Jak komputer czyta poezję? Twórczość Słowackiego i Mickiewicza a narzędzia cyfrowe

Numer: 
114

Współczesne narzędzia komputerowe pozwalają na spojrzenie na poezję zupełnie inaczej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dzięki nim możemy lepiej poznać język, jakim posługiwali się najwybitniejsi autorzy, a także dowiedzieć się czegoś o naszym własnym odbiorze literatury. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda przygotowanie tekstów do badania na przykładzie korpusu tekstów Juliusza Słowackiego, oraz poznają przykładowe narzędzia cyfrowe, wykorzystywane przez zespół pracujący nad twórczością polskich poetów romantycznych. Sprawdzimy, czy słynny „antagonizm wieszczów” miał odbicie w ich sposobie pisania. Podczas spotkania zbadamy m.in. czy komputer rozpozna emocje zawarte w wierszu? Ilu słów używał Słowacki? Kto miał bogatszy słownik – Słowacki czy Szekspir? Jakiego słowa najczęściej używał polski romantyk? Czy komputer odróżni wiersz Słowackiego od wiersza Mickiewicza? Który z nich napisał Pana Tadeusza? Jak często tak naprawdę romantycy pisali o miłości?

Uczestnicy spotkania będą też mogli postawić własne pytania i sprawdzić, czy dzisiejsze możliwości pozwolą na uzyskanie odpowiedzi.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 15:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie poświęcone zaprezentowaniu prac nad korpusem twórczości Słowackiego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz porównaniom wybranych aspektów twórczości Słowackiego i Mickiewicza.
dr
Ewa
Mirkowska
mgr
Anna
Mędrzecka
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala im. Adama Mickiewicza nr 144, piętro pierwsze