Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przestępstw agresywnych

Numer: 
148

W prezentacji zaprezentowane zostaną wyniki badań Koła Naukowego Psychologii Sądowej LexPsyche APS dotyczące problematyki efektywności wykonywania środków korekcyjnych wobec sprawców przestępstw agresywnych w zakładach karnych. Kluczowym bowiem zadaniem w podejmowanych przez państwo działaniach jest zarówno ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwami, ale też i efektywna praca ze sprawcami czynów. Podkreślić należy również, że bez oddziaływań i pracy ze sprawcą nie jest w pełni skuteczna i możliwa pomoc jego ofierze.

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki ewaluacji programu korekcyjno-edukacyjnego – Treningu Zastępowania Agresji ART. Badania zrealizowane zostały przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i obejmowały eksperymentalne przeprowadzenie ww. oddziaływań na grupie losowo dobranych do badania mężczyzn, odbywających karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwa o charakterze agresywnym (art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 280, art. 281, art. 282). Pięć lat po opuszczeniu przez skazanych zakładów karnych zweryfikowano ich powrotność do przestępstwa. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki prowadzonych badań.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 19:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W prezentacji przedstawimy wyniki ewaluacji efektywności Treningu Zastępowania Agresji ART zastosowanego wobec skazanych mężczyzn przebywających w zakładach karnych za przestępstwa agresywne.
Współorganizator: 
Koło Naukowe Psychologii Sądowej LexPsyche APS
dr
Anna
Więcek-Durańska
Miejsce spotkania: 
Online

Komentarze

Wysłane przez dscigala@aps.edu.pl w pon., 2023-06-05 22:52
ok
Wysłane przez phd_5471 w wt., 2023-09-19 13:24
Spotkanie online odbywa się na platformie Facebook! Po wejściu w zamieszczony link do APS.psychologia wyświetla się strona logowania do Facebooka. Tym samym osoby nie posiadające tam konta zostały przez Państwa organizujących spotkanie wykluczone z możliwości wzięcia udziału.

©2022 Festiwal Nauki