Jak możemy włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Numer: 
187

Przedkładana propozycja przeprowadzenia warsztatu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę znalezienia możliwości rozwiązania wielu współczesnych wyzwań oraz coraz większe zainteresowanie tą tematyką zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji międzynarodowych, polityków, decydentów, a także obywateli.  Współczesne problemy globalne jak np. nielegalne migracje, handel bronią, ludźmi, terroryzm, ubóstwo czy degradacja środowiska naturalnego powinny zostać jak najszybciej rozwiązane. W obszarze edukacji globalnej konieczna jest zatem pogłębiona aktywność w celu przekazania rzetelnej wiedzy na temat  problemów globalnych oraz sposobów ich rozwiązywania, która powinna być zorientowana na wiedzę praktyczną oraz aktywizację słuchaczy zajęć.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego, który 28 lat prowadzi badania nad ekonomią rozwoju, procesem integracji międzynarodowej, finansami oraz działalnością organizacji międzynarodowych. Warsztaty z zastosowania metody DT do rozwiązywania problemów globalnych przyczynią się do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji globalnej, co jest ważnym priorytetem UE i jej państw członkowskich. Z kole sama metoda DT jest nakierowana na umiejętności miękkie przydatne w pracy, a także w gospodarstwie domowym.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 17:00
środa, 20 Września, 2023 - 17:00
czwartek, 21 Września, 2023 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Współczesne problemy globalne są trudne do jednoznacznego zdefiniowania, nie mają jednego rozwiązania i wymagają w jego celu zaangażowania wielu interesariuszy.
dr hab.
Magdalena
Proczek
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki