Fale grawitacyjne - nowe okno na Wszechświat

Numer: 
252

Ogólna teoria względności Alberta Einsteina zrewolucjonizowala nasze pojęcie grawitacji po raz pierwszy opisane przez Izaaka Newtona.
Teoria Einsteina przewidziala szereg nowych zjawisk takich jak czarne dziury  i fale grawitacyjne. Oba te zjawiska zostały potwierdzone obserwacyjnie.  W szczególnosci fundamentalnym odkryciem były pomiary fal grawitacyjnych przez  detektory na Ziemi. Przedstawię obecny stan obserwacji fal grawitacyjnych i nowo powstalej dziedziny - astronomii fal grawitacyjnych. Powiem jakie znaczenie mają obserwacje fal grawitacyjnych w zrozumieniu budowy naszego Wszechswiata. Przedstawie również przewidywania teorii względności wynikajace z badań teoretycznych i obserwacji, które wskazują, że teoria ta jest niepełna i potrzebna jest bardziej ogólna teoria do opisu naszego Wszechświata.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 16:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Przedstawię obserwacje fal grawitacyjnych i nowo powstałą dziedzinę - astronomię fal grawitacyjnych. Powiem o znaczeniu obserwacji fal grawitacyjnych w zrozumieniu budowy naszego Wszechświata.
prof. dr hab.
Andrzej
Królak
Miejsce spotkania: 
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki