Program - spotkania

Wyświetlanie 151 - 200 z 337.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Format: 2022-11-30

Numer Typ spotkania Dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
151 Kluby Nauki humanistyczne wykład Instytut Badań Literackich PAN
prof. dr hab.
Danuta
Danek
Niszczący ojciec w życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego
Wykład z cyklu: literatura i psychoanaliza. Dotyczy biografii i twórczości Zygmunta Krasińskiego. Wiąże się ze współczesną wiedzą o przemocy domowej i z pojęciem dziecka krzywdzonego.
 • czw., 2022-09-22 18:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
152 Kluby Nauki humanistyczne wykład Instytut Badań Literackich PAN
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Nowe odczytania „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego
Podczas wykładu przybliżymy najciekawsze nowe interpretacje „Pamiętnika z powstania warszawskiego” z ostatnich kilku lat, a także ujawnimy nowe źródła – nieznane „Bruliony pamiętnika”.
 • czw., 2022-09-22 15:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
153 Kluby Nauki medyczne dyskusja, pokaz, wykład Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab.
Mariusz
Panczyk
lek. med.
Dominik
Wawrzuta
Algorytmy sztucznej inteligencji w medycynie – szansa czy zagrożenie?
Potencjał zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. proces opracowywania nowych leków, diagnostykę, wybór właściwej terapii, optymalizację opieki
 • czw., 2022-09-22 15:00
Nagranie
154 Kluby Nauki o Ziemi wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
mgr
Wojciech
Doroszewicz
Wymarłe historie, o wytępionych gatunkach zwierząt
Przybliżymy historie wybranych gatunków zwierząt, które w czasach historycznych zostały wytępione przez człowieka w wyniku m.in. polowań, czy niszczenia ich środowiska.
 • czw., 2022-09-22 17:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Wejście od strony dziedzińca, sala 111
155 Kluby Nauki o Ziemi pokaz, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii UW
Kinga
Zimerman
dr
Agnieszka
Marcinowska
Niezwykłe przypadki krzemionki
Kwarc towarzyszy nam zarówno w życiu codziennym, jak i jest elementem wielu wyrobów luksusowych. Na spotkaniu dowiemy się o niektórych odmianach krzemionki, ich budowie i zastosowaniu.
 • czw., 2022-09-22 18:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

sala 1012 (I piętro)
156 Kluby Nauki rolnicze i leśne wykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
dr hab. inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
ABC bakterii ciekawych, groźnych i pożytecznych
Garść ciekawostek i podstawowych informacji o wybranych bakteriach, których znajomość da nam pewność, że nie wszystko, co małe - jest tylko szkodliwe...
 • czw., 2022-09-22 17:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

budynek 32 (tzw. zielony), Aula I (parter)
157 Kluby Nauki społeczne dyskusja, wykład Instytut Psychologii PAN
dr
Grzegorz
Pochwatko
Czy psychologia może pomóc powstrzymać degradację środowiska?
Spotkanie poświęcone zostanie znaczeniu wartości, w tym wartości materialistycznych, a także roli religii, duchowości i postaw społecznych na kształtowanie się zachowań proekologicznych.
 • czw., 2022-09-22 17:00
Stacjonarne
Nagranie
Online
Link YouTube
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

sala 1
158 Kluby Nauki społeczne pokaz, warsztat Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
dr
Ewa
Józefowicz
Jak pisać hieroglify?
Dzień Egiptologa to wydarzenie składające się z dwóch części. Zapraszamy na pokaz i warsztaty "Jak pisać hieroglify?”
 • czw., 2022-09-22 11:00
 • czw., 2022-09-22 11:30
 • czw., 2022-09-22 12:00
 • czw., 2022-09-22 12:30
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
159 Kluby Nauki społeczne wykład Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
dr
Filip
Taterka
Odczytanie hieroglifów przez Jeana-François Champolliona
200. rocznica jednego z największych odkryć w historii nauki: francuski uczony Jean-François Champollion odczytał pismo hieroglificzne. Historia badań nad hieroglifami oraz życie i naukowa działalność
 • czw., 2022-09-22 15:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
160 Kluby Nauki społeczne wykład Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
dr
Ewa
Józefowicz
Z dziejów pisma egipskiego
Egipskie hieroglify są jednym z najstarszych systemów pisma na świecie. Opowiemy ich historię od pierwszych domniemanych znaków do ostatniej znanej inskrypcji.
 • czw., 2022-09-22 16:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
161 Kluby Nauki społeczne wykład Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
dr
Filip
Taterka
Odkrycie grobowca Tutanchamona
W 1922 roku Brytyjczyk Howard Carter po latach poszukiwań odkrył grobowiec faraona Tutanchamona. Omówione zostaną okoliczności oraz następstwa tego odkrycia (w tym rzekoma klątwa Tutanchamona).
 • czw., 2022-09-22 17:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala Erazma Majewskiego, nr 301
162 Kluby Nauki techniczne pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr inż.
Angelika
Zaszczyńska
mgr inż.
Maryla
Moczulska-Heljak
dr inż.
Dorota
Kołbuk-Konieczny
Druk 3D oraz elektroprzędzenie jako metody formowania materiałów dla medycyny
Omówienie metod druku 3D oraz elektroprzędzenia w medycynie. Opis badań materiałowych i przedklinicznych prowadzonych w ramach projektu BioLigaMed NCBiR.
 • czw., 2022-09-22 16:00
Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5b
02-106 Warszawa
163 Kluby Obszar sztuki wykład Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii UW
dr
Mariusz
Gradowski
Echa Marca '68 w muzyce popularnej
Wydarzenia Marca ’68 odbiły się echem także w szeroko rozumianej muzyce popularnej. Podczas spotkania przyjrzymy się utworom, w których pojawia się wątek wydarzeń marcowych.
 • czw., 2022-09-22 16:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście C
164 Kluby Nauki chemiczne dyskusja, pokaz, warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
dr
Magdalena
Skunik-Nuckowska
mgr
Natalia
Wisińska
Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów
Czy można być eko używając energii pozyskanej z węgla? O tym dowiemy się konstruując i testując węglowy superkondensator.
Zapisy od 12 IX pod adresem: mskunik@chem.uw.edu.pl. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
 • pt., 2022-09-23 15:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Sala laboratoryjna nr 349, Spotkanie w dniu warsztatów w holu Wydziału Chemii, 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
165 Kluby Nauki chemiczne pokaz, warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
dr
Anna
Kisiel-Kwiatek
Oddziaływanie światła z materią. Fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik
Przekonaj się, czy światło ma wpływ na otaczającą nas materię i dowiedz się, jak przedstawia to świat chemii.
Warsztaty dedykowane dla młodzieży powyżej 14 lat. Zapisy od 12 IX pod adresem: am.kisiel@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób (max. 6), datę wydarzenia. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
 • pt., 2022-09-23 15:30
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

piętro III, pokój 357, skrzydło chemii nieorganicznej i analitycznej. Spotykamy się w holu głównym 15 minut przed czasem zajęć.
166 Kluby Nauki ekonomiczne dyskusja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr
Bartosz
Sobik
Transformacja energetyczna w Polsce - co warto o niej wiedzieć?
Na spotkaniu poruszone zostaną tematy związane z energetyką, ochroną klimatu, polityką energetyczną oraz bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi mającymi wpływ na sytuację na rynkach energii.
 • pt., 2022-09-23 16:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
167 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Aneta
Pluta-Zaremba
dr hab.
Barbara
Ocicka
Opakowania kompostowalne – przyszłość czy niszowe produkty?
Możliwości i przykłady zastąpienia tradycyjnych opakowań plastikowych opakowaniami kompostowalnymi.
 • pt., 2022-09-23 17:30
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
168 Kluby Nauki ekonomiczne pokaz, warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z LabMasters.pl
dr
Maciej
Wilamowski
mgr
Piotr
Ćwiakowski
Data Science w Pythonie
Python to obecnie najszybciej rozwijający się język programowania, także wśród analityków danych. Pokażemy praktyczne przykłady analizy i wizualizacji danych w popularnych pakietach.
 • pt., 2022-09-23 18:00
Online
Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy
169 Kluby Nauki ekonomiczne wykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Zarządzania SGGW
prof.
Wojciech
Pizło
Siła marketingu
Wykład dotyczyć będzie siły marketingu, która wynika m.in. z konkurencyjności oferty i wykorzystania przez przedsiębiorców instrumentów marketingowych.
 • pt., 2022-09-23 09:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

budynek 6, Aula – D 22
170 Kluby Nauki humanistyczne warsztat, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr
Anna
Berenika Siwirska
dr
Volha
Tratsiak
Białoruś znana i nieznana
A co ty wiesz o Białorusi?
 • pt., 2022-09-30 15:00
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
171 Kluby Nauki humanistyczne gra edukacyjna, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr
Marta
Brzezińska-Pająk
mgr
Kamil
Dwornik
Pionki, kostki i wielka historia na małej planszy – polskie historyczne gry planszowe w XIX wieku
Historia Polski w grze planszowej naszych przodków. Zagrajmy razem!
 • pt., 2022-09-30 15:00
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 60
172 Kluby Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr
Marcin
Niemojewski
Sekrety „Władcy Pierścieni”, czyli o pożytkach z opowiadania bajek i wymyślania języków
Próba przybliżenia fenomenu dzieła J.R.R. Tolkiena.
 • pt., 2022-09-30 15:00
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.008
173 Kluby Nauki humanistyczne warsztat, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
prof. dr hab.
Irena
Mytnik
mgr
Oksana
Borys
mgr
Marta
Saniewska
ODWOŁANE_Czy łatwo uczyć się ukraińskiego? Podobieństwa i różnice, czyli jak się dogadać?
Poznajmy język ukraińskiego sąsiada. Krótki wykład w formie prezentacji i warsztaty językowe.
 • pt., 2022-09-23 15:00
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 40
174 Kluby Nauki humanistyczne pokaz, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr
Piotr
Nikolski
dr
Łukasz
Karpiński
Teologia, fantastyka i lingwistyka. Kiedy piszesz fantastykę z pozycji religijnych...
Teologia, fantastyka i lingwistyka.Dziedziny pozornie odległe, ale w pewnych okolicznościach splatają się w jeden węzeł. A jak to wygląda podczas tłumaczenia/ pisania fantastyki z pozycji religijnych?
 • pt., 2022-09-30 16:40
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.008
175 Kluby Nauki humanistyczne gra edukacyjna, warsztat, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
mgr
Oksana
Borys
mgr
Marta
Saniewska
ODWOŁANE_Porozmawiajmy o zdrowiu (po polsku i ukraińsku)
Okazja, by poznać podstawowe zwroty, nazwy anatomiczne, nazwy chorób, tak by ułatwić Ukraińcom wizyty u lekarza, a Polakom rozumienie pacjentów i znajomych.
 • pt., 2022-09-23 16:40
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 40
176 Kluby Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii UW
prof. dr hab.
Marcin
Zaremba
„Józek, kupuj cukier i sól!” – paniki wojenne dziś i (przede wszystkim) w PRL
Wykład poświęcony panikom wojennym, przedstawione zostaną mechanizmy działania społeczeństwa targanego obawami o wybuch (kolejnego) konfliktu zbrojnego.
 • pt., 2022-09-23 16:30
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Budynek Pomuzealny, Sala Kolumnowa (parter). Dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności ruchowej
177 Kluby Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii UW
prof. dr hab.
Piotr
Majewski
Czego uczy nas kryzys monachijski 1938 roku?
Wydarzenia, które doprowadziły do konferencji w Monachium i dokonanemu wówczas rozbiorowi Czechosłowacji. Sylwetki głównych uczestników i uwarunkowania ich działań.
 • pt., 2022-09-23 18:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Budynek Pomuzealny, Sala Kolumnowa (parter). Dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności ruchowej
178 Kluby Nauki matematyczne wykład Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
dr
Gabriel
Pietrzkowski
Kryptografia kwantowa, czyli o bezpiecznym szyfrowaniu
Pokażemy zasadę działania protokołu BB84, pozwalającego bezpiecznie, na odległość ustalić tajny klucz kryptograficzny.
Wykład przeznaczony dla uczestników od 16 lat.
 • pt., 2022-09-23 16:00
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

s. 328 (III piętro)
179 Kluby Nauki społeczne dyskusja, wykład Instytut Psychologii PAN
dr
Marzena
Rusanowska
Jak złość wiąże się z depresją i czemu to jest ważne?
Kiedy osoby w depresji są bardziej agresywne? Czy złość w depresji jest potrzebna? Jak postrzeganie bodźców emocjonalnych oraz doświadczanie złości wpływają na symptomy depresji?
 • pt., 2022-09-23 17:00
Stacjonarne
Online
Link YouTube
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

sala 1
180 Spotkania weekendowe Nauki biologiczne warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
dr
Iga
Samól
Czy zielony toksyk może dać coś dobrego?
Zielone toksyki to rośliny trujące zawierające substancje, które wykorzystujemy jako leki. Na warsztatach poznamy wybranych przedstawicieli takich roślin – poprzez pracę z zielnikiem oraz dyskusję.
Zapisy od 12 IX pod adresem: fn@biol.uw.edu.pl
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
181 Spotkania weekendowe Nauki biologiczne wycieczka naukowa Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny UW
Anna
Albin
Ciemna strona roślin, czyli spacer z dreszczykiem
Rośliny towarzyszą nam codziennie, jednak w złych rękach mogą się stać niebezpiecznym narzędziem zbrodni. Zapraszamy odważnych na kryminalny spacer z roślinami w roli głównej.
Zapisy od 12 IX pod adresem: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl
 • sob., 2022-09-17 16:00
 • sob., 2022-09-17 18:00
Stacjonarne
al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Zbiórka przy kasie od strony dziedzińca
182 Spotkania weekendowe Nauki biologiczne wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
dr inż.
Karol
Kram
mgr
Anna
Kębłowska
Kampinoskie wydmy – historia i ochrona
W Kampinoskim Parku Narodowym znajduje się unikatowy kompleks wydm śródlądowych. Opowiemy o ich historii oraz aktualnych działaniach mających na celu ich ochronę i zachowanie.
Dojazd: Samochodem z Warszawy ulicą Trenów (2 km od Cmentarza Północnego). Komunikacja miejska z Warszawy: autobusy 110 (Metro Marymont – CH Łomianki) lub 250 (Metro Młociny – Dąbrowa Zachodnia). Parking Dąbrowa Leśna znajduje się 500 m od przystanku „Łomianki Kampinoska”.
 • sob., 2022-09-17 10:00
Stacjonarne
Dąbrowa Leśna
05-092 Łomianki

Zbiórka na parkingu przy Dąbrowie Leśnej (52.319 N, 20.877 E)
183 Spotkania weekendowe Nauki biologiczne wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
inż.
Beata
Bąk
Drzewo - jedno z większych organizmów na świecie
Spotkajmy się w Kampinoskim Parku Narodowym. Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. Zapraszamy do udziału!
Dojazd: Samochodem z Warszawy (ok. 45 km) drogą wojewódzką 580, kierunek Sochaczew. Komunikacja miejska z Warszawy: Metro Księcia Janusza - linią autobusową nr 719 do Leszna, dalej linią L29 do Kampinosu. Komunikacja prywatna Motobus: z Warszawy ul. Marszałkowska przy DT Sawa lub z Sochaczewa do Kampinosu.
 • ndz., 2022-09-18 10:00
Stacjonarne
Kampinos
05-085 Kampinos

Zbiórka na przystanku autobusowy w miejscowości Kampinos (52.267772, 20.46259)
184 Spotkania weekendowe Nauki chemiczne wykład Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż.
Łukasz
Osuchowski
Czy węgiel to tylko źródło energii?
Treści zawarte w wykładzie będą rozwijać temat węgla jako pierwiastka charakteryzującego się wieloma odmianami alotropowymi. Przedstawione zostaną również zastosowania węgla w nanotechnologii.
Zapisy od 12 IX pod adresem: elzbieta.luba@wat.edu.pl
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Stacjonarne
gen S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Instytut Optoelektroniki – Centrum Inżynierii Biomedycznej
185 Spotkania weekendowe Nauki fizyczne wykład Instytut Fizyki PAN
dr hab.
Jerzy
Karpiuk
Kwantowy kompas ptaków, czyli o dynamice spinów w parach rodnikowych
Podczas lotu ptaki używają wewnętrznego kompasu, który prawdopodobnie opiera się na wytwarzanych fotochemicznie parach rodników. Pokażemy, jak takie obiekty i przemiany można badać w laboratorium.
 • sob., 2022-09-17 10:00
Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Dostępny parking niestrzeżony
186 Spotkania weekendowe Nauki fizyczne wykład Instytut Fizyki PAN
prof. dr hab.
Marek
Godlewski
Dlaczego? Czyli o mistycznych cyfrach, wierze w doskonałość świata i estetyce praw fizycznych
W referacie omówię zaskakujący wpływ wiary w doskonałość świata na nasze poglądy dotyczące budowy materii i budowy otaczającego nas świata.
 • sob., 2022-09-17 11:00
Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Dostępny parking niestrzeżony
187 Spotkania weekendowe Nauki fizyczne wykład Instytut Fizyki PAN
prof. dr hab.
Michał
Matuszewski
Czy mamy szanse skonstruować komputery dorównujące ludzkim mózgom?
Ludzki mózg może wykonywać do tryliona operacji na sekundę przy zużyciu mocy około 20 W. Jego unikatowe właściwości stały się motywacją do opracowania tak zwanych układów neuromorficznych.
 • sob., 2022-09-17 12:00
Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Dostępny parking niestrzeżony
188 Spotkania weekendowe Nauki fizyczne wykład Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż.
Patrycja
Bałdyga
Radioaktywny wszechświat, czyli o tym co jest, a czego nie widać
Co łączy kosmos, radioaktywność i mgłę? Odpowiedź na to pytanie zostanie przedstawiona w trakcie spotkania.
Zapisy od 12 IX pod adresem: elzbieta.luba@wat.edu.pl
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Stacjonarne
gen S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Instytut Optoelektroniki – Centrum Inżynierii Biomedycznej
189 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne pokaz, wykład, wystawa Instytut Badań Literackich PAN, we współpracy z Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
dr hab.
Aleksander
Wójtowicz
Wprowadzenie do wystawy „Spotkanie autorskie Mirona Białoszewskiego”
Wprowadzenie do wystawy interaktywnej poświęconej spotkaniu autorskiemu Mirona Białoszewskiego w Lublinie, którego doskonała dokumentacja pozwoli poczuć się jak na spotkaniu z żywym pisarzem.
 • sob., 2022-09-17 11:30
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
190 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne dyskusja, wykład Instytut Badań Literackich PAN, we współpracy z Wydział Artes Liberales UW
dr hab.
Marek
Pąkciński
dr hab.
Aleksiej
Wasiljew
Dyplomacja naukowa w warunkach konfliktu kulturowo-politycznego: relacje Polska – Rosja
Dyrektor i współpracownik przedstawicielstwa PAN w Moskwie – Polak i Rosjanin – o możliwościach współpracy z Rosją w dziedzinie kultury i szansach demokratycznych przemian w tym kraju.
 • sob., 2022-09-17 13:30
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza
191 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
prof.
Agnieszka
Graff
Amerykańskie wojny kulturowe. O co w nich chodzi i co z nich wynika?
Wojny kulturowe to głęboka – i silnie upolityczniona – polaryzacja wokół wartości postmaterialnych, która od kilku dekad dzieli Amerykanów. Wykład przedstawia główne osie tego podziału i jego źródła.
 • sob., 2022-09-17 17:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

sala 116, I piętro
192 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
dr hab.
Dorota
Babilas
Królewskie jubileusze w Wielkiej Brytanii (Royal Jubilees in the UK)
Czy Elżbieta II jest najdłużej panującą monarchinią w historii świata? O ile wyprzedziła swoich poprzedników na brytyjskim tronie? Czy i w jaki sposób świętowano rocznice długoletniego panowania w UK.
Zapisy od 12 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com. Nagranie na platformie YouTube; prywatny link zostanie udostępniony wszystkim zapisanym dzień przed wydarzeniem
 • sob., 2022-09-17 10:00
Nagranie
Link YouTube
Online
193 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
dr
Agata
Kochańska
Czy uprzejmość/nieuprzejmość w komunikacji to zachowania charakterystyczne wyłącznie dla człowieka?
Tematem wykładu będą wybrane przejawy uprzejmości/nieuprzejmości w ludzkiej komunikacji językowej, które zostaną porównane z wybranymi zachowaniami komunikacyjnymi psów.
Zapisy od 12 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com
 • sob., 2022-09-17 11:30
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
194 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład Muzeum Fryderyka Chopina Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Oddział Muzem
dr
Michał
Ceglarek
Historia parku w Żelazowej Woli w okresie II RP
Urzekający park wokół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina ma swoją odrębną historię. Kluczowym okresem były lata 30. XX wieku - moment wzmożonej dyskusji nad wizją parku.
 • sob., 2022-09-17 13:00
Stacjonarne
Żelazowa Wola 15
96-503 Sochaczew

Sala kinowa
195 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Nauk Humanistycznych
prof. dr hab.
Tadeusz
Rachwał
„Something there is that doesn’t love a wall” – kilka uwag o nomadyczności
Nomadyczność jako propozycja alternatywnego myślenia o organizacji przestrzeni, której tradycyjna kulturowa konstrukcja wiąże się z pionową zabudową umożliwiającą regulację poruszania się w świecie.
Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
 • sob., 2022-09-17 14:00
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
196 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Nauk Humanistycznych
prof. dr hab.
Agnieszka
Pantuchowicz
prof. dr hab.
David
Malcolm
I’m sorry. I did my best – O roli interpretacji w przekładzie
Historia przekładu jest historią interpretacji – i tych trafnych, i tych kompletnie chybionych. W ramach warsztatu zastanowimy się nad kilkoma znakomitymi przykładami obrazującymi to.
Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
 • sob., 2022-09-17 15:00
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
197 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Projektowania
prof. dr hab.
Michał
Jakubowicz
Widmo cmentarzy na terenach polskich parków w eksperymentalnym projekcie fotograficznym subPark
Przedstawione zostaną nekropolie, które straciły dawną funkcję i znaczenie. Za pośrednictwem fotografii obserwujemy różny sposób konfrontowania się z problemem nieobecności.
Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
 • sob., 2022-09-17 18:00
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
198 Spotkania weekendowe Nauki humanistyczne wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Instytut Nauk Humanistycznych
prof. dr hab.
Mirosław
Filiciak
dr
Kuba
Piwowar
Media, ekologia, język. Jakich narracji o technologii dziś potrzebujemy?
Relacje mediów i usług opartych na zaawansowanych technologiach z ekologią: wyniszczający wpływ na planetę, ale i na procesy społeczne, a także rozwiązania, które miałyby korzystny wpływ na środowisko
Zapisy od 12 IX pod adresem: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/festiwal-nauki/home
 • ndz., 2022-09-18 19:00
Stacjonarne
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
199 Spotkania weekendowe Nauki matematyczne warsztat Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
mgr
Anna
Zalewska
Kawał(ek) roboty
Dzielimy – okrąg, trójkąt, bryłę, kąt!
Warsztaty przeznaczone dla uczniów liceum i ostatnich klas szkoły podstawowej. Zapisy od 12 IX pod adresem: akademia.mini.pw.edu.pl
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

s. 314 (III piętro)
200 Spotkania weekendowe Nauki matematyczne warsztat Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
mgr
Tomasz
Żynda
Dlaczego potrzebujemy dowodów w matematyce?
W czasie zajęć pokazane zostaną przykłady twierdzeń, które są prawdziwe dla małych liczb naturalnych, ale nie są prawdziwe w ogólności. Uzmysłowi to nam, że matematyka nie może obyć się bez dowodów.
Warsztaty przeznaczone dla uczestników od 15 lat.
 • sob., 2022-09-17 11:00
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

s. 313 (III piętro)

©2022 Festiwal Nauki