Duże miasto a strefa podmiejska. Plusy i minusy

Numer: 
78

Występujące obecnie sytuacje kryzysowe oraz rozwój pracy zdalnej otworzyły nowy rozdział w relacji pracownik – pracodawca, ale także zmieniły preferencje zamieszkania wielu Polaków. Sytuacja ta może wpłynąć na wzrost atrakcyjności mniejszych ośrodków, zwłaszcza w strefach podmiejskich dużych miast, które oferują większe bezpieczeństwo w oparciu o lokalne społeczności i bliskie sąsiedztwo środowiska przyrodniczego, umożliwiając prowadzenie aktywności w większym zakresie niż w dużym, zatłoczonym mieście.

Podczas wykładu przedstawiona zostanie analiza komfortu zamieszkania w miastach strefy podmiejskiej Warszawy wraz z oceną bezpieczeństwa i jakości zamieszkania w badanych miastach. Jako efekt końcowy wskazane zostaną możliwe działania naprawcze, tak, aby strefa podmiejska rozwijała się w sposób zrównoważony.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 21 Września, 2022 - 20:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Podczas wykładu przedstawiona zostanie analiza komfortu zamieszkania w miastach strefy podmiejskiej Warszawy wraz z oceną bezpieczeństwa i jakości zamieszkania w badanych miastach.
Dodatkowe informacje: 
Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
dr hab. inż.
Anna
Majewska
Miejsce spotkania: 
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Online

©2022 Festiwal Nauki