Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej

prof. Krzysztof Meissner Wydział Fizyki UW

Członkowie honorowi Rady Programowej

prof. David Shugar (zm. 2015 r.)  

Członkowie Rady Programowej

dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

dr Stanisław Bajtlik

CAMK PAN
dr hab. Anna Cywińska SGGW
prof. Krzysztof Dołowy SGGW
prof. Magdalena Fikus Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. Małgorzata Kossut Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
prof. Ireneusz Krzemiński Instytut Socjologii UW
dr hab. Wojciech Kulesza, prof. SWPS Wydział Psychologii SWPS
prof. Bogdan Lesyng Wydział Fizyki UW
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW Instytut Filozofii UW
dr hab. Paweł Rodak, prof. UW Instytut Kultury Polskiej UW
prof. Jarosław Różański OMI Wydział Teologiczny UKSW
prof. Dariusz Stola Instytut Studiów Politycznych PAN
dr Zuzanna Toeplitz Wydział Psychologii UW
dr Albert Tomaszewski Instytut Zarządzania SGH
prof. Joanna Tyrowicz Wydział Zarządzania UW
dr hab. Małgorzata Witkowska - Zimny Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
prof. n. med. Andrzej Ziemba

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

red. Piotr Zmelonek Tygodnik "Polityka"