Czy "kulturowy" jest "kulturalny"?

Numer: 
-100

 Gawęda o dwóch przymiotnikach

Czy premiera w teatrze jest wydarzeniem „kulturalnym” czy też „kulturowym”?

We współczesnej polszczyźnie używamy obu tych przymiotników, często myląc ich sensy. Wskazuję więc pokrótce różnicę ich zakresów znaczeniowych, genealogię semantyczną oraz konteksty historyczne. A że temat jest jak rzeka, więc spływają różne kwestie poboczne: inteligencja, ludzie kulturalni, cywilizacja itp.

Na koniec staram się ustalić, że oba te przymiotniki są pożyteczne, ale zawsze trzeba dbać o relację ich znaczeń.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Gawęda o dwóch przymiotnikach
Organizator: 
prof.
Andrzej
Mencwel
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, s. 5
Nagranie