Gwiazda wśród organizmów modelowych - elegancki nicień Caenorhabditis elegans

Numer: 
306

Caenorhabditis elegans jest małym (długość do 1 mm), niepasożytniczym nicieniem żyjącym w glebie. Wiele cech nicienia przyczyniło się do tego, że został on jednym z najbardziej popularnych organizmów modelowych. Przezroczyste ciało C. elegans znacząco ułatwia obserwacje mikroskopowe wszystkich jego 959 komórek somatycznych. Jedną trzecią wszystkich komórek nicienia stanowią neurony. Nicień jest dotychczas jedynym organizmem z kompletną mapą połączeń neuronalnych. Cykl życiowy nicieni jest bardzo szybki – rozwój od jaja do dorosłego organizmu wynosi około 72 godzin. Przez kolejne 3 dni pojedynczy osobnik może złożyć do 400 jaj, co znacząco ułatwia uzyskanie dużych populacji na potrzeby badań. C. elegans był pierwszym organizmem wielokomórkowym z całkowicie odczytaną sekwencją nukleotydów w jego DNA. Genom nicieni zawiera wiele genów mających swoje odpowiedniki u człowieka. Ze względu na fakt, że mutacje w wielu z tych genów skutkują rozwojem poważnych schorzeń u ludzi, nicień jest wykorzystywany jako model wielu chorób.

Spotkanie będzie składać się z wykładu oraz części praktycznej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat nicieni: ich budową, cyklem życiowym i fizjologią. Zaprezentowany zostanie przegląd głównych odkryć naukowych dokonanych na nicieniach i najciekawsze kierunki przyszłych badań. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe techniki pracy z nicieniami, przeprowadzą obserwacje nicieni przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej, zapoznają się z podstawami genetyki klasycznej (mendlowskiej) i metodą genotypowania za pomocą techniki łańcuchowej reakcji polimerazy PCR.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
niedziela, 24 Września, 2023 - 10:00
niedziela, 24 Września, 2023 - 14:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Badania z wykorzystaniem nicieni Caenorhabditis elegans zaowocowały trzema Nagrodami Nobla. Poznaj genetykę i fizjologię tego fascynującego organizmu.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 11 IX pod adresem: a.jurkiewicz20@ibb.waw.pl (w temacie proszę o wpisanie "Festiwal Nauki 23") wiek uczestników: od 15 roku życia
dr
Aneta
Jurkiewicz
mgr
Małgorzata
Drabko
mgr
Klaudia
Kołodziejska
Miejsce spotkania: 
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Miejsce spotkania - portiernia obok wejścia do Instytutu

©2022 Festiwal Nauki