Co wiemy o bankach mleka kobiecego i znaczeniu karmienia piersią?

Numer: 
146

Na początku spotkania omówimy zagadnienia dotyczące funkcjonowania banków mleka w Polsce jako elementu opieki nad matką i dzieckiem, a także prozdrowotnego i terapeutycznego znaczenia żywienia mlekiem kobiecym każdego noworodka, zdrowego i chorego.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z obiegiem mleka w banku mleka od dawcy do biorcy, z włączeniem zasad rekrutacji honorowych dawczyń mleka, procesami laboratoryjnymi jakim podlega mleko zanim trafi do potrzebującego pacjenta oraz kryteriami zakwalifikowania pacjentów do żywienia mlekiem z banku. Ponadto, zaprezentowana zostanie najnowsza wiedza dotycząca składu i roli pokarmu kobiecego. Omówione zostaną także uwarunkowania związane ze różnicami składu mleka u poszczególnych kobiet i na różnych etapach laktacji.

Część warsztatowa będzie obejmowała badanie próbek mleka kobiecego pod kątem składników odżywczych, którą rutynowo robi się analizując wartość mleka dawczyń.

Typ spotkania: 
Termin: 
poniedziałek, 18 Września, 2023 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie z naukowcami zajmującymi się badaniami nad mlekiem kobiecym i zwiedzanie Regionalnego Banku Mleka w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 11 IX pod adresem: pracowniabmk@wum.edu.pl Zajęcia będą się odbywały w zamkniętym pomieszczeniu szpitala, w części laboratoryjnej, która znajduje się w oddaleniu od sali pacjentów.
dr
Agnieszka
Bzikowska-Jura
dr hab. n. med.
Aleksandra
Wesołowska
mgr
Aleksandra
Mołas
Miejsce spotkania: 
ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

©2022 Festiwal Nauki