Czy da się zaprojektować lepszą przyszłość dla świata?

Numer: 
282

Przyszłości nie da się przewidzieć, ponieważ nie jest zdeterminowana i ulega ciągłym zmianom pod wpływem naszych obecnych decyzji. Dzięki temu możemy stworzyć strategię, która pozwoli nam ją kształtować. Robimy to dzięki uważnej obserwacji zmian zachodzących w badanej dziedzinie czy wokół interesującego nas zagadnienia. Znając mechanizmy tych zmian tworzymy scenariusze przyszłości, ze scenariuszy wybieramy najbardziej prawdopodobne elementy, na których zaistnieniu nam zależy. Następnie tworzymy strategię, która zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju przyszłości w korzystnym dla nas kierunku. Brzmi egzotycznie? A przecież każdy z nas jest projektantem przyszłości, kiedy planuje wakacyjny wyjazd – na podstawie bieżących obserwacji i przeszłych doświadczeń, tworzymy scenariusz optymalnego wyjazdu i wprowadzamy działania umożliwiające jego realizację.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 17 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Poznaj projektowanie przyszłości – narzędzie bazujące na obserwacji aktualnych trendów, które pozwala opracować strategie i interwencje kształtujące przyszłość, w odniesieniu do wybranego problemu.
dr
Monika
Mętrak
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki