Czy można prześwietlić mózg, żeby zobaczyć, co się w nim dzieje, kiedy myślimy?

Numer: 
83

Większość aparatów służących do badania działania mózgu nie jest łatwa do przeniesienia i uruchomienia poza laboratorium. Inne, choć na wygląd niepozorne, wymagają szczególnych kompetencji od obsługujących je badaczy i nie mogą być stosowane tak sobie dla zabawy. Ale czy w ogóle można prześwietlić pracujący mózg, tak jak prześwietla się płuca albo kości, żeby zobaczyć, co się w nim dzieje? Bezpośredni pomiar niektórych procesów fizjologicznych towarzyszących aktywności mózgu jest możliwy, ale bardzo trudny. Aktywność mózgu ma jednak konsekwencje, które można zaobserwować pośrednio w sposób całkowicie bezpieczny dla badanej osoby. Na przykład, wzmożona aktywność neuronów powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tlen i glukozę i, w efekcie miejscowe zwiększenie przepływu krwi (ograniczone do najbliższego sąsiedztwa aktywnych grup neuronów). A (mówiąc w dużym uproszczeniu) przepływ krwi można zmierzyć starając się oświetlić dane miejsce w korze mózgowej za pomocą niewidzialnego światła podczerwonego, które względnie łatwo przenika przez  skórę, kości czaszki i neurony, ale jest pochłaniane i rozpraszane przez krew o różnym stopniu utlenowania. Funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni (fNIRS) działa właśnie na tej zasadzie, pozwalając badać zmiany aktywności różnych części mózgu w czasie wykonywania różnych zadań. W trakcie warsztatu będzie można zobaczyć apart fNIRS w działaniu, a może nawet zobaczyć, co dzieje się we własnym mózgu.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 24 Września, 2023 - 13:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja działania aparatury do funkcjonalnego obrazowania mózgu metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS) w trakcie wykonywania różnych zadań.
Dodatkowe informacje: 
Młodzież od 13 lat
prof. dr hab.
Maciej
Haman
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
gościnnie na Wydziale Fizyki, sala 1.37 na I piętrze

©2022 Festiwal Nauki