Educare necesse est… — my wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.

Numer: 
21

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Przedmiotem obrad chcemy uczynić:

– kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych im środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7), z możliwością uczestnictwa online za pośrednictwem platformy internetowej (jak w roku ubiegłym).

Typ spotkania: 
Termin: 
środa, 21 Września, 2022 - 09:00
czwartek, 22 Września, 2022 - 09:00
Czas trwania: 
460 minut
Opis skrócony: 
Będzie to szósta konferencja z cyklu „Educare necesse est…”.
Dodatkowe informacje: 
Link do wydarzenia zostanie udostępniony w połowie września na stronach i FB organizatorów
Współorganizator: 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym w Warszawie, Wydział Historii UW oraz Mazowiecki Samorządowe Centrum Doskonalenia
Miejsce spotkania: 
ul. Długa 7
00-263 Warszawa
Pracownia AGAD
Online

©2022 Festiwal Nauki