Czy średniowiecze było nowoczesne?

Numer: 
4

Współcześnie w prasie, radiu czy telewizji bardzo często można usłyszeć zdania w rodzaju „ciemne średniowiecze”, „to rodem ze średniowiecza”, „wracamy do średniowiecza”…

Prawie zawsze średniowiecze pojawia się w nich w kontekście negatywnym, jako symbol zacofania, ciemnoty, obskurantyzmu. Podczas naszej debaty chcemy zapytać, czy średniowiecze istotnie było aż tak zacofane, czy może na swój sposób było nowoczesne? Jak w średniowieczu wyglądały relacje między tym, co duchowe, cielesne i materialne? Czy średniowiecze w czymkolwiek może być dla nas dzisiaj inspiracją, czy raczej powinno być negatywnym punktem odniesienia?

W debacie wezmą udział:

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka: profesor na Wydziale Artes Liberales UW. Specjalizuje się w mediewistyce literackiej i estetyce teatru. Autor m.in.: Teatr i sacrum w średniowieczu (2013, ang. 2019), Średniowiecze. Korzenie – 2005. (Współ)redaktor m.in. Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, 2009;  Pogranicza teatralności, 2011. Kaznodziejstwo średniowieczne, 2014; Widzenie Polikarpa, 2014; Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, 2015; Teksty kultury uczestnictwa, 2016; Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, 2017; Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, 2018; Oblicza mediewalizmu, [I] 2013, i  II, 2018; Wokół Mikołaja z Wilkowiecka, 2021.

Dr hab. Aneta Pieniądz (Wydział Historii UW):

Prof. dr hab. Paweł Stępień (Wydział Artes Liberales UW): literaturoznawca, profesor na Wydziale „Artes Liberales” UW. Ważniejsze książki o tematyce mediewistycznej: Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow” (2003); „Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze (współredaktor, współautor, 2009); Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią (współredaktor, współautor, 2014). 

Dr hab. prof. ucz. Krzysztof Skwierczyński (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW):

Prowadzenie - Dr hab. prof. ucz. Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej UW): historyk literatury i kultury polskiej, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią nowoczesnej literatury i kultury polskiej oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 23 Września, 2022 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Prawie zawsze średniowiecze spostrzegane jest jako symbol zacofania, ciemnoty, obskurantyzmu. Czy istotnie było aż tak zacofane, czy może na swój sposób nowoczesne? Czy może być dzisiaj inspiracją?
Organizator: 
prof. dr hab.
Andrzej
Dąbrówka
dr hab.
Aneta
Pieniądz
prof. dr hab.
Paweł
Stępień
prof. dr hab.
Paweł
Rodak (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Online

©2022 Festiwal Nauki