Rada Programowa 25. Festiwalu

Przewodniczący Rady Programowej

prof. Krzysztof Meissner  

Członkowie honorowi Rady Programowej

prof. David Shugar (zm. 2015 r.)  

Członkowie Rady Programowej

dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW  

dr Stanisław Bajtlik

 
dr hab. Anna Cywińska  
prof. Magdalena Fikus  
prof. Małgorzata Kossut  
prof. Ireneusz Krzemiński  
dr hab. Wojciech Kulesza, prof. SWPS  
prof. Stefan Kwiatkowski  
prof. Bogdan Lesyng  
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW  
dr hab. Paweł Rodak, prof. UW  
prof. Jarosław Różański OMI  
prof. Dariusz Stola  
dr Zuzanna Toeplitz  
dr Albert Tomaszewski  
prof. Joanna Tyrowicz  
dr hab. Małgorzata Witkowska - Zimny  
prof. n. med. Andrzej Ziemba

 

red. Piotr Zmelonek