Biblioteka IBL PAN – miejsce spotkań badaczy i podstawowy warsztat pracy humanistów

Numer: 
30

Biblioteka to serce i laboratorium Instytutu Badań Literackich PAN. Znajduje się w niej cenny księgozbiór z zakresu humanistyki. Obejmuje on teksty literackie z XIX i XX wieku, bardzo rzadkie pierwodruki, stare druki oraz rękopisy znanych pisarzy. Każdego dnia w bibliotece spotykają się pracownicy instytutu, naukowcy z całej Polski i z zagranicy, a także studenci, doktoranci, ludzie związani z teatrem i sztuką. W tym szczególnym miejscu nie tylko korzystają ze zbiorów, lecz także dyskutują o najnowszych osiągnięciach naukowych i kulturalnych oraz rozmawiają o obecnie realizowanych grantach badawczych. Zbiory biblioteki są również źródłem inspiracji do kolejnych badań i projektów. Zasoby biblioteki udostępniane są w postaci woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a także w formie elektronicznej na platformie www.rcin.org.pl z wolnym i nieograniczonym dostępem, bez konieczności wypożyczania obiektów. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie podstawowego warsztatu pracy humanisty. Uczestnicy zwiedzą wnętrza Biblioteki IBL PAN tj. czytelnie, pracownie poszczególnych działów oraz magazyny. Zostanie im przedstawiona historia biblioteki, jej najciekawsze obiekty m.in. znajdujące się w kolekcjach Fundacji Jana Michalskiego i Gabriela Korbuta. W czasie spotkania będzie możliwość zapoznania się z najnowszą publikacją wydaną i opracowaną przez pracowników biblioteki pt. Katalog druków drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN, która zawiera opisy wszystkich druków wydanych poza cenzurą, a znajdujących się w zbiorach biblioteki. W dalszej części spotkania zostanie krótko scharakteryzowany projekt realizowany przez bibliotekę razem z innymi instytutami badawczymi pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN). Na koniec uczestnicy zwiedzą najnowsze pomieszczenie biblioteki tj. pracownię digitalizacyjną, w której zostanie przedstawiony proces skanowania oraz umieszczania zeskanowanych obiektów na platformie www.rcin.org.pl.

Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 15:00
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja wnętrz Biblioteki IBL PAN, jej historii, specyfiki gromadzonych zbiorów oraz najciekawszych obiektów. Przedstawienie projektu OZwRCIN oraz wydanego katalogu druków drugiego obiegu.
Dodatkowe informacje: 
Zwiedzanie będzie miało charakter ciągły w godzinach od 15.00 do 19.00. Zbiórka kolejnych grup zwiedzających o godzinie 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
mgr
Łukasz
Ossowski
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Biblioteka IBL PAN, parter.