Program - spotkania

Wyświetlanie 301 - 337 z 337.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 301
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Piotr
Binder
Opis:

Jedną z konsekwencji pandemii była popularyzacja różnych form pracy zdalnej. Wprawdzie w pierwszych tygodniach pandemii była rozwiązaniem narzuconym, szybko okazała się skuteczna i pożądana przez pracowników. Fakt, iż praca zdalna bywa najczęściej wykonywana w domu, powoduje, że splata się ona życiem pozazawodowym, wpływając na zmianę różnych jego aspektów. Proponowane wystąpienie zostanie poświęcone temu, jak krystalizujący się nowy model pracy oparty o elastyczne rozwiązania w sferze zawodowej wpływa na zmianę naszego życia, w tym priorytetów, nawyków, diety, czy spędzania wolnego czasu. Za podstawę empiryczną posłużą wyniki dwóch fal realizowanego w IFiS PAN od 2020 roku badania jakościowego, w ramach którego ponad stu uczestników (młodych dorosłych, rodziców oraz seniorów) raz w roku udziela wywiadów poświęconych przemianom w ich życiu.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Staszica nr 166
Termin:
 • sob., 2022-09-24 14:00
Numer: 302
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Marcin
Bukała
Opis:

Pieniądz w tekstach średniowiecznych: od komentarzy do Etyki i Polityki Arystotelesa do reguły franciszkańskiej. Różne funkcje pieniądza były analizowane również w perspektywie filozoficznej — pieniądz jest zarówno miarą wartości jak i środkiem wymiany, a wówczas odrębność tych funkcji ta była dodatkowo podkreślona przez rozróżnienie między monetą a pieniądzem obrachunkowym. Czy wartość monety wynikała po prostu z wartości kruszcu, czy nie tylko? Jak problem „bezpłodności pieniądza” i lichwy wpływał na ocenę działalności prowadzących wymianę monet, wekslarzy i bankierów (których nota bene nie utożsamiano udzielającymi pożyczek pod zastaw)? Co nowego w wniosły do postrzegania pieniądza pisma Mikołaja z Oresme i Mikołaja Kopernika, koncepcje bulionizmu i idee reformacji?

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Staszica nr 166
Termin:
 • sob., 2022-09-24 15:30
Numer: 303
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
dr inż.
Andrzej
Grzebielec
mgr inż.
Adam
Szelągowski
dr inż.
Adam
Ruciński
Opis:

W trakcie zajęć zostanie przedstawione jak wyglądają i jak działają pompy ciepła, które tak powszechnie są ostatnio wykorzystywane do ogrzewania domów i do produkcji ciepłej wody użytkowej. Na działającym urządzeniu zostanie zaprezentowane krok po kroku, jak to jest, że z jednego kWh energii elektrycznej uzyskuje się do ogrzewania aż 4 kWh ciepła. Osoby uczestniczące w pokazie prześledzą obieg czynnika roboczego w układzie zaczynając od sprężarki przez skraplacz, zawór rozprężny i parownik, dowiedzą się po co te wszystkie elementy się tam znajdują i co właściwie robią. Na koniec zostanie też zaprezentowane, gdzie oprócz domków jednorodzinnych można spotkać pompy ciepła.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-24 11:00
 • sob., 2022-09-24 13:00
Numer: 304
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
dr inż.
Andrzej
Chmielniak
mgr inż.
Tomasz
Barczak
Opis:

Podczas pokazu będzie można zobaczyć roboty przemysłowe "na żywo". Są to jedne z najnowocześniejszych urządzeń aktualnie stosowanych w światowym przemyśle. Zaprezentujemy, jakie zadania mogą wykonywać roboty w warunkach pracy przemysłowej i w jakim stopniu mogą wyręczyć ludzi. Opowiemy także o istotnych zagadnieniach bezpieczeństwa pracy z robotami.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
 • sob., 2022-09-24 11:00
 • sob., 2022-09-24 12:00
 • ndz., 2022-09-25 10:00
 • ndz., 2022-09-25 11:00
 • ndz., 2022-09-25 12:00
Numer: 305
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
mgr inż.
Jacek
Gadomski
Opis:

Proces budowy maszyn, urządzeń i różnego rodzaju przedmiotów użytkowych we współczesnym świecie nierozerwalnie związany jest z projektowaniem, w czasie którego inżynierowie wykorzystują złożone systemy wspomagania komputerowego. Programy CAD (ang. Computer Aided Design) pozwalają na tworzenie w wirtualnej przestrzeni trójwymiarowej elementów o wyrafinowanych kształtach w bardzo krótkim czasie. Spasowanie poszczególnych części rzeczywistej konstrukcji, które pojawiły się na początku w głowie konstruktora, a następnie na ekranie komputera, jest idealne. Możemy tego doświadczyć oglądając sprzęty i przedmioty codziennego użytku. Ten efekt potęguje możliwość współpracy programów CAD i CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) z maszynami do automatycznej, cyfrowo sterowanej obróbki materii. Z kolei współpraca komputerowych systemów CAD i CAE (ang. Computer Aided Engineering) pozwala na drodze obliczeń numerycznych zaprojektować urządzenie, które może być bardzo skomplikowane i odpowiedzialne, a jednocześnie będzie lekkie i bezpieczne. Systemy CAD-CAM-CAE wyparły już deskę kreślarską, ołówek, linijkę, kalkulator... Całe szczęście komputery we wszystkim nie wyręczą człowieka, gdyż człowiek nadal jest twórcą pomysłu, ale spowodowały, że inżynierowie osiągają swoje cele szybciej i w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
 • sob., 2022-09-24 13:00
Numer: 306
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz, wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
dr inż.
Krzysztof
Mianowski
Opis:

Podczas wykładu zostaną przedstawione istniejące rozwiązania robotów-telemanipulatorów chirurgicznych i medycznych stosowane w praktyce medycznej oraz nowe koncepcje takich robotów i doświadczenia własne autora z zakresu projektowania i konstrukcji manipulatorów do zastosowań w medycynie.

Zostanie zaprezentowane spektakularne zastosowanie robotów chirurgicznych wykorzystywanych do operacji minimalnie inwazyjnych serca dotyczących wykonywania tzw. by-passów w chorobie niedokrwiennej serca. Najbardziej znane roboty dla chirurgii to AESOP i ZEUS oraz daVinci produkcji USA. W referacie zostanie przedstawiona typowa procedura stosowana w chirurgii z użyciem robota-telemanipulatora, w którym narzędzia są sterowane zdalnie, zaś kamera endowizyjna, przekazująca obraz operowanego miejsca, jest sterowana głosem. Stosowana jest tu technika endoskopowa, w której wprowadza się do ciała pacjenta narzędzia laparoskopowe zamocowane do ramion robota i specjalny układ optyczny - obrazowód z kamerą i źródłem światła. Ramiona robota kopiują ruchy rąk chirurga, ale są o wiele precyzyjniejsze, ponieważ drżenie rąk chirurga nie przenosi się na ramiona robota.

Ta nowa technika stała się obecnie bardzo atrakcyjna i dynamicznie się rozwija, brak jeszcze jednolitych standardów technicznych i projektowo-konstrukcyjnych w tym zakresie i wiele zagadnień czeka nadal na rozwiązania. Można je uzyskać na drodze analizy odpowiednio sformułowanych modeli uwzględniających specyfikę podejmowanych zagadnień z pogranicza anatomii, medycyny, biomechaniki i inżynierii medycznej – w referacie zostaną przedstawione nowatorskie metody projektowania i konstruowania innowacyjnych rozwiązań manipulatorów do zastosowania w medycynie.

Zajęcia są przeznaczone dla osób od 12 lat
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-24 11:30
Numer: 307
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
wycieczka naukowa
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Tomasz
Stańczyk
Opis:

Wycieczka po ogrodzie Centrum Wodnego SGGW nazywanym też „Parkiem Wodnym” umożliwi zapoznanie się z terenem, gdzie na co dzień prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dla studentów. W parku zobaczymy terenowy model rzeki i jej zlewni w obszarze wyżynnym i nizinnym. Podążając wzdłuż biegu rzeki odwiedzimy zróżnicowane siedliskowo ekosystemy wód stojących i zajrzymy do wnętrza zbiornika wodnego przez panoramiczną szybę umieszczoną w suchym doku. Poznamy budowle hydrotechniczne służące do sterowania przepływem wody. Zapoznamy się z wyposażeniem stacji meteorologicznej monitorującej jakość i wybrane parametry fizyczne powietrza atmosferycznego. Obejrzymy z bliska modele zielonych dachów, umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i przeciwdziałanie zjawisku „miejskiej wyspy ciepła”.

Wycieczka pod gołym niebem - prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych. Zapisy od 12 IX pod adresem: tomasz_stanczyk@sggw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Ciszewskiego 6
02-766 Warszawa
Zbiórka przed wejściem do budynku Centrum Wodnego SGGW od strony ul. Ciszewskiego
Termin:
 • sob., 2022-09-24 12:00
Numer: 308
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
wycieczka naukowa
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW Katedra Architektury Krajobrazu
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Beata
Fortuna-Antoszkiewicz
dr inż.
Jan
Łukaszkiewicz
Opis:

Parki są ważną częścią struktury miast - ich walory przyrodnicze mają znaczący wpływ na jakość środowiska miejskiego. Bez wątpienia ład, piękno i harmonia przestrzeni parków pozytywnie oddziałuje na kształtowanie się postaw społecznych. Mając to na uwadze architekci krajobrazu - naukowcy i praktycy z Katedry Architektury Krajobrazu z warszawskiej SGGW - w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki zamierzają podzielić się z uczestnikami wycieczki swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu kształtowania przestrzeni parkowych w miastach. Podczas spaceru po Parku Ujazdowskim w Warszawie prowadzący postarają się wyjaśnić, na czym polega istota parku miejskiego oraz jakie są jego funkcje - te tradycyjne oraz współczesne. Spotkanie terenowe sprzyjać będzie zaprezentowaniu podstawowych elementów programu parku, a na widocznych przykładach omówione zostaną zasady kompozycji przestrzennej. Poruszone będą zagadnienia z zakresu kształtowania scenerii i widoków, wnętrz parkowych i układów roślinnych, uzyskiwania określonych nastrojów, co sprzyja tworzeniu lokalnej tożsamości miejsca. Bez wątpienia głównym tworzywem kompozycyjnym parku jest roślinność, a zwłaszcza dorodny drzewostan. Piękne drzewa decydują w dużym stopniu o atrakcyjności miejskich parków i ogrodów, które umożliwiają efektywny wypoczynek mieszkańców miast. Ponieważ każde dzieło ogrodowe uzyskuje pełne efekty plastyczne i użytkowe dopiero po upływie wielu lat (specyfika rozwoju roślinności), szczególna uwaga zostanie poświęcona właśnie temu zagadnieniu, a to w celu ukazania parku – w odróżnieniu od dzieł architektury - jako delikatnego i dynamicznego organizmu zmieniającego się w czasie.

Wycieczka pod gołym niebem - prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych
Stacjonarne
al. Ujazdowskie
00-467 Warszawa
Park Ujazdowski w Warszawie wejście od al. Ujazdowskich przy pomniku I.J. Paderewskiego
Termin:
 • sob., 2022-09-24 12:00
Numer: 309
Spotkania weekendowe
Nauki weterynaryjne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Wykonawcy:
lek. wet.
Oliwier
Kopania
Opis:

Miłośnicy zwierząt dzielą się na psiarzy i kociarzy. Ci pierwsi kochają swoich pupili za ich wierność i mądrość, drudzy za niezależność i indywidualizm. Dlaczego te gatunki są jednak aż tak różne? A może nie aż tak bardzo? O psach się mówi, że przywiązują się do właściciela, a koty tylko do miejsca. Pies to obowiązek, a kot zawsze sobie sam poradzi. Może jednak niektóre zachowania, które uważamy za typowo psie lub kocie to tylko mity? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na wykładzie.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159b
02-776 Warszawa
Budynek nr 24 na kampusie SGGW, parter, audytorium 3
Termin:
 • ndz., 2022-09-25 11:00
Numer: 310
Spotkania weekendowe
Obszar sztuki
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina
Wykonawcy:
mgr
Marek
Kostawski
Opis:

Skupieni wokół historycznego fortepianu i mebli z epoki w towarzystwie konserwatora Muzeum Fryderyka Chopina, poznamy sensacyjną historię związaną z zaatakowaniem ostatniego fortepianu Chopina przez...kołatka. Na spotkaniu dowiemy się ponadto, jaka temperatura najbardziej służy drewnianemu instrumentowi, co jeszcze mu zagraża oraz na czym polega jego rewitalizacja. Nie zabraknie praktycznych porad dotyczących codziennego dbania o meble w domu, których udzieli konserwator Muzeum Chopina - Marek Kostawski.

Stacjonarne
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa
Zamek Ostrogskich, ekspozycja muzeum oraz magazyn z instrumentami
Termin:
 • sob., 2022-09-24 12:00
Numer: 311
Spotkania weekendowe
Obszar sztuki
pokaz
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina
Wykonawcy:
mgr
Zuzanna
Budziarek
Opis:

Jak wygląda praca budowniczego historycznych instrumentów klawiszowych? Jaki wpływ na brzmienie instrumentu ma rodzaj i odpowiednia obróbka drewna? Zapraszamy na spotkanie z Zuzanną Budziarek – klawesynistką i czeladnikiem w warsztacie Bruce’a Kennedy’ego.

Stacjonarne
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa
Zamek Ostrogskich, sala koncertowa
Termin:
 • ndz., 2022-09-25 16:00
Numer: 312
Wydarzenia dodatkowe
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
Wykonawcy:
mgr
Dorota
Dwużnik-Szarek
Opis:

Do grupy chorób pasożytniczych o zasięgu globalnym należą infekcje wywołane przez pierwotniaki jelitowe. Jednymi z najczęściej występujących pierwotniaków odpowiedzialnych za przypadki intensywnych biegunek o ciężkim przebiegu są Cryptosporidium oraz Giardia.

Dobrze przebadaną pod względem roli rezerwuarowej dla Cryptosporidium/Giardia grupą zwierząt dziko żyjących są drobne gryzonie. Ekstensywność zarażenia tymi pasożytami waha się od 53.8% do 62.3% dla Cryptosporidium i od 58.3% do 74.2% dla Giardia. W populacjach gryzoni często notuje się zarażenia gatunkami patogennymi dla ludzi. Badania nad rezerwuarem zoonotycznym i rozprzestrzenianiem się pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia mają kluczowe znaczenie w szacowaniu ryzyka epidemiologicznego na terenach naturalnych oraz na obszarach zurbanizowanych.

Online
Termin:
 • pt., 2022-09-30 16:30
Numer: 313
Wydarzenia dodatkowe
Nauki fizyczne
dyskusja, pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Michał
Grzybowski
Julia
Kucharek
Opis:

Kryształy mogą pasować do siebie niczym puzzle. Ta równoważność struktur stanowi podstawę epitaksji, czyli metody otrzymywania warstwowych kryształów półprzewodnikowych o wysokiej czystości i ciekawych właściwościach. Mogą one tworzyć skomplikowane struktury takie jak studnie lub kropki kwantowe, a także warstwy o grubości zaledwie jednego atomu.

Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
główne wejście do budynku z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego, zbiórka w holu na parterze. Więcej informacji na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • pon., 2022-09-26 16:00
 • pon., 2022-09-26 17:30
 • pon., 2022-09-26 19:00
Numer: 314
Wydarzenia dodatkowe
Nauki fizyczne
pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Mariusz
Semczuk
mgr
Jakub
Dobosz
mgr
Mateusz
Bocheński
Opis:

W laboratorium ultrazimnych gazów zajmujemy się chłodzeniem atomów cezu i potasu do temperatur bliskich zera bezwzględnego. Do badania właściwości materii wykorzystujemy precyzyjnie sterowane światło laserowe oraz pola magnetyczne w warunkach ultrawysokiej próżni - lepiej niż przestrzeń kosmiczna! Przykładowe tematy rozmów to: jak działa laser, oddziaływanie światła z materią, chłodzenie atomów, egzotyczne stany materii, symulacje kwantowe, ale z chęcią odpowiemy na każde pytanie.

Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
główne wejście do budynku z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego, zbiórka w holu na parterze. Więcej informacji na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • pon., 2022-09-26 18:00
 • wt., 2022-09-27 18:00
 • śr., 2022-09-28 18:00
 • czw., 2022-09-29 17:00
 • pt., 2022-09-30 18:00
Numer: 315
Wydarzenia dodatkowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Grzegorz
Łach
Opis:

W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy wykłady popularnonaukowe wygłaszane przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki.

Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
główne wejście do budynku z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego, sala 0.03 i 0.03a. Więcej informacji na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • czw., 2022-09-29 18:00
Numer: 316
Wydarzenia dodatkowe
Nauki fizyczne
dyskusja, pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Krzysztof
Markowicz
mgr
Katarzyna
Nurowska
mgr
Grzegorz
Florczyk
Opis:

Seria 20-minutowych pokazów dla dzieci i dorosłych ilustrujących różnorodne procesy atmosferyczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Zakładu Fizyki Atmosfery. Uczestnikom pokazu zademonstrujemy działanie aparatury na dachu budynku oraz w laboratorium. Opowiemy o kuchni pomiarów atmosferycznych i pokażemy ciekawe wyniki badań.

Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
wejście od ul Banacha, sala B4.64, windą lub schodami na IV piętro. Więcej informacji na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • pt., 2022-09-30 18:00
Numer: 317
Wydarzenia dodatkowe
Nauki fizyczne
dyskusja, pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Szymon
Malinowski
mgr inż.
Stanisław
Król
Opis:

Kropelki, chmury, ultraszybki termometr: pokazy w laboratorium hydrodynamiki i multimedialne z kampanii pomiarowych.

Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
wejście od ul Banacha, sala B4.64, windą lub schodami na IV piętro. Więcej informacji na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • pt., 2022-09-30 18:00
Numer: 318
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Zarządzania SGGW
Wykonawcy:
dr
Barbara
Wyrzykowska
dr
Agnieszka
Tul-Kryszczuk
Opis:

Mimo że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wciąż znajdują się w początkowej fazie rozwoju, już dzisiaj coraz wyraźniej zmieniają naszą rzeczywistość. Wpływ AI na codzienne życie nie kończy się wcale na spersonalizowanych reklamach w internecie czy inteligentnych samochodach. Sztuczna inteligencja po cichu stała się nieodłączną częścią praktycznie każdego aspektu naszej cyfrowej cywilizacji. W tym… a może przede wszystkim, naszego środowiska pracy. Przykładem są aplikacje wspomagające procesy HR.

Termin:
 • czw., 2022-09-29 15:00
 • pt., 2022-09-30 15:00
Numer: 319
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
wycieczka naukowa
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Wykonawcy:
dr
Bartosz
Borys
Opis:

Spacer „Niezatarte ślady getta warszawskiego” przybliży uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny koniec społeczności warszawskich Żydów.

Zaczniemy przed budynkiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, w którym przed wojną mieściła się Główna Biblioteka Judaistyczna, sąsiadująca z nieistniejącą już dziś Wielką Synagogą na Tłomackiem. Zobaczymy pozostałe jeszcze ulice, kamienice i place, a wyobrazimy sobie i obejrzymy na zdjęciach to, czego zobaczyć już nie można. Każdy punkt spaceru to opowieść o ludziach uwięzionych w dzielnicy zamkniętej, ich zmaganiach z trudnościami każdego spędzonego tu dnia, decyzjach i wyborach. Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jak w getcie szmuglowano żywność, jaką sztukę można było obejrzeć w Teatrze Femina i dlaczego w dzielnicy żydowskiej znalazły się trzy kościoły rzymskokatolickie. Spacer zakończymy na ulicy Waliców.

Spacer odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.

Oprowadzanie: Bartosz Borys, Dział Edukacji ŻIH

Spacer odbywa się w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”. Zapisy od 12 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl, w tytule prosimy wpisać: spacer 26.09
Stacjonarne
ul. Tłomackie3/5
00-090 Warszawa
Zbiórka przed budynkiem Żydowskiego Instytutu Historycznego
Termin:
 • pon., 2022-09-26 11:00
Numer: 320
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
wystawa
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Wykonawcy:
mgr
Małgorzata
Smreczak
Opis:

Głównym tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat – (hebr. Radość Soboty) oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Historia zapisana na kartach Archiwum ukazuje też losy jego autorów i to im po 70 latach oddajemy głos. Pomysłodawcą i głównym twórcą Archiwum był historyk dr Emanuel Ringelblum. Dzieło Oneg Szabat, będące świadectwem oporu intelektualnego i duchowego, powstawało zgodnie z naukowymi zasadami, z dbałością o obiektywność i staranność języka.

Oprowadzanie odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.

Zapisy od 12 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl, w tytule prosimy wpisać: oprowadzanie 27.09
Stacjonarne
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
Zbiórka w holu
Termin:
 • wt., 2022-09-27 11:00
Numer: 321
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
wycieczka naukowa
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Wykonawcy:
mgr
Olga
Szymańska
Opis:

Historia Żydów na Pradze stanowi jeden z bardziej intrygujących, choć wciąż mało znanych wątków, z dziejów osadnictwa żydowskiego. Do dziś na Pradze zachowało się wiele budynków, które przed wojną służyły społeczności żydowskiej, m.in. były Dom Akademicki Młodzieży Żydowskiej przy ulicy Sierakowskiego, mykwa na Kłopotowskiego, Dom Wychowawczy Michała Bergsona przy ul. Jagiellońskiej (obecnie Teatr Baj). Poznanie historii miejsc związanych z żydowską społecznością Pragi pomaga spojrzeć inaczej na tę piękną, miejscami zaniedbaną, tajemniczą dzielnicę.

Oprowadzanie odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.

Zapisy od 12 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl, w tytule prosimy wpisać: oprowadzanie 28.09
Stacjonarne
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa
Zbiórka pod Katedrą praską
Termin:
 • śr., 2022-09-28 11:00
Numer: 322
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

Spotkanie pokazujące polszczyznę z perspektywy uczących się jej cudzoziemców. Uczestnicy poznają sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego obcokrajowców. Zapoznają się z przykładowymi zadaniami-ćwiczeniami (w tym. m.in. proponowanymi na egzaminach certyfikatowych), rozwiążą je i skomentują. Dzięki temu będą mieli okazję przyjrzeć się swojemu językowi ojczystemu z nieoczywistego punktu widzenia. Zwykle bowiem Polki i Polacy wiedzą, jak coś wyrazić, ale raczej nie umieją tego wyjaśnić cudzoziemcom. Na spotkaniu będzie się można dowiedzieć, jak to robić. Uczestnicy spróbują się też zmierzyć z mitem trudności języka polskiego – bo mówić po polsku każdy (i każda ) może!

Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • śr., 2022-09-28 16:30
Numer: 323
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

Określanie zawodów i funkcji publicznych kobiet sprawia czasem kłopoty. Bywa, że formy językowe zwane feminatywami budzą sporo emocji, dlatego warto im się przyjrzeć chłodnym okiem i przeanalizować. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami o formach nazywania kobiet, wypełnić ankietę, posłuchać komentarza językoznawczego i uruchomić wyobraźnię słowotwórczą. Przy okazji będzie można zwrócić uwagę na drugi biegun tego swoiście asymetrycznego zjawiska i zastanowić się nad określaniem mężczyzn wykonujących zawody mające nazwy żeńskie.

Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • czw., 2022-09-29 16:30
Numer: 324
Wydarzenia dodatkowe
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

Języka polskiego jako obcego można się skutecznie nauczyć, szczególnie jeśli pierwszym językiem uczniów/studentów jest język słowiański. Słowianie rozumieją wiele niemal od początku swojego kontaktu z polskim, co daje im satysfakcję, ale przysparza też pułapek. Języki blisko spokrewnione mają bowiem pewien zasób słów i struktur podejrzanie podobnych – niby prawie takich samych, ale znaczących lub wyrażających co innego. Spotkanie będzie próbą pokazania skutecznych sposobów nauczenia się polskiego – pod względem wymowy, przyswojenia słownictwa, wyrażania się w określonych sytuacjach. Przedstawione tez zostaną wskazówki na temat łatwo dostępnych źródeł i materiałów pomocnych w samodzielnej nauce polskiego przez cudzoziemców.

Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • śr., 2022-09-28 18:00
 • pt., 2022-09-30 17:00
Numer: 325
Wydarzenia dodatkowe
Nauki matematyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Piotr
Śliwka
Opis:

Celem wykładu będzie przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć matematyki finansowej: procent prosty, procent składany, renta matematyczna, rata kredytu (część kapitałowa i odsetkowa), schemat spłaty kredytu, RRSO. Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu uczestnik powinien znać, rozumieć i rozróżniać podstawowe pojęcia związana z wyznaczaniem raty kredytu (w szczególności jej składowych), oceniać koszt kredytu, analizować oraz potrafić porównać dostępne oferty kredytu, jak również dokonać racjonalnego wyboru spośród dostępnych ofert na rynku.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 21
Termin:
 • wt., 2022-09-27 17:00
Numer: 326
Wydarzenia dodatkowe
Nauki o Ziemi
warsztat, wystawa
Organizator: Muzeum Geologiczne PIG-PIB
Wykonawcy:
mgr
Andrzej
Jagielski
Opis:

Choć zajmują niewielką powierzchnię lądów (3%) torfowiska zawierają: 10% światowych zasobów wody słodkiej, 30% światowych zasobów węgla, pochłaniają więcej CO2 z atmosfery niż cała biomasa lasów świata, ustępując jedynie oceanom! Są siedliskami rzadkich okazów flory i fauny. Są niedoceniane – czas to zmienić!

 

Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
wejście od ul. Wiśniowej, sala nr 16
Termin:
 • wt., 2022-09-27 15:00
Numer: 327
Wydarzenia dodatkowe
Nauki rolnicze i leśne
dyskusja, pokaz, warsztat, wycieczka naukowa
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Ewa
Zaraś-Januszkiewicz
dr inż.
Tatiana
Swoczyna
Opis:

Jak niezwykłymi organizmami są drzewa przekonamy się w czasie dendrospacerów po kampusie SGGW

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Spotkanie przy Bramie Głównej SGGW
Termin:
 • pon., 2022-09-26 16:00
 • wt., 2022-09-27 16:00
 • śr., 2022-09-28 16:00
Numer: 328
Wydarzenia dodatkowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Piotr
Kościński
Stacjonarne
Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • wt., 2022-09-27 18:00
Numer: 329
Wydarzenia dodatkowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Juliusz Michał
Maliszewski
Stacjonarne
Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • śr., 2022-09-28 18:00
Numer: 330
Wydarzenia dodatkowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Przemysław Piotr
Damski
Online
https://www.facebook.com/uczelniavistula
Termin:
 • czw., 2022-09-29 18:00
Numer: 331
Wydarzenia dodatkowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Michał
Rojewski
Stacjonarne
Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • pt., 2022-09-30 18:00
Numer: 332
Wydarzenia dodatkowe
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wykonawcy:
dr
Kamila
Dobrenko
Opis:

Celem tego krótkiego warsztatu jest refleksja nad systemem własnych nawyków. Zostaną omówione podstawy zdrowego trybu życia i tego, co może mu sprzyjać z poziomu nawyków właśnie. Każdy uczestnik będzie miał okazję zaplanować kształtowanie jednego z pożądanych u siebie nawyków lub zmianę nawyku już istniejącego na zdrowszy.

Przytaczając jedną z myśli Cyceron’a za św. Augustynem ‘Consuetudo est altera natura’, co w wolnym tłumaczeniu znaczy znane nam ‘Nawyk jest drugą naturą człowieka’ - warto rozważyć na ile my sami decydujemy o tym jaka jest ta nasza druga, dorosła natura, za którą już sami jesteśmy odpowiedzialni.

Omówione zostaną mechanizmy kształtowania i zmiany nawyków. Z punktu widzenia psychologii jest to proces przebiegający według konkretnych zasad. Znajomość jego elementów ułatwia zarządzanie własnymi nawykami w taki sposób, aby nam służyły, zamiast szkodzić. Przyjrzymy się również nieco możliwym motywacjom do zmiany, bo bez nich trudno o uruchomienie i wytrwanie w tym procesie.

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

Jak skutecznie kształtować nowe nawyki u siebie?

Jak zmieniać własne nawyki na zdrowsze?

Jakie nawyki warto rozważyć chcąc korzystać ze zdrowego trybu życia?

Jak się motywować do zmian nawyków na zdrowsze?

Online
Transmisja odbędzie się na FB Instytutu Psychologii APS i FB Koła Naukowego Psychologii Traumy: https://www.facebook.com/APS.psychologia/ https://www.facebook.com/knPsychologiiTraumy/
Termin:
 • czw., 2022-09-29 13:00
Numer: 333
Wydarzenia dodatkowe
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Adam
Zakrzewski
Opis:

Czy komputery mogą myśleć jak ludzie? Na pewno nie! Jednak proste operacje mogą wykonywać dużo szybciej od człowieka.  Okazuje się, że dowody niektórych twierdzeń matematycznych wymagają sprawdzenie kilku, kilkudziesięciu tysięcy stosunkowo prostych przypadków. Wymagałoby to pracy dziesiątków matematyków przez dziesiątki lat, natomiast komputer może to zrobić w kilka godzin.

Na wykładzie zostaną omówione dwa przykłady takich twierdzeń: ile kolorów potrzeba do pomalowania dowolnej mapy, tak, aby państwa mające wspólną granicę nie były oznaczone tym samym kolorem oraz jak pakować pomarańcze do skrzynek, aby zmieścić ich tam jak najwięcej.  Do dowodu tych twierdzeń wykorzystano komputery oraz metody mało znanej techniki obliczeniowej zwanej  analizą  przedziałową.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 21
Termin:
 • pon., 2022-09-26 18:00
Numer: 334
Wydarzenia dodatkowe
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Adam
Zakrzewski
Opis:

Na wykładzie zostaną omówione podstawy techniki obliczeniowej zwanej analizą przedziałową oraz jej zastosowanie w obliczeniach komputerowych oraz do dowodzenia twierdzeń i testowania hipotez matematycznych takich jak:  problem Keplera, czyli jak pakować pomarańcze w skrzynkach, aby zmieścić ich jak najwięcej, stabilność Układu Słonecznego, czyli czy planety krążąc dookoła Słońca w przyszłości nie pozderzają się, czy wreszcie testy hipotezy Riemanna, wciąż hipotezy, nie twierdzenia, będącej jednym z najsłynniejszym nierozwiązanych problemów matematycznych.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 21
Termin:
 • wt., 2022-09-27 18:00
Numer: 335
Wydarzenia dodatkowe
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Ryszard
Wojnar
Opis:

Zostaną omówione następujące tematy: helisa Coxetera- Boerdijka, diament, grafit i grafen, związki aromatyczne, fulereny, nanorurki, defekty w nanorurkach, wzrost nanorurek, bryły platońskie i ich podobieństwo do wirusów.

 Nanorurki węglowe (/carbon nanotube/ –/CNT/ ) są odmianą alotropową węgla i stanowią twory pośrednie między kulistymi fulerenami i płaskimi arkuszami grafenu. Mogą powstawać poprzez zwinięcie takich arkuszy. Idealna, nieskończenie długa nanorurka ma budowę sieci sześciokątnej zawiniętej na powierzchni walca. W wierzchołkach sześciokątów znajdują się atomy węgla. Wszystkie nanorurki mają symetrię helisy o kącie zwinięcia danym przez dwie liczby całkowite  (/n/, /m/), które oznaczają sposób skręcenia rurki.

 Wzrost nanorurki zachodzi poprzez tworzenie w sieci sześciokątnej (6) dysklinacji, w postaci pięciokątów (5) lub siedmiokątów (7). Prawa ruchu są różne dla 5 i 7. W przypadku 5 dzieli się sąsiednia 6 na dwie 5, a pierwotna 5 zmienia się w 6. W przypadku 7 ona sama dzieli się na 5 i 6, skutkiem czego sąsiednia 6 staje się 7.

Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5b
02-106 Warszawa
Termin:
 • wt., 2022-09-27 16:30
Numer: 336
Wydarzenia dodatkowe
Nauki techniczne
pokaz, wystawa
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Wykonawcy:
mgr inż.
Piotr
Markowski
mgr inż.
Mateusz
Karol
mgr inż.
Konrad
Brewczyński
Opis:

Kluczowym komponentem systemu, który powstał w ramach projektu, jest opracowany od podstaw, skaner laserowy. Umożliwia on, w sposób ciągły, monitorowanie obserwowanego sektora w kącie 120° oraz wyznaczenie lokalizacji pojawiających się obiektów, w czasie rzeczywistym.

Stacjonarne
gen S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
budynek 41 lub 136
Termin:
 • śr., 2022-09-28 11:00
Numer: 337
Wydarzenia dodatkowe
Obszar sztuki
pokaz
Organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wykonawcy:
dr hab.
Leszek
Lorent
Opis:

Koncert w gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, skupiony wokół interpretacji dzieł muzyki współczesnej.

Stacjonarne
ul. Okólnik 2
00-368 Warszawa
Termin:
 • czw., 2022-09-29 19:00

©2022 Festiwal Nauki