Czy wystarczy znać 1000 słówek. Ilościowe aspekty znajomości słownictwa języka obcego

Numer: 
149

Wszyscy, którzy uczyli się kiedykolwiek języka obcego przyznają, że bardzo ważną – jeśli nie najważniejszą – umiejętnością jest znajomość słownictwa. To ono pozwalają przekazać to, co chcemy powiedzieć, i choć nie można pominąć znaczenia innych elementów wiedzy językowej (gramatyki czy wymowy), to bez wyrazów nie ma komunikacji. To dlatego naukę języka obcego zaczynamy najczęściej od zakupu słownika.

Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy z ilościowych aspektów znajomości słownictwa języka obcego. A przecież mierząc się z nowym zadaniem warto zdawać sobie sprawę z jego rozmiaru. Celem tego spotkania jest przedstawienie faktów, które zdemistyfikują wyzwanie, przed którym staje każdy z nas rozpoczynając naukę. Podczas wykładu uczestnicy poznają odpowiedzi na następujące pytania:

Ile wyrazów jest w języku polskim i angielskim?

Ile wyrazów w języku polskim znają uczestnicy wykładu?

Ile wyrazów zna przeciętny użytkownik języka angielskiego?

Ile wyrazów trzeba znać w języku angielskim, aby swobodnie rozmawiać, czytać i pisać w tym języku?.

W jaki sposób mierzy się te wartości?

Spotkanie będzie miało charakter wykładu z elementami warsztatu. Uczestnicy będą zachęcani do uczestnictwa we wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na wymienione powyżej pytania.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 29 Września, 2022 - 15:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Ile wyrazów jest w języku polskim i angielskim i ile wyrazów trzeba znać w tych językach, aby swobodnie się nimi posługiwać? I jak to się liczy?
dr
Agnieszka
Leńko-Szymańska
Miejsce spotkania: 
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 1.008

Komentarze

Bardzo dobry wykład. W jasny sposób przedstawiono jakie są szacunkowe ilości słów, jakie są metody szacowania, skąd się biorą błedy w podawanych ilościach i dlaczego są tak duże. W atrakcyjny sposób pokazano jaki poziom zrozumienia tekstu osiągniemy znając kolejno 50%, 70%, 80%, 90%, 95% i 98% słów. Do części warsztatowej udało się zaangażować wszystkich uczestników. Spotkanie przybliżyło mi mechanikę nauki języka i rozumienia tekstu. Świetnym uzupełnieniem było kolejne spotkanie (numer 150) dotyczące programów i aplikacji wspomagających naukę języka obcego.

©2022 Festiwal Nauki