Gry z emocjami w miejscu pracy: jak kierownicy wpływają na uczucia pracowników i w jakim celu?

Numer: 
205

W sferze stosunków zawodowych i relacji pomiędzy kierownikami i ich podwładnymi można zaobserwować niepewność dotyczącą wzajemnych zobowiązań, uprawnień i statusu komunikujących się osób. Ta niepewność wynika z intensywnych przemian społecznych zachodzących w Polsce od momentu transformacji ustrojowej i towarzyszących im zmian kulturowych – rozbijania starych i pojawiania się nowych znaczeń, wartości i wyobrażeń o pożądanym kształcie relacji między ludźmi.

W przypadku sfery pracy istotną rolę w tym procesie odgrywają, z jednej strony, utrwalone nawyki i wyobrażenia o stosunku pracy wywodzące się jeszcze z kultury folwarcznej oraz organizacji pracy w okresie PRL-u, a z drugiej – współczesne dyskursy menedżerskie. W tak skomplikowanej sytuacji zarządzanie emocjami pracowników staje się kluczowym narzędziem, które kierownicy wykorzystują, by uporządkować relacje z podwładnymi i kontrolować przebieg codziennych relacji w miejscu pracy.

Podczas wykładu, w oparciu o wywiady grupowe przeprowadzone z kierownikami w polskich organizacjach (prywatnych firmach i urzędach), opowiem o tym, jak wykorzystują oni emocje w zarządzaniu. Zastanowię się również, z czego wynika konieczność odwoływania się do emocji w procesie zarządzania zespołem.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 18 Września, 2021 - 12:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
W miejscu pracy tylko z pozoru nie ma przestrzeni dla emocji. Emocje okazują się szczególnie przydatne w zarządzaniu zespołem w warunkach głębokich zmian kulturowych.
Organizator: 
dr
Maja
Sawicka
Miejsce spotkania: 
Nagranie