Co wiemy, a czego nie wiemy o stresie?

Numer: 
15

Klasyczna reakcja organizmu na zagrożenie opisana została przez Waltera Cannona jako odpowiedź „walki lub ucieczki”, w okresie późniejszym posłużyła Hansowi Selyemu do stworzenia koncepcji stresu jako mechanizmu wywołanego przez obciążenia różnego rodzaju. Samo słowo „stres” trafiło do potocznego języka. Informacje o zagrożeniach bardzo różnej natury np. głodu, zakażeń, urazów, obciążeń psychicznych przekazywane są do układu limbicznego mózgu, następnie poprzez podwzgórze i przysadkę aktywują nerwowy układ współczulny i ostatecznie doprowadzają do wzmożonego wydzielana hormonów m. in. adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Związki te wywołują rozmaite reakcje adaptacyjne i przygotowujące organizm do zwalczenia zaistniały zagrożeń. Obejmują one układ krwionośny (przyśpieszenie częstości skurczów serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, mobilizację rezerw energetycznych organizmu, zahamowanie odczynu zapalnego i reakcję układu odpornościowego). Opisane zjawiska dotyczą sytuacji nagłych i ostrych.

Sytuacja się komplikuje gdy szkodliwy bodziec działa przewlekle i w ostatecznej konsekwencji, po wyczerpaniu możliwości obronnych mogą się rozwijać sytuacje patologiczne. W takim przypadku podstawowego znaczenia nabierają psychologiczne metody radzenia sobie ze stresem w pracy i w domu, zwłaszcza w obliczu pełnienia wielu ról życiowych.

Typ spotkania: 
Termin: 
czwartek, 22 Września, 2022 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Reakcje organizmu na nagły stres są dobrze poznane. W przypadku obciążeń przewlekłych podstawowego znaczenia nabierają psychologiczne metody radzenia sobie ze stresem w pracy i w domu.
Organizator: 
dr
Ewelina
Smoktunowicz
prof.
Andrzej
Ziemba
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa
Nagranie

©2022 Festiwal Nauki