Co badania na zwierzętach mogą powiedzieć nam o ludzkiej ciekawości?

Numer: 
-91

Ciekawość jest zjawiskiem niejednorodnym. W zachowaniu człowieka pełni kluczową rolę w jego przystosowywaniu się do zmiennych warunków otoczenia. Czy zwierzęta współdzielą te mechanizmy i w jakim stopniu? W przedstawionych badaniach zaprezentuję jeden ze sposobów analizy tego zagadnienia.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 11 Października, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Organizator: 
prof. dr hab.
Wojciech
Pisula
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala Lustrzana