Program - spotkania

Wyświetlanie 51 - 100 z 109.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Format: 2023-11-30

Numer Typ spotkania Dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
218 Kluby Nauki o Ziemi wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
dr hab. inż.
Dariusz
Dobrzyński
German i jego izotopy w wodach podziemnych
Przedstawione zostaną stan rozpoznania w wodach podziemnych bardzo słabo jak dotąd zbadanego pierwiastka śladowego, jakim jest german, i wyniki najnowszych własnych badań na tym polu.
 • pt., 2023-09-22 18:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
219 Kluby Nauki społeczne warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab.
Andrzej
Torój
Przetwarzanie i wizualizacja danych lokalizowanych: zamożność gminy a wyniki matury
Jak wygląda mapa wyników matury z matematyki? Czy wskazują one na powiązania związane z zamożnością gmin? Celem warsztatu jest zapoznanie z narzędziami, które umożliwią odpowiedzi na te pytania.
Zajęcia odbędą się w sali komputerowej. Zapisy od 11 IX pod adresem: anna.ulatowska@sgh.waw.pl
 • pon., 2023-09-18 15:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
220 Kluby Nauki społeczne wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Adam
Jarosz
Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast
Przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje rozwoju współczesnych miast oraz zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia.
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
221 Kluby Nauki społeczne warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab.
Dominika
Mirońska
ODWOŁANE_Warsztaty wystąpień publicznych
Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności publicznego występowania i atrakcyjnego przekazywania treści. W tym roku mówić będziemy również o międzykulturowych różnicach w skutecznej komunikacji.
 • pon., 2023-09-18 17:30
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
222 Kluby Nauki społeczne warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktorant
Krzysztof
Karwowski
Chiny poza TikTokiem. Geografia Chin poprzez pismo
Warsztaty "Chiny poza TikTokiem" prezentują niesamowite Państwo Środka od środka - jego tradycję i geografię zamkniętą w symbolach pisma chińskiego - Hànyǔ: 汉语
 • wt., 2023-09-19 15:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
223 Kluby Nauki społeczne warsztat, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab.
Anna
Dąbrowska
mgr
Anita
Szuszkiewicz
Prawa konsumenta bez granic
Jak powiedział Prezydent USA J.F. Kennedy wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami. Ale nie wystarczy zaspokajać potrzeby, trzeba być świadomym konsumentem.
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • czw., 2023-09-21 16:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
224 Kluby Nauki społeczne wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab.
Alina
Szypulewska-Porczyńska
Konsumpcja państw biednych czy bogatych - która jest bardziej zrównoważona?
Skupimy się na różnicach między konsumpcją w bogatych a biednych krajach. Czy bogate kraje z ich olbrzymią ilością produktów są bardziej zrównoważone, czy może biedne kraje, które konsumują mniej?
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
225 Kluby Nauki społeczne dyskusja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr
Monika
Abbas
Pakistan - społeczeństwo klanów i łączonych rodzin
Pakistan to kraj często goszczący w wiadomościach, ale co naprawdę o nim wiadomo?
 • czw., 2023-09-21 16:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
226 Kluby Nauki społeczne wykład Akademia Finansów i Biznesu Vistula
dr
Piotr
Kościński
Rosja jako nowe imperium zła?
O imperium zła mówił jako pierwszy Ronald Reagan. Czy dziś tym imperium stała się Rosja?
 • pon., 2023-09-18 17:00
Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
227 Kluby Nauki społeczne wykład Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Anna
Orzechowska
Jak literatura uczy nas być lepszymi ludźmi, czyli o etycznej krytyce literackiej w XX i XXI wieku
Jaki jest związek między literaturoznawstwem a etyką? Czym jest lektura etyczna tekstu literackiego? Czy literatura kształtuje nasze kompetencje moralne? Wykład stara się odpowiedzieć na te pytania.
 • wt., 2023-09-19 17:00
Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
228 Kluby Nauki społeczne wykład Akademia Finansów i Biznesu Vistula
dr
Grzegorz
Mathea
Czy Napoleon byłby dobrym menedżerem? Czego współczesny biznes może się nauczyć z historii wojen
Wykład poświęcony jest historii wojen i temu, jak na niej może skorzystać współczesny biznes.
 • śr., 2023-09-20 17:00
Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
229 Kluby Nauki społeczne wykład Akademia Finansów i Biznesu Vistula
prof. dr hab.
Wawrzyniec
Konarski
Węzeł gordyjski? Trudne wyzwania narodu i państwa w nowożytnej historii Polski
Często zakładamy, że Polska zniknęła z mapy Europy za sprawą działań agresywnych sąsiadów. W ten sposób dystansujemy się od błędów popełnionych przez naszych przodków. Wykład podejmuje ten problem.
 • czw., 2023-09-21 17:00
Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
230 Kluby Nauki społeczne wykład Akademia Finansów i Biznesu Vistula
prof. dr hab.
Agnieszka
Legucka
Działania hybrydowe i dezinformacja Rosji - wyzwania dla Polski
Federacja Rosyjska prowadzi działania hybrydowe, m.in. dezinformację, aby wpływać na procesy polityczne w państwach demokratycznych. Ale czy rzeczywiście rosyjska dezinformacja jest skuteczna?
 • pt., 2023-09-22 17:00
Stacjonarne
Stokłosy 3
02-787 Warszawa
231 Kluby Nauki społeczne wykład Towarzystwo Naukowe Prakseologii, we współpracy z Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. dr hab.
Mirosław
Sułek
Jak geopolityka wyjaśnia świat
Szukamy odpowiedzi na różne pytania, np. dlaczego USA prowadzą wojnę handlową z Chinami ? Na zajęciach dowiemy się, jak odpowiada na nie geopolityka jako dyscyplina naukowa.
 • wt., 2023-09-19 18:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica
232 Kluby Nauki techniczne wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Adam J.
Zakrzewski
O poszukiwaniu igły w stogu siana
Podczas wykładu omówimy podstawy techniki obliczeniowej zwanej analizą przedziałową oraz jej zastosowanie w obliczeniach komputerowych do dowodzenia twierdzeń i testowania hipotez matematycznych
 • pon., 2023-09-18 17:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
233 Kluby Nauki techniczne warsztat Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
dr inż.
Joanna
Porter-Sobieraj
inż.
Mikołaj
Wójcik
inż.
Anna
Kozłowska
mgr inż.
Aleksander
Płocharski
mgr inż.
Tomasz
Herman
Eksperymentuj w wirtualnej rzeczywistości
Przenieś się dzięki goglom wirtualnej rzeczywistości do laboratorium i przeprowadzaj eksperymenty z chemii, fizyki, biologii i matematyki.
Warsztaty przeznaczone dla osób od 13 lat. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest dostarczenie formularza zgody podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zapisy od 11 IX i wzór formularza na: akademia.mini.pw.edu.pl
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

s. 302 lub 303 (III piętro)
234 Kluby Obszar sztuki wykład, wystawa Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
mgr
Lech
Żurkowski
Malarstwo krajobrazowe - opowieść o Wszechświecie
Artysta zapozna nas ze specyfiką malarstwa tuszowego oraz przedstawi, jak na przestrzeni wieków malarze różnych kultur i kontynentów ukazywali krajobraz, co interesowało „widzów” a co odbiorców.
Spotkanie na wystawie prac Lecha Żurkowskiego
 • wt., 2023-09-19 16:30
235 Kluby Obszar sztuki warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
mgr
Małgorzata
Czaja
Rośliny ołówkiem lub plamą - warsztaty ilustracji botanicznej
Warsztaty ilustracji botanicznej w kolorze i monochromie
Zapisy od 11 IX pod adresem: malgorzata.a.czaja@gmail.com
 • pt., 2023-09-22 17:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

bud. 24
236 Kluby Nauki biologiczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
dr
Ingeborga
Jarzyna
Miasto niezrównoważone
Opowieść o mieście z punktu widzenia ekologa. Czy miasto ma szansę być ekosystemem zrównoważonym? Przegląd zagadnień z modnej obecnie Urban Ecology, w tym komentarz na temat miast 15-minutowych.
 • czw., 2023-09-28 17:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
237 Kluby Nauki biologiczne dyskusja, wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, we współpracy z Pałac Staszica
dr hab.
Grzegorz
Bełżecki , profesor instytutu
Czy krowa jest winna ociepleniu klimatu?
Czy krowy wpływają negatywnie na klimat? Jaką rolę odgrywają krowy w ekologii? Czy możliwy jest świat bez krów? Odpowiedzi na wszystkie te pytania uzyskają państwo uczestnicząc w naszym wykładzie.
 • pon., 2023-09-25 10:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Sala im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego parter / nr 006
238 Kluby Nauki biologiczne dyskusja, wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, we współpracy z Pałac Staszica
Paweł
Kowalczyk, profesor instytutu
Wpływ diety na choroby i zmiany w obrębie tkanek przyzębia
Zapraszamy na wykład podczas którego dowiemy się co wpływa na utrzymanie zdrowia jamy ustnej, co jest podstawą jej higieny oraz jak istotne jest wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych.
 • pon., 2023-09-25 12:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Sala im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego parter / nr 006
239 Kluby Nauki chemiczne pokaz, warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
dr
Anna
Kisiel-Kwiatek
Oddziaływanie światła z materią-fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik
Przekonaj się, czy światło ma wpływ na otaczającą nas materię i dowiedz się, jak przedstawia to świat chemii
Warsztaty adresowane są do młodzieży powyżej 14 lat. Zapisy od 11 IX pod adresem: am.kisiel@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób (maks. 4), datę wydarzenia. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę. Formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
 • pon., 2023-09-25 15:00
 • wt., 2023-09-26 15:00
 • śr., 2023-09-27 15:00
 • czw., 2023-09-28 15:00
 • pt., 2023-09-29 15:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Spotykamy się w holu głównym, przy szatni na 5 minut przed czasem zajęć. Warsztaty będą się odbywać w pokoju 357, piętro III.
240 Kluby Nauki chemiczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
prof. dr hab.
Zbigniew
Czarnocki
Skeptical Chymist – chemik powątpiewający
Naturalną cechą każdego myślącego człowieka jest zadawanie pytań i krytyczna analiza odpowiedzi
 • czw., 2023-09-28 17:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

sala 141
241 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Agata
Jastrzębowska-Tyczkowska
Język wolny od wojny, czyli jaki?
Skąd w człowieku się bierze zło? Dlaczego ludzie coraz częściej komunikują się ze sobą, stosując hejt, mowę nienawiści, poniżanie czy przemoc? Wokół tych pytań będziemy się poruszali w trakcie wykładu
 • pon., 2023-09-25 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
242 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Sabina
Kołodziej
O socjalizacji ekonomicznej młodych dorosłych
Wykład będzie się skupiać na wprowadzeniu młodych dorosłych w świat finansów i ekonomii. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób gromadzimy wiedzę na temat podstawowych elementów gospodarki.
 • pon., 2023-09-25 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
243 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Antoni
Kolek
Nie patrz w górę! Czy grozi nam katastrofa demograficzna w 2040 roku?
W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną prognozy dotyczące sytuacji demograficznej Polski, Europy i świata.
 • pon., 2023-09-25 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
244 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Anna
Królikowska - Tomczak
Krytyczne i kreatywne myślenie w podejmowaniu decyzji
Podczas wykładu przedstawione zostanie znaczenie krytycznego i kreatywnego myślenia we współczesnej rzeczywistości (VUCA), na rynku pracy, w życiu codziennym i w aktywności akademickiej.
 • pon., 2023-09-25 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
245 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Piotr
Kaczmarek-Kurczak
Nasza przyszłość w kosmosie - sektor kosmiczny w XXI wieku
Podczas wykładu zostaną omówione aktualne zmiany w sektorze kosmicznym.
 • pon., 2023-09-25 18:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
246 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Izabela
Grabowska
dr
Agata
Jastrzębowska-Tyczkowska
Twoje zasoby - poznaj je i porównaj się z innymi. Polacy, migranci powrotni i migranci z Ukrainy
Celem wykładu jest pokazanie, jak ważne są niematerialne zasoby człowieka zarówno ogólnie w życiu, a szczególnie na rynku pracy.
 • wt., 2023-09-26 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
247 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Dorota
Mackenzie 
Wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny?
Podczas wykładu przyjrzymy się rewolucji cyfrowej w komunikacji, szczególną uwagę zwracając na media w epoce globalnej, i temu, jak przeobrażają się społeczeństwa na całym świecie.
 • czw., 2023-09-28 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 warszawa
248 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab.
Paweł
Mielcarz, prof. ALK
Ocena projektów inwestycyjnych w dobie AI
W czasie wykładu przedstawione zostaną metody oceny długoterminowych decyzji inwestycyjnych w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji.
 • czw., 2023-09-28 18:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
249 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Łukasz
Markiewicz
O kłamstwie dla korzyści własnej - pespektywa behawioralna
Wykład poświęcony moralności w procesach podejmowania decyzji.
 • pt., 2023-09-29 17:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
250 Kluby Nauki ekonomiczne warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, we współpracy z LabMasters.pl
dr
Przemysław
Kusztelak
Czy sztuczna inteligencja (AI) sama programuje - przykład VBA w Excelu
Czy to prawda, że sztuczna inteligencja (AI) potrafi sama programować? Sprawdzimy to na przykładzie języka programowania VBA używanego do tworzenia makropoleceń w Excelu.
 • czw., 2023-09-28 18:00
Online
Link do transmisji
Webinar odbędzie się na Facebooku LabMasters. Transmisję uruchomimy 15 minut przed czasem. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji.
251 Kluby Nauki ekonomiczne warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, we współpracy z LabMasters.pl
dr
Maciej
Wilamowski
mgr
Piotr
Ćwiakowski
Data science w Pythonie
Pokażemy praktyczne przykłady analizy i wizualizacji danych w programie Python w pakietach pandas i seaborn. Wytrenujemy model lasów losowych z wykorzystaniem pakietu scikit-learn i własnego wrappera.
 • pt., 2023-09-29 18:00
Online
Link do transmisji
Webinar odbędzie się na Facebooku LabMasters. Transmisję uruchomimy 15 minut przed czasem. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji.
252 Kluby Nauki fizyczne wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyczny PAN
prof. dr hab.
Andrzej
Królak
Fale grawitacyjne - nowe okno na Wszechświat
Przedstawię obserwacje fal grawitacyjnych i nowo powstałą dziedzinę - astronomię fal grawitacyjnych. Powiem o znaczeniu obserwacji fal grawitacyjnych w zrozumieniu budowy naszego Wszechświata.
 • pon., 2023-09-25 16:00
Stacjonarne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
253 Kluby Nauki humanistyczne wycieczka naukowa Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Małgorzata
Smreczak
Spacer "Niezatarte ślady getta Warszawy"
Spacer przybliży uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny finał społeczności warszawskich Żydów.
Zapisy od 11 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl. W tytule maila prosimy wpisać "spacer 27.09"
 • śr., 2023-09-27 18:00
Stacjonarne
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszwa

Miejsce zbiórki: przed Żydowskim Instytutem Historycznym
254 Kluby Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr
Katarzyna
Drozd-Urbańska
Współczesna literatura białoruska a sytuacja społeczno-polityczna Białorusi – perspektywy i wyzwania
Wpływ sytuacji społeczno-politycznej, w tym nasilonych represji po wyborach na prezydenta w 2020 r., na współczesną literaturę białoruską.
 • pon., 2023-09-25 15:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
255 Kluby Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr hab.
Agnieszka
Leńko-Szymańska
Czy wystarczy znać 1000 słówek? Znajomość słownictwa języka obcego w liczbach
Ile wyrazów jest w języku polskim i angielskim i ile ich trzeba znać w tych językach, aby swobodnie się nimi posługiwać? I jak to się liczy?
 • pon., 2023-09-25 16:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.008 (1. piętro)
256 Kluby Nauki humanistyczne dyskusja, pokaz, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr
Marta
Saniewska
dr
Oksana
Borys
Dlaczego Ukraińcy często mówią po rosyjsku i czym jest surżyk, czyli o sytuacji językowej w Ukrainie
Dowiedzmy się, dlaczego Ukraińcy często mówią po rosyjsku i nauczmy rozróżniać języki.
 • pon., 2023-09-25 17:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
257 Kluby Nauki humanistyczne gra edukacyjna, konkurs, warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr hab.
Agnieszka
Andrychowicz-Trojanowska
dr
Magda
Żelazowska-Sobczyk
dr
Janina
Pietraszkiewicz
dr
Dominik
Kudła
Idiomy i fałszywi przyjaciele tłumacza w języku rosyjskim – czyli „gdzie jest pies pogrzebany”
Jak powiedzieć „gdzie jest pies pogrzebany” lub dlaczego lepiej po rosyjsku nie mówić, że idziemy do „skliepu”?
 • wt., 2023-09-26 15:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 2.014 (2. piętro)
258 Kluby Nauki humanistyczne warsztat Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
mgr
Magdalena
Góralska
Zrozumieć boreliozę: wprowadzenie do problematyki choroby
Warsztat wprowadza w zawiłości boreliozy, wyposażając uczestników w wiedzę o kontrowersyjnej chorobie. Omówione zostaną różne spojrzenia na boreliozę w krytycznym ujęciu antropologii medycznej.
 • wt., 2023-09-26 17:00
Stacjonarne
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa

s. 104
259 Kluby Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr
Iwa
Kołodziejska
Cokolwiek się dzieje, dobrze mieć rośliny. O relacjach ludzi i roślin w środkowej Ukrainie
Rośliny do jedzenia, leczenia i kochania. Po co i dlaczego zbiera się w środkowej Ukrainie rośliny? Jakie było do niedawna i jest obecnie ich miejsce w codzienności Ukraińców?
 • czw., 2023-09-28 17:30
Stacjonarne
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa

s. 104
260 Kluby Nauki humanistyczne warsztat Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki PAN
dr
Ewa
Wróblewska-Trochimiuk
dr
Yana
Hladyr
Co w ukraińskich social mediach piszczy?
Szukasz w internecie ciekawych treści o Ukrainie? Przyjdź i poznaj ukraińskie social media!
 • wt., 2023-09-26 17:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, Sala nr 006 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (parter)
261 Kluby Nauki humanistyczne wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki PAN
dr hab.
Lech
Suchomłynow
Mniejszość polska w Ukrainie Wschodniej w realiach ruskiego miru
Przedmiotem analizy będą wypowiedzi Polaków z okupowanego Berdiańska, którzy znaleźli się w realiach ruskiego miru.
 • czw., 2023-09-28 17:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, Sala nr 006 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (parter)
262 Kluby Nauki humanistyczne wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki PAN
dr
Paweł
Kowalski
Kulturemy słoweńskie na szerszym tle Słowiańszczyzny południowej
Wspólne poszukiwania słoweńskiego świata zaklętego w kulturemach.
 • pt., 2023-09-29 17:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, Sala nr 006 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (parter)
263 Kluby Nauki humanistyczne wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
prof. dr hab.
Danuta
Danek
Tajemnica ukryta w autobiograficznym wierszu Mickiewicza pomijanym przez biografów
Psychoanaliza liryku Mickiewicza "Ach, już i w rodzicielskim domu…"pomijanego w monografiach poświęconych życiu i twórczości poety, prowadząca do pomijanych faktów jego biografii, rzutujących na utwór
 • czw., 2023-09-28 18:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, p. I, s. 144
264 Kluby Nauki matematyczne wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Piotr
Śliwka
Tablice trwania życia, czyli ile średnio żyjemy?
Celem wykładu będzie omówienie podstawowych pojęć matematyki ubezpieczeniowej wykorzystywanych do budowy tablic trwania życia.
 • wt., 2023-09-26 18:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
265 Kluby Nauki o Ziemi wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN
dr
Piotr
Król
Geochronologia – czyli jak działają geologiczne zegary
Dowiedz się, jak mierzymy czas w geologii, jak określić wiek minerałów, skał, czy nawet całej planety.
 • wt., 2023-09-26 19:00
Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

Sala nr. 213, II piętro
266 Kluby Nauki o Ziemi pokaz, warsztat Muzeum Geologiczne PIG-PIB, we współpracy z Oddział Warszawki Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
mgr
Krzysztof
Dembicz
mgr
Karolina
Wojnicka
Maroko - od trylobitów po mozazaury - paleontologiczne eldorado
Zajęcia pokazujące prace geologa w terenie, trudno dostępne zakątki świata i przepiękne okazy minerałów i skamieniałości.
Zapisy od 18 IX pod adresem: muzeum.pgi.gov.pl
 • śr., 2023-09-27 17:00
Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

sala nr 16
267 Kluby Nauki o Ziemi dyskusja, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
mgr
Wojciech
Doroszewicz
Gdyby Chile było bliżej
Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów.
 • wt., 2023-09-26 17:00
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-325 Warszawa

sala 111

©2022 Festiwal Nauki