Sekretariat organizacyjny

Dyrektorka

dr Zuzanna Toeplitz
e-mail: zuz@psych.uw.edu.pl

Sekretariat organizacyjny

mgr Anna Toeplitz
mgr Barbara Nowakowicz
Tel 22 55 40 805
e-mail: festiwal@uw.edu.pl
e-mail: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl

Pełnomocniczka Kwestora ds. Festiwalu Nauki
mgr Anna Gościńska
e-mail: a.goscinska@uw.edu.pl

Pomoc informatyczna
mgr Paweł Witkowski
e-mail: intools@intools.pl

Facebook i Twitter
mgr Maciej Górnicki-Olszewski
FB:  
Twitter:  

YouTube - pomoc techniczna
Tomasz Nowacki
Boddah Studio
e-mail: boddahstudio@gmail.com

©2021 Festiwal Nauki

Produkcja: inTOOLS