Czy widzisz to DNA?

Numer: 
43

DNA – kwas deoksyrybonukleinowy jest w każdej żywej komórce i odpowiada za jej funkcjonowanie. Dzięki odkryciom z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej naukowcy potrafią je wyizolować i badać. Pozwala to na poznanie cech wrodzonych jakie ma każdy żywy organizm w tym predyspozycji do różnych chorób. W ramach tego spotkania dzieci dowiedzą się czym jest DNA, jak wpływa na funkcjonowanie organizmów żywych oraz jak możemy je wyizolować i badać. Natomiast w części praktycznej każdy uczestnik samodzielnie wykona izolację DNA z owocu kiwi, żeby przekonać sie na własne oczy, że DNA istnieje.

Termin: 
wtorek, 20 Września, 2022 - 16:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Dzieci dowiedzą się czym jest DNA, jak wpływa na funkcjonowanie organizmów żywych oraz jak możemy je wyizolować i badać. Każdy uczestnik samodzielnie wykona izolację DNA z owocu kiwi.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 12 IX pod adresem: promocja@uksw.edu.pl
dr n. med.
Jacek
Połosak
studentka
Paulina
Zegarska
studentka
Maria
Bendykowska
studentka
Natalia
Brzozowska
studentka
Zuzanna
Górska
studentka
Maeia
Żakowska
Miejsce spotkania: 
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 19

©2022 Festiwal Nauki