Dawni filozofowie a współczesna teoria emocji

Numer: 
48

Filozofowie XVII i XVIII wieku wiele uwagi poświęcali uczuciom czy, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, emocjom. Jednocześnie, raczej nie traktowali teorii uczuć jako całkiem odrębnej problematyki. Rozwijali ją w szerszym kontekście, na przykład w obrębie rozważań dotyczących wiary i nawrócenia (Pascal) lub moralności (Hume, Spinoza). Te odległe próby ujęcia natury emocji – proponowane na długo przed powstaniem współczesnych nauk kognitywnych – okazują się zaskakująco przekonujące i trafne z perspektywy współczesnej filozofii umysłu i psychologii poznawczej. W wykładzie naświetlam te podobieństwa i próbuję odpowiedzieć na pytanie o ich źródło.

Termin: 
sobota, 23 Września, 2023 - 13:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Uczucia i emocje - jak myśleli o nich filozofowie nowożytni i jak widzimy je dzisiaj. Podczas wykładu pokażemy podobieństwa między dawnymi i dzisiejszymi ujęciami oraz ich źródło.
dr
Michał
Barcz
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)

©2022 Festiwal Nauki