowaniom światła w układach stanowiących niezastąpione narzędzia nowoczesnej medycyny i biologii. Omówimy sobie trendy i wyzwania w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz jak fotonika wspomagana nanotechnologiami odpowiada na te wyzwania, umożliwiając tworzenie urządzeń codziennego użytku dla spersonalizowanej diagnostyki  oraz ochrony przed patogenami i zanieczyszczeniem środowiska.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 215
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Bogumiła
Świeżewska
Opis:

Czy Wszechświat kiedyś wrzał? Spróbujemy zrozumieć jak mogłoby to wyglądać i czemu miałoby się wydarzyć. Opowiem też jak możemy się tego dowiedzieć i jaki to ma związek z falami grawitacyjnymi.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 216
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Szymon P.
Malinowski
Opis:

W latach 2021-2022 systematycznie publikowane będą kolejne dokumenty VI Raportu IPCC o zmianie klimatu (6th IPCC Assesment Report, https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/). Pierwszym dokumentem jest raport I Grupy Roboczej podsumowujący stan wiedzy naukowej (Physical Science Basis, https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/), przygotowywany przez ponad 230 autorów, naukowców z całego świata. Co nowego w tej części? O tym opowiem w trakcie wykładu.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:30
Numer: 217
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Rafał
Demkowicz-Dobrzański
Opis:

Opis świata według mechaniki kwantowej dopuszcza istnienie ogromnego bogactwa stanów, których próżno szukać w świecie codziennym. Dlaczego nie spotykamy na ulicy jednocześnie żywych i martwych kotów Schroedingera? Dlaczego nie znajdujemy się w wielu miejscach jednocześnie? Kluczem do zrozumienia tego zgrzytu poznawczego jest zjawisko dekoherencji!

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:30
Numer: 218
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Krzysztof
Markowicz, prof. UW
Opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem mgły - głównie mgły radiacyjnej, podstaw fizycznych jej powstania, rozwoju oraz zaniku. Pokazany będzie wpływ zmian klimatu na mgły nad Polską. Przedstawione zostaną wyniki pokazujące jak w ostatnich dekadach zmienia się liczba dni z mgłą i związek tych zmian ze stopniem zanieczyszczenia powietrza. Pokazane zostaną również wyniki badań nad strukturą mikrofizyczną mgieł nad Polską prowadzonych w Instytutu Geofizyki UW.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 13:00
Numer: 219
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Giovanni
Moreno
Opis:

Fantastyka naukowa wyróżnia się wśród innych gatunków literackich tym, że jest ona dwuskładnikową miksturą tradycyjnie przeciwbiegunowych dziedzin - literatury i nauki - skąd wynika, że dobry pisarz, tak jak i dobry krytyk, powinien znać się na nauce; w dziełach Lema te dwie składowe są obecne na najwyższym poziomie i ponadto towarzyszy im nietrywialny trzeci składnik - filozofia. Moja osobliwa sytuacja włoskiego wykładowcy matematyki w Polsce - który jest obecnie zajęty pierwszym przekładaniem ,,Smoków Prawdopodobieństwa" na język włoski bezpośredniego z polskiego - pozwala na pokazywanie niektórych sympatycznych i nieoczekiwanych elementów naukowych, językowych i filozoficznych, jakie można znaleźć w dziełach Lema.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 13:00
Numer: 220
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Piotr
Wasylczuk, prof. UW
Opis:

W kilku opowiadaniach Stanisława Lema pojawia się wątek mikrorobotów. Opowiem krótko, jakie są wyzwania stojące przed robotyką w małej skali i jak próbujemy się z nimi zmierzyć w mojej grupie na Wydziale Fizyki UW, gdzie od kilku lat projektujemy i budujemy napędzane i sterowane światłem miniaturowe mechanizmy.

Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2021-09-25 14:30
Numer: 221
Spotkania weekendowe
film
Organizator: Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Marek
Godlewski
Opis:

Gwałtowny wzrost ludności Ziemi i powszechna industrializacja niestety zagrażają dalszemu postępowi. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy rozwój naszej cywilizacji będzie przede wszystkim brak dostępnych źródeł energii, w tym głównie energii elektrycznej. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to czarny scenariusz przewiduje konieczność podwojenia produkcji tej energii do roku 2050.

 

W chwili obecnej większość tej energii wytwarzana jest z nieodnawialnych źródeł – elektrownie węglowe (spalany jest węgiel kamienny lub brunatny), generatory gazowe i na ropę. Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz postępujące skażenie środowiska naturalnego wzrastające ustawicznie, jeśli nie zmienimy obecnego profilu energetyki. Niestety wzrost ilości gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza nieodwracalne zmiany klimatyczne! Skażenie środowiska skutkuje dużą dynamiką wzrostu zachorowań na nowotwory. Obie zmiany zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu ludzkości na Ziemi.

 

W referacie omówię rosnącą rolę „zielonej energetyki” (w tym fotowoltaiki) i wagę działań proekologicznych. Omówione będą prowadzone w Instytucie Fizyki PAN prace w dziedzinie fotowoltaiki. Opracowaliśmy innowacyjną technologię nanostruktur tlenkowych do zastosowań w przemyśle fotowoltaicznym. Struktury takie mogą być stosowane jako trójwymiarowe przezroczyste elektrody i warstwy antyrefleksyjne. Zaproponowaliśmy także uproszczoną architekturę ogniw fotowoltaicznych różnych generacji.    

Online
informacje o dostępie do spotkania będą podane na stronie www.ifpan.edu.pl w aktualnościach
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 222
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Wykonawcy:
dr
Wojciech
Krzemień
dr
Konrad
Klimaszewski
Opis:

Metody sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego (ang. machine learning ML) pojawiają się w bardzo wielu dziedzinach życia. Stykamy się z nimi każdego dnia poczynając od algorytmów stosowanych w  popularnych sieciach społecznościowych przez obsługiwanych głosowo asystentów na samochodach autonomicznych kończąc. Nie jest  zaskakującym, że metody te są używane w wielu innych dziedzinach, w których istotne jest rozwiązywanie złożonych problemów np. w  zastosowaniach medycznych oraz badaniach naukowych.

Metody uczenia maszynowego stosujemy w badaniach prowadzonych w  projekcie Jagiellonian PET. Naszym celem jest opracowanie  nowatorskiego skanera pozytonowej tomografii emisyjnej PET, który  pozwala na jednoczesne obrazowanie całego ciała pacjenta będąc tańszym  w produkcji od obecnych rozwiązań konwencjonalnych. Tomograf taki  pozwoli na bardziej precyzyjne diagnozowanie nowotworów między innymi  przez wykorzystanie nowych technik obrazowania. Algorytmy uczenie maszynowego mogą znaleźć zastosowanie  na różnych  etapach przetwarzania danych zebranych skanerem takich jak wstępna  analizy sygnałów, rozwiązywania problemu zakłóceń  czy wyszukiwania  anomalii w obrazach tomograficznych.

W trakcie prezentacji opowiemy o zasadach działania wybranych algorytmów ML korzystając z interaktywnych przykładów. Krótko omówimy  w jakich dziedzinach są one powszechnie stosowane. Następnie  przybliżymy ideę tomografii PET. W trzeciej części prezentacji   przedstawimy jak metody uczenia maszynowego mogą wspomagać rozwój nowych technik obrazowania. Przedyskutujemy przykładowe problemy napotykane w obrazowaniu PET oraz  pokażemy jaki zysk można osiągnąć stosując uczenie maszynowe, kontrastując je z podejściem klasycznym.

Nagranie
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 223
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
dr
Tomasz
Jędrzejewski
Opis:

Często słyszy się stwierdzenia, że pisanie dobrych tekstów to sztuka, a z duszą artysty trzeba się urodzić. Zapewne: pisanie to sztuka, ale można się jej nauczyć. Dobre i ciekawe pisanie wiąże się z odpowiednim przygotowaniem warsztatu, a niekiedy także opanowaniem sztuczek retorycznych i językowych. Dobre i ciekawe pisanie polega również na unikaniu błędów w zakresie kompozycji i stylu. Warto też wiedzieć, jakie słowa i zdania przyciągają uwagę czytelnika i co sprawia, że komuś chce się (lub nie) czytać felieton, esej czy recenzję. Celem wykładu jest dostarczenie słuchaczkom i słuchaczom wskazówek i przestróg. Wykład będzie trwał około 50 minut, po czym pozostanie 20 minut na pytania oraz dyskusję.

Spotkanie przeznaczone jest dla licealistów, zwłaszcza z klas maturalnych.
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-333 Warszawa
Instytut Filologii Klasycznej, s. 6
Termin:
 • ndz., 2021-09-26 14:00
Numer: 224
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Bąbel
dr
Agata
Grabowska-Kuniczuk
Opis:

Porównanie trzech wydań młodzieńczej powieści Elizy Orzeszkowej Pan Graba, które ukazały się za życia autorki (pierwodruk prasowy 1869-1870, pierwsze i drugie wydanie książkowe: 1872, 1884) oraz zachowanego fragmentu rękopisu (1868-1869), ukazuje warsztat początkującej pisarki – jej pracę nad przygotowaniem tekstu i doskonaleniem stylu, a także wpływ redaktorów i zecerów na ostateczną postać utworu. Poprawki na autografie są świadectwem zmian dokonywanych przez samą Orzeszkową (także o charakterze autocenzury), co potwierdza jej korespondencja. Analiza różnic między kolejnymi wydaniami na przestrzeni zaledwie 14 lat pokazuje też ingerencje kolejnych redakcji, które nierzadko modyfikują cechy języka autorki, zmieniają układ fabuły, sens poszczególnych fragmentów czy ocenę postaci, a także zacierają odwołania do bardzo konkretnych elementów dziewiętnastowiecznej rzeczywistości, przywoływanych w świecie fikcyjnym, i czynią je niezrozumiałymi dla następnych pokoleń czytelników.

W czasie spotkania będzie można zapoznać się z niektórymi tajnikami warsztatu pisarskiego młodej Orzeszkowej, zastanowić nad granicami wpływu redaktora i/lub zecera na tekst utworu oraz poznać przykłady zapomnianych realiów, utrwalonych w powieści.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala im. Adama Mickiewicza nr 144, piętro pierwsze
Termin:
 • sob., 2021-09-25 13:00
Numer: 225
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN, we współpracy z Fundacja Archiwum Kobiet
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Nadana-Sokołowska
Opis:

Tematem spotkania weekendowego będzie omówienie charakteru i wybranych wątków wczesnej twórczości Zofii Nałkowskiej w kontekście twórczości George Sand, zwłaszcza jej powieści Lelia (1833, przeredagowana, druga wersja, z którą zapoznała się Nałkowska – 1839). Wątek lektury Sand pojawia się w drugim tomie dziennika Nałkowskiej; temat Lelii wypływa już w pierwszym dziennikowym wpisie i powraca kilkakrotnie. Pokażę, że choć Nałkowska odnosi się w swoich uwagach przede wszystkim do poetyki Lelii, dostrzegając – krytycznie –  pewne podobieństwa ze swoją wczesną twórczością, a także z poetyką Poganki Żmichowskiej, i czyniąc z Lelii pewien – negatywny – punkt odbicia ku mającej powstawać w następnych miesiącach Narcyzie, problematyka jej wczesnych powieści posiada w rzeczywistości zaskakujące punkty styczne z Lelią i innymi powieściami Sand, które być może Nałkowska poznała nieco wcześniej (zwłaszcza Isidorą, 1845). Jest to przede wszystkim wątek poszukiwania pełni kobiecej egzystencji poza tradycyjnymi rolami przypisanymi kobietom i poczucie alienacji kobiety niezwykłej – intelektualistki/artystki/reprezentantki trzeciej płci – w obowiązujących formach relacji kobiet i mężczyzn. Zarówno Lelia, jak na przykład Janka z Kobiet, odmawiają wejścia w przewidziane dla kobiety role: kochanki, narzeczonej/żony lub kurtyzany, sprawiając wrażenie kobiet dążących do zajęcia pozycji dominującej czy narcystycznej, co jednak jest mylące w zestawieniu z ich prawdziwymi motywacjami, którymi są potrzeba niezależności i uchronienie się od zajęcia pozycji ofiary; obie bohaterki problematyzują swoje poszukiwania dogodnej dla siebie (ale być może nieistniejącej) pozycji; dużą rolę w dojrzewaniu ich ostatecznych życiowych decyzji odgrywa także spotkanie z kobiecymi sobowtórami zajmującymi pozycję – na pozór najbardziej niezależną w ich własnym rozumieniu – kurtyzan. Swoiste bycie tych bohaterek ponad płcią i pragnienie tanatyczne znajduje tu ujście w podobnych, naznaczonych tragicznym niespełnieniem i brakiem wyborach – bliskich samobójstwu – intelektualistki/artystki. Spróbuję rozważyć to ciekawe podobieństwo w kontekście nawiązywania do podobnych tradycji literackich (bohaterka gotycka) i ideowych (saint-simonizm i socjalizm utopijny). Zastanowię się także, czy w świetle wyznania Nałkowskiej o dużym znaczeniu Sand na wczesnym etapie jej życia intelektualnego, można powiązać postawę Sand z ideą pełni kobiecego życia u wczesnej Nałkowskiej.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala im. Adama Mickiewicza 144, piętro pierwsze
Termin:
 • sob., 2021-09-25 14:00
Numer: 226
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja
Organizator: Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
doktorant
Paulina
Stanik
Opis:

Spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu fenomenu obecności nepalskich żołnierzy w Armii Brytyjskiej. Zwerbowani po raz pierwszy w 1815 roku, Nepalczycy służą Brytyjczykom nieprzerwanie aż do dziś, choć poza Wielką Brytanią i pasjonatami wojskowości niewielu wie o ich istnieniu. Bronili interesów imperium w Azji Południowej, walczyli w dwóch wojnach światowych, w misjach pokojowych na całym świecie. Dzięki obecności na europejskich frontach ich legenda dotarła na Zachód. Podsumowaniem spotkania będzie quiz.

Spotkanie w języku angielskim. Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Online
Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 227
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
doktorantka
Julia
Wilde
Opis:

Co łączy średniowieczne wyobrażenia chrześcijańskiego Ziemskiego Raju i krainy wróżek? Upływ czasu. A właściwie jego brak. Sięgniemy do irlandzkiej mitologii, aby dowiedzieć się, co przytrafiło się wielkiemu bardowi Oisínowi, gdy pokochał złotowłosą wróżkę, i jak poznał św. Patryka… trzysta lat później. Pochylimy się nad średniowiecznym romansem rycerskim Sir Orfeo (XIII/XIV w.) będącym reinterpretacją greckiego mitu: Orfeusz jest królem, a jego żona, Heurodis, zostaje uprowadzona przez wróżki do ich królestwa, gdzie czas stoi w miejscu, a porwani śmiertelnicy trwają w zawieszeniu. Wreszcie zastanowimy się nad wizją Ziemskiego Raju w Żegludze św. Brendana Opata. Czy to możliwe, że wizja raju na ziemi i pogańskiego królestwa wróżek mają ze sobą coś wspólnego?

Nagranie
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 228
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
mgr
Elżbieta
Niewiadoma
Opis:

Fan translation is not a new phenomenon; unofficial translations by dedicated fans have been produced for decades. However, the phenomenon has begun to be closely observed in recent years due to the rise of the Internet; the appearance of online communities as well as translation software has caused fan translation to grow in scale. Fan translation can pertain to different kinds of media and works; however, a particularly interesting occurrence of this phenomenon has been occurring within comics. The act of fan translating comics is colloquially referred to as “scanlation”- a portmanteau of the words “scans” and “translation”. While the term is mostly used to refer to the translation of Japanese serialized comics known as manga, over the past decade the term has been used to refer to the act of amateur scanning, editing and translating of any chosen comic titles. While scanlation was, and continues to be, a violation of copyright laws, it is seen as a solution to the lack of licensing and release of foreign language titles that mainstream publishers deem unpopular to officially translate. Interestingly, the appearance of official online comics platforms has not caused the disappearance of scanlation, which was especially popular in the first decade of the 21 st century, but continues to thrive; scanlation continues to be done by single fan translators and online communities on a lesser but significant scale. The reasons for this range from keeping a sense of online community to producing faster, simultaneous translations.
Scanlation has been credited with popularizing foreign language titles in many countries, and has positively impacted the accessibility of media and cultural exchange. However, it has also brought up the question of legality, copyright and translation quality, as often “scanlators” are amateur translators who are often culturally conscious, but lack the necessary language skills to produce high-quality translations. Therefore, the following lecture will take a closer look at this recent phenomenon, outlining a brief history and examples of practices. A discussion will follow after the lecture.

Spotkanie w języku angielskim, dla osób 16 lat +. Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Online
Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Termin:
 • sob., 2021-09-25 13:00
Numer: 229
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
doktorantka
Julia
Wilde
Opis:

Wszyscy pamiętamy zatrute jabłko z Królewny Śnieżki, magiczne ciasteczka z Alicji w Krainie Czarów, czy ptasie mleczko z Opowieści z Narni. Wiemy też, że miały wielkie znaczenie dla fabuły. Czy to samo możemy powiedzieć o średniowiecznych balladach? Z całą pewnością!

Słuchacze dowiedzą się, jakim jedzeniem najlepiej skusić średniowieczną dziewczynę, co zaszkodziło lordowi Randallowi, jakie właściwości ma jedzenie w krainie wróżek, ale też co jadano w Anglii i Szkocji w średniowieczu, czy jedzenie rzeczywiście było pozbawione smaku oraz w jaki sposób zastawiony stół odzwierciedlał status społeczny.

Nagranie
Termin:
 • ndz., 2021-09-26 10:00
Numer: 230
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
film, gra edukacyjna, warsztat
Organizator: Instytut Slawistyki PAN
Wykonawcy:
dr
Julia
Golachowska
Opis:

Projekcja filmu VR Whispers (Szepty) Jacka Nagłowskiego i  Patryka Jordanowicza, filmu dokumentalnego z pogranicza Polsko-Białorusko-Ukraińskiego.

Warsztaty z przepisywania i śpiewania polskich i białoruskich piosenek z Kolektywem Łaski. Wspólnie będziemy rozmawiać nad tekstami piosenek związanych z walką o wolność i zastanowimy się, jak dostosować je do współczesnych realiów. Spróbujemy stworzyć nowe wersje znanych tekstów i wspólnie zaśpiewamy “nowopatriotyczne” karaoke.

(https://secondaryarchive.org/artists/kolektyw-laski/

Polsko-rosyjsko-białoruska towarzyska gra językowa  mająca na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami polsko-, białorusko- i rosyjskojęzycznymi. Projekt ma też zachęcać do nauki języka polskiego (zarówno osoby mówiące po polsku - do podjęcia się nauczania, jak i osoby chcące nauczyć się języka). Uczestnicy i uczestniczki będą też mogli dowiedzieć się, gdzie zgłosić się po pomoc językową lub jak pomagać w nauce.

Dla kogo: film i warsztaty dla dorosłych i młodzieży, gra dla wszystkich.

 

 

 

 

Stacjonarne
ul. Nowy Swiat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica III p. sala Canaletta
Termin:
 • sob., 2021-09-25 15:30
Numer: 231
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja
Organizator: Centrum Bioetyki i Bioprawa, Wydział Filozofii UW
Opis:

Równe prawa, różne potrzeby (zdrowotne). O społeczno-prawnych kontekstach wyzwań stojących przed (polską) ochroną zdrowia w XXI wieku

Różnorodność społeczna stawia rozmaite wyzwania przed systemami ochrony zdrowia. Prawo gwarantuje równość, jednak osoby o różnorodnych cechach napotykają na rozmaite bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakie to bariery? Jak je przezwyciężać? Jak sprawić, żeby system ochrony zdrowia odpowiadał na wszystkie, w tym mniejszościowe i specyficzne potrzeby zdrowotne? Jak zapewnić wszystkim, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, kulturę, pochodzenie etniczne czy jakąkolwiek inną cechę, równe traktowanie przez instytucje ochrony zdrowia?

Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć zaproszeni eksperci i ekspertki – badacze i badaczki oraz aktywiści i aktywistki na rzecz zdrowia.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu HCPubS: "Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie" realizowanego przez Centrum Bioetyki i Bioprawa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej Uniwersytetu w Ulm, Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie i Katedrę Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece.
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja) i Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu (Słowenia) ze środków HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces i Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, umowa nr 769478.

Online
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://cbb.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-Rowne-prawa-rozne-potrzeby-zdrowotne.pdf
Termin:
 • sob., 2021-09-25 17:00
Numer: 232
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
prof.
Katarzyna
Andrejuk
Opis:

Migranci prowadzący własne firmy to liczna, szczególnie innowacyjna grupa w krajach przyjmujących. Na przykładzie Polaków w Wielkiej Brytanii zostanie pokazane, jakie strategie przyjmują migranci-przedsiębiorcy w sytuacji dwóch kryzysów - brexitu oraz pandemii koronawirusa.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala im. H. Kołłątaja Nr 167, I piętro
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 233
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
prof.
Valentina
Lepri
Opis:

 Spotkanie to jest pomyślane jako eksperyment przeprowadzony wspólnie z uczniami, aby pokazać studentom, w jaki sposób można zrozumieć tekst filozoficzny i poprzez zrozumienie wytworzyć nową wiedzę. Pomysł polega na zaprezentowaniu projektu ERC KnowStudents w bezpośredni sposób, poprzez "laboratorium wiedzy" wykonane przez studentów pod kierunkiem zespołu ERC.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala im. H. Kołłątaja Nr 167, I piętro
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:00
Numer: 234
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Michał
Kotnarowski
Opis:

Jak to możliwe, że na podstawie rozmów z około tysiącem respondentów można coś powiedzieć na temat opinii mieszkańców prawie czterdziestomilionowego kraju? A gdybyśmy rozmawiali tylko z setką osób? A co gdybyśmy chcieli zrobić badanie wśród mieszkańców Chin, których jest ok. półtora miliarda? Czy wówczas badanie na tysiącu respondentów wystarczyłoby, czy byłoby za małe? Co sprawia, że przewidywane przez badania opinii publicznej wyniki wyborów w gruncie rzeczy są bliskie oficjalnym wynikom wyborów? Czy to zwykły fart, manipulacja, czary, czy też w tym szaleństwie jest jakaś metoda? W trakcie spotkania będziemy odpowiadać na te i inne pokrewne pytania. Głównym jego tematem będą jednak naukowe podstawy metody reprezentatywnej. Za pomocą intuicyjnych przykładów i symulacji zaprezentowane zostaną podstawy rachunku prawdopodobieństwa i własności centralnego twierdzenia granicznego. Dzięki zastosowaniu centralnego twierdzenia granicznego, wnioskowanie o wielkiej populacji na podstawie małej próby jest naukowo uzasadnione. Spotkanie będzie miało formę konwersatorium, z elementami interakcji z publicznością.

Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców – dobre oceny z matematyki nie są wymagane.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala im. S. Staszica Nr 166, I piętro
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:00
Numer: 235
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Waleria
Szydłowska
Opis:

Dr Waleria Szydłowska (IFiS PAN) prowadzi na żywo spotkanie dyskusyjne i prezentację publikacji: Polska szkoła filozofii z inspiracji Martina Heideggera: Wodziński, Tischner, Michalski i inni; połączone z prezentacją/promocją książki "Cezary Wodziński. In memoriam" oraz tom drugi "Wokół Heideggera i metafizyki", który przygotowujemy do druku.  Będzie wydany jeszcze w tym roku.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica , sala im. H. Kołłątaja Nr 167, I piętro
Termin:
 • sob., 2021-09-25 12:00
Numer: 236
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Danilo
Facca
Opis:

Dowiedz się czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź czy istnieją pytania, o których nie śniło się filozofom. (''Filozofowie i historycy filozofii z IFIS PAN wcielają się w postacie wybitnych filozofów: Platona, Heideggera,Arystotelesa, Derridę i innych i odpowiadają na wszelkie pytania. Żeby się z nimi spotkać i porozmawiać, wystarczy wiedzieć, że nic się nie wie...")

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, wybrane pokoje na I i II piętrze
Termin:
 • sob., 2021-09-25 12:00