Dzień otwarty w Centrum Doskonałości Ensemble3 – spotkanie z fotoniką!

Numer: 
16

Zapraszamy na spotkanie z międzynarodowym zespołem naukowców Centrum Doskonałości Ensemble3, pracującym z technologiami opartymi na świetle! Technologie te mają coraz bardziej znaczący wpływ na nasze życie. Dzięki nim możemy korzystać z szybkiego internetu, rozwijać zaawansowane technologie diagnFwidziałostyki medycznej, prowadzić eksplorację kosmosu czy pracować nad nowymi metodami pozyskiwania energii.

Każdy z nas posiada jakieś urządzenie elektroniczne takie jak telefon komórkowy, komputer czy radio. W każdym z nich znajduje się kawałek kryształu. Trzymamy go w ręku rozmawiając przez telefon, bo na tym właśnie krysztale zbudowany jest układ scalony. W 1916 roku polski chemik, prof. Czochralski opracował najszerzej stosowaną dzisiaj na świecie metodę otrzymywania kryształów. Tą metodą otrzymywane są kryształy w laboratoriach Centrum Doskonałości Ensemble3.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum w Dniu Otwartym. Tego dnia otworzymy dla zwiedzających nasze laboratoria i pokażemy w jaki sposób tworzone są materiały o fascynujących właściwościach optycznych oraz jak są one wykorzystywane do tworzenia innowacji w obszarze fotoniki.

Termin: 
sobota, 17 Września, 2022 - 09:00
Czas trwania: 
360 minut
Opis skrócony: 
Zapraszamy na spotkanie w naszych laboratoriach z międzynarodowym zespołem naukowców Centrum Doskonałości Ensemble3, pracującym z technologiami opartymi na świetle!
Organizator: 
prof. dr hab.
Dorota Anna
Pawlak
Miejsce spotkania: 
Ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki