Autentyzm miejsc pamięci na przykładzie Izby Pamięci Strzelecka 8

Numer: 
211

W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć zachowane w stanie nienaruszonym cele po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W trakcie zwiedzania będzie też można zobaczyć rekonstrukcję historycznę pt. "Przesłuchanie więżnia".

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 22 Września, 2023 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć zachowane w stanie nienaruszonym cele po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.
mgr
Arkadiusz
Serwa
Miejsce spotkania: 
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki